.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Tylko do 31 maja podatnicy mogą zmienić lub dodać dane organizacji pożytku publicznego, chcąc przekazać jej 1 proc. swojego podatku – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Od 1 czerwca zmiany w tym zakresie nie będą możliwe. Ministerstwo Finansów poinformowało o tym... więcej

dodano: 2019-05-17 11:14

Przed 2016 r. urząd skarbowy miał prawo zatrzymywać podatek pobrany przez notariusza przy zawiązaniu umowy spółki, nawet gdy ostatecznie nie została ona zarejestrowana – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Od 2016 r. przepisy mówią jasno: podatek od czynności... więcej

dodano: 2019-05-16 10:36

Fiskus nie musi odpowiadać, czy przyjęty w firmie model archiwizacji dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku jest prawidłowy. To domena rachunkowości, a nie podatków – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka z branży nowych technologii liczyła na... więcej

dodano: 2019-05-15 10:14

Obrót z wynajmu garaży mieszkańcom należy wliczać do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT, nawet gdy czynsz najmu jest bez podatku – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadała spółdzielnia, która przychody z wynajmu garaży swoim mieszkańcom (ponad... więcej

dodano: 2019-05-15 10:11

Do końca maja osoby obsługujące kasy rejestrujące muszą podpisać stosowne oświadczenie. Do końca lipca oznaczenia literowe na klawiaturze muszą być przyporządkowane do stawek VAT już według nowych wymogów – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Obowiązki te nakłada... więcej

dodano: 2019-05-14 10:19

Kto świadczy usługi budowlane na rzecz podmiotu wykonującego inne czynności niż wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, musi rozliczać podatek na zasadach ogólnych, a nie według odwrotnego obciążenia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Firma zajmuje... więcej

dodano: 2019-05-14 10:15

Okres sześciu miesięcy, który jest brany pod uwagę przy wyliczaniu limitu odszkodowania decydującego o stawce należnego PIT, to czas, kiedy podatnik był jeszcze związany umową o pracę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka dostała odszkodowanie w... więcej

dodano: 2019-05-14 10:13

Ministerstwo Finansów uruchomi portal umożliwiający osobom prawnym sygnowanie rocznych rozliczeń bezpłatnym profilem zaufanym – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Wprowadzenie takiego udogodnienia zapowiedział wiceminister finansów Filip Świtała w odpowiedzi na... więcej

dodano: 2019-05-13 10:43

Budowa hali magazynowej i linii produkcyjnej na działce, która ma być dopiero przyłączona do specjalnej strefy ekonomicznej, nie jest kosztem kwalifikowanym objętym pomocą publiczną – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka zamierzała wybudować halę... więcej

dodano: 2019-05-13 10:40

Senatorowie bez poprawek przyjęli przepisy, na podstawie których wprowadzona zostanie biała lista podatników VAT. Zastąpi ona dotychczasowe wykazy udostępniane przez Ministerstwo Finansów. Teraz ustawa nowelizująca trafi do podpisu prezydenta – donosi Dziennik... więcej

dodano: 2019-05-13 10:36

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wynajmuje samochód. Czy w 2019 r. w celu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 75 proc. kosztów używania tego pojazdu nie musi prowadzić ewidencji przebiegu? Czy czynsz najmu może zaliczać do kosztów... więcej

dodano: 2019-05-13 10:26

Do firm najbardziej narażonych na podatkowe oszustwa w ciągu najbliższych tygodni trafią pierwsze listy ostrzegawcze ze skarbówki o grożącym im ryzyku udziału w oszustwie karuzelowym – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Krajowa Administracja Skarbowa będzie... więcej

dodano: 2019-05-10 10:58

Przedsiębiorca, który sprzeda dwa odrębne towary w ramach jednej umowy, musi rozliczyć podatek od całej otrzymanej kwoty – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Trybunał Sprawiedliwości UE (wyrok z 2 maja 2019 r., sygn. akt C-265/18) uznał, że w takim wypadku nie... więcej

dodano: 2019-05-10 10:51

Magazyny i chłodnie wykorzystywane do skupu produktów z działalności leśnej i rybackiej nie są objęte zwolnieniem podatkowym – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Spółka dzierżawiła w porcie chłodnię składową, była przekonana, że dysponuje budynkiem... więcej

dodano: 2019-05-10 10:44

Nawet wynajem nieruchomości na bardzo krótki okres, oznacza konieczność płacenia podatku minimalnego od przychodu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka posiada w ewidencji środków trwałych kilkadziesiąt lokali użytkowych i mieszkalnych. Ich łączna... więcej

dodano: 2019-05-10 10:39

Resort pracy, cyfryzacji i UODO tłumaczą, kiedy można pytać o wykształcenie i doświadczenie kandydata do pracy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Jeszcze do niedawna podawanie pracodawcy przez kandydata ubiegającego się o pracę informacji o swoim... więcej

dodano: 2019-05-17 11:10

Nowe przepisy sprawią, że szef urzędu antymonopolowego stanie się jednym z najpotężniejszych urzędników w Polsce. Uzyska dostęp do informacji skarbowych i bankowych o przedsiębiorcach – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Prace nad nowelizacją ustawy o... więcej

dodano: 2019-05-17 11:05

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie nakładał kary administracyjne na firmy, które opóźniają regulowanie swoich zobowiązań. To jeden z kluczowych pomysłów Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na walkę z trawiącymi polski biznes zatorami... więcej

dodano: 2019-05-15 10:20

Nie ma powodu, by niewłaściwe zachowanie dłużnika uniemożliwiło mu ogłoszenie upadłości. Liczy się przecież fakt niewypłacalności, a nie to, jakie grzechy na sumieniu ma dana osoba. To kluczowe założenie przyjętego przez rząd projektu nowelizacji prawa upadłościowego... więcej

dodano: 2019-05-15 10:17

Członek zarządu spółki z o.o., który chce w jej imieniu dokonać określonych czynności, musi – w niektórych przypadkach – uzyskać zgodę nie tylko zgromadzenia wspólników, ale również rady nadzorczej. Jakie mogą być skutki zlekceważenia tych wymogów?... więcej

dodano: 2019-05-14 10:10

Mój dziadek, którym się opiekuję, choruje na demencję, a ostatnio jego stan znacznie się pogorszył. Chcę zostać jego opiekunem prawnym. To jednak potrwa. W tym czasie będę utrzymywać dziadka z własnych pieniędzy, bo nie mogę pobrać jego emerytury. Czy mogę przekonać... więcej

dodano: 2019-05-17 11:01

Złożyłam wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. ZUS mi jej odmówił, bo lekarz orzecznik i komisja uznali mnie za zdolnego do pracy. Zamierzam złożyć odwołanie. Czy mogę liczyć na odsetki w przypadku, gdyby sąd przyznał mi rentę? – pyta czytelniczka... więcej

dodano: 2019-05-16 10:27

Jeśli rodzice, którzy do tej pory nie otrzymywali świadczenia wychowawczego, złożą wniosek o jego przyznanie do końca września, będą mieli zagwarantowaną wypłatę pieniędzy na dzieci z wyrównaniem – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze tylko podpis prezydenta... więcej

dodano: 2019-05-13 10:31

Były pracownik otrzymał decyzję ZUS z informacją, że składki na ubezpieczenie społeczne zostały przez naszą spółkę prawidłowo odprowadzone. Zamierza się odwołać, bo uważa, że skoro premia roczna była wypłacona w marcu tego roku, a stosunek pracy ustał z końcem 2018... więcej

dodano: 2019-05-17 10:26

Spółdzielnia wypłaca członkom rady osiedla wynagrodzenie za udział w posiedzeniach. Miała jednak wątpliwości, czy w takim wypadku istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od pensji tych osób. ZUS oddział w Gdańsku uznał, że nie (decyzja z 5... więcej

dodano: 2019-05-16 10:39

ZUS doręczył mi decyzję o odpowiedzialności za długi składkowe byłej małżonki. Wyrok rozwodowy zapadł w marcu, ale już od trzech lat nie mieszkamy razem ani nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego. Nawet nie wiedziałem, że prowadzi ona firmę ani tym bardziej... więcej

dodano: 2019-05-16 10:32

Odszkodowanie za okres pozostawania bez pracy, wypłacone przywróconemu na stanowisko pracownikowi, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka zwolniła pracownika bez wypowiedzenia. Jednak na... więcej

dodano: 2019-05-09 10:17

Minimum pięć miejsc będzie mógł mieć środowiskowy dom samopomocy przeznaczony wyłącznie dla osób z autyzmem, a siedem, jeśli będą tam też uczestnicy z niepełnosprawnościami sprzężonymi – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Taki limit znalazł się w nowej wersji... więcej

dodano: 2019-05-16 10:47

Osoba z dysfunkcją zdrowotną będzie mogła korzystać z usług agencji zatrudnienia wspomaganego, jeśli będzie zarejestrowana jako bezrobotna albo poszukująca pracy i zostanie do niej skierowana przez powiatowy urząd pracy – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Taki... więcej

dodano: 2019-05-15 10:27

Jeśli pracodawca w terminie uregulował należność wskazaną na fakturze korygującej, ale wcześniej spóźnił się z zapłatą za pierwszą fakturę, to nie ma prawa do obniżenia we wpłacie na PFRON – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tak wynika z odpowiedzi... więcej

dodano: 2019-05-14 10:23

Zaproponowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nowelizacja ustawy o rehabilitacji jest pozbawiona merytorycznego uzasadnienia, nieadekwatna do celu ustawy deregulacyjnej oraz spowoduje spadek dochodów PFRON – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2019-05-09 10:25

Rząd przeznaczy w tym roku 15 mln zł na realizację programu „Wyprawka szkolna”, którego celem jest dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci z dysfunkcjami zdrowotnymi – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Kto i w jakiej wysokości otrzyma pieniądze,... więcej

dodano: 2019-05-09 10:10

Pracodawca planuje przedsięwzięcie, w ramach którego pracownicy będą wykonywać pracę wraz ze zleceniobiorcami zatrudnianymi przez inne podmioty. Jak wyglądają relacje między pracodawcą a tymi podmiotami? Czy podmioty zatrudniające na podstawie umów cywilnoprawnych... więcej

dodano: 2019-05-10 10:33

Źle przygotowane uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę jest niezgodne z prawem. Otwiera to pracownikowi drogę do odszkodowania, tak orzekł Sąd Najwyższy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Sprawa dotyczyła wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas... więcej

dodano: 2019-05-09 10:20

Przepisy nie regulują wyraźnie tego okresu, ale zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych mają go określić pracodawcy jako administratorzy danych. Muszą jednak uważać, by nie naruszyć RODO – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Nowe rozporządzenie ministra... więcej

dodano: 2019-05-09 10:14

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.