.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Z rewolucyjnych zmian w zakresie cen transferowych będzie można skorzystać już w odniesieniu do transakcji z 2018 r. Pozwalają na to przepisy przejściowe do projektu nowelizacji ustawy o PIT i CIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Co do zasady przepisy tej... więcej

dodano: 2018-07-20 11:03

Elektroniczna usługa, która pozwala wpłacić gotówkę na konto za pomocą aplikacji mobilnej, jest zwolniona z VAT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka oferuje popularny system płatności mobilnych (BLIK), za pomocą którego można m.in. błyskawicznie... więcej

dodano: 2018-07-20 11:00

Nawet jeśli małżonkowie są w separacji sądowej, nie muszą płacić podatku od majątku przekazanego sobie nieodpłatnie. Obdarowany małżonek w dalszym ciągu korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z wnioskiem o... więcej

dodano: 2018-07-20 10:58

Dzierżawca zobowiązał się w porozumieniu podpisanym ze spółką do wypłacenia jej wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Czy otrzymana kwota podlega VAT? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - stosownie... więcej

dodano: 2018-07-20 10:48

Będzie można odliczać od przychodu mniej kosztów finansowania dłużnego, a więcej wydatków na usługi niematerialne, tak wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. –... więcej

dodano: 2018-07-19 11:29

Przychód ze zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej nie jest przychodem z działalności gospodarczej. Co innego wynagrodzenie otrzymane od spółki za wystąpienie z niej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Obie sytuacje różnią się od siebie i nie są... więcej

dodano: 2018-07-19 11:25

Twórca nie odliczy podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, jeśli prawa do utworu, który stworzył, od początku należały do pracodawcy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał programista, który w 2017 r. odbył w USA trzymiesięczne odpłatne... więcej

dodano: 2018-07-19 11:22

Posiadam samochód firmowy (osobowy), który cały oklejony został reklamą oraz informacją o firmie. Czy w takiej sytuacji mam prawo do odliczenia 100 proc. VAT od wydatków związanych z jego eksploatacją bez obowiązku zgłaszania pojazdu do urzędu skarbowego i... więcej

dodano: 2018-07-19 11:15

Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznanie za 2018 r. wszystkim, którzy rozliczają się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem jako samotni rodzice – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Nowa usługa będzie się nazywać „Twój... więcej

dodano: 2018-07-18 11:04

Można w trakcie roku przejść z liniowego PIT na skalę podatkową pod warunkiem zamknięcia firmy i rozpoczęcia działalności na nowo – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał radca prawny prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną... więcej

dodano: 2018-07-18 11:02

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zmarła 27 czerwca br. Krótko przed śmiercią sprzedała samochód ciężarowy podlegający opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, ale nie złożyła korekty deklaracji na ten podatek ze względu na sprzedaż pojazdu.... więcej

dodano: 2018-07-18 10:58

Tyle wyniosła inflacja w I półroczu tego roku, a od niej uzależnione są stawki podatków i opłat lokalnych. W dużych miastach podwyżki są pewne – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wskaźnik inflacji, niezbędny do wyliczenia stawek maksymalnych podatku od... więcej

dodano: 2018-07-17 10:37

Podatnikiem jest podatkowa grupa kapitałowa, więc to do niej odnoszą się limity dotyczące dokumentacji cen transferowych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Chodzi o sytuację, gdy co najmniej dwie spółki kapitałowe zakładają podatkową grupę kapitałową . W... więcej

dodano: 2018-07-17 10:34

Jeśli zamiana dotyczy działki zabudowanej domem, to zwolnienie z PCC przysługuje tylko w części dotyczącej budynku, ale nie udziału w gruncie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadali brat i siostra, którzy planowali wymienić się... więcej

dodano: 2018-07-17 10:32

Nie będzie można zaskarżyć do sądu 72-godzinnej blokady, a tylko tę, która zostanie przedłużona na trzy miesiące – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ordynacji podatkowej. Przepisy trafią teraz do podpisu prezydenta.... więcej

dodano: 2018-07-16 10:45

Przedsiębiorca musi zapłacić PIT od 1 mln zł, który trafił na jego konto bankowe, mimo że on sam, osoba wpłacająca, jak i inni świadkowie przekonują, że pieniądze zostały zwrócone gotówką – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podczas kontroli urzędnicy... więcej

dodano: 2018-07-16 10:42

Urzędnicy skarbowi od kilku lat konsekwentnie twierdzą, że zagraniczny podatek od wartości dodanej jest w Polsce przychodem, a naliczony kosztem. Sądy orzekają całkiem odwrotnie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przedsiębiorca zajmował się sprzedażą... więcej

dodano: 2018-07-16 10:39

Do 23 lipca można zgłaszać swoje propozycje dotyczące cyfrowych sprawozdań, a do 30 lipca w sprawie uproszczeń w VAT – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Ministerstwo Finansów udostępniło projekt struktur logicznych sprawozdań finansowych na swojej stronie... więcej

dodano: 2018-07-16 10:36

Polska firma wykonała dla innej polskiej firmy usługę transportu towarów z Czech do Niemiec. Według jakiej stawki powinien zostać naliczony VAT? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - opodatkowaniu VAT w Polsce... więcej

dodano: 2018-07-16 10:32

Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok w sprawie pracowników korzystających ze służbowych samochodów do celów prywatnych – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Sąd potwierdził 10 lipca br. (sygn. akt II FSK 1185/16), że zryczałtowany przychód za... więcej

dodano: 2018-07-13 11:14

Mikroprzedsiębiorca ma konto firmowe, z którego reguluje również prywatne rachunki. Czy może za nie zapłacić za pomocą mechanizmu podzielonej płatności? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Tak – odpowiada ekspert współpracujący z DGP. Formalnie... więcej

dodano: 2018-07-13 11:11

Czy są jakieś sankcje za uregulowanie w systemie podzielonej płatności tylko części kwoty VAT, a reszty na zwykły rachunek dostawcy? Np. faktura opiewa na 123 tys. zł, w tym kwota VAT to 23 tys. zł, a podatnik płaci w systemie podzielonej płatności tylko 8 tys. zł... więcej

dodano: 2018-07-13 11:06

Nie ma zwolnienia podatkowego dla osób z I i II grupy podatkowej, gdy beneficjentem świadczenia nie jest wspólnik, tylko spółka osobowa – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wspólniczka spółki komandytowej była zarazem żoną drugiego wspólnika. Mężczyzna... więcej

dodano: 2018-07-13 11:03

Czy jeżeli zabraknie pieniędzy na rachunku zwykłym, a będą one na rachunku VAT, można zapłacić kontrahentowi pojedynczym przelewem sam tylko VAT? Np. faktura opiewa na 123 tys. zł, a podatnik robi przelew w systemie split payment na 23 tys. zł, w tym w całości jest... więcej

dodano: 2018-07-12 11:50

Jeśli komputery sterują pracą innych maszyn, to są urządzeniami przemysłowymi. Jeśli nie, to są zwykłymi urządzeniami, a od opłat za ich wynajem z Niemiec nie trzeba potrącać w Polsce daniny – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Firma wynajmuje od niemieckiej... więcej

dodano: 2018-07-12 11:47

Samorządowe instytucje kultury nie mogą odliczać podatku przy wydatkach na organizację imprez plenerowych, nawet jeśli wydarzenia te przyciągają inwestorów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, którego statutowym celem jest... więcej

dodano: 2018-07-12 11:41

Czy można wystąpić o zwrot VAT w terminie 25 dni w deklaracji za lipiec, jeżeli podatek naliczony (nadwyżka w deklaracji) był przenoszony z kilku wcześniejszych formularzy VAT-7? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert współpracujący z... więcej

dodano: 2018-07-11 11:15

Nawet jeśli w wyniku podziału powstaje całkiem nowy podmiot, to i tak należy przyjąć, że jest on sukcesorem poprzedniej spółki. W efekcie nie przysługuje mu prawo do powtórnego skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z... więcej

dodano: 2018-07-11 11:13

Użytkownik wieczysty, który po wyroku sądu dopłacił różnicę w opłatach, odlicza ten wydatek na bieżąco od przychodu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka w latach 2011–2014 uiszczała opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości pierwotnie... więcej

dodano: 2018-07-11 11:08

Podatnik nie może zrzec się na rzecz innego podmiotu uprawnienia do odzyskania VAT. Nadpłata podatku bądź prawo do zwrotu VAT są niezbywalne – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka planowała sprzedanie nieruchomości na rzecz podmiotu powiązanego. Dostawa... więcej

dodano: 2018-07-11 11:05

Czy w systemie podzielonej płatności można opłacać faktury wystawione i otrzymane od dostawców przed 1 lipca lub wystawione przed tą datą, ale otrzymane już po tym czasie? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP -... więcej

dodano: 2018-07-10 11:03

Podatnik, który kupuje grunt, musi w ciągu dwóch lat podpisać akt notarialny stwierdzający nabycie. W przeciwnym wypadku nie skorzysta ze zwolnienia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatnik sprzedał nieruchomość przed upływem 5 lat od nabycia, ale nie... więcej

dodano: 2018-07-10 11:00

Podmiot z międzynarodowej grupy kapitałowej, który za darmo używa jej renomowanego logo, musi zapłacić podatek z tego tytułu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W polskiej spółce należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej, wszystkie podmioty muszą używać... więcej

dodano: 2018-07-10 10:57

Podatnik, który wpłacił kaucję przetargową z kwoty otrzymanego zadatku, ma prawo do zwolnienia z PIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatnik chciał skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Mężczyzna sprzedał nieruchomość przed upływem 5 lat od nabycia. Liczył... więcej

dodano: 2018-07-10 10:54

Podatnik nie będzie mógł zaskarżyć do sądu decyzji szefa Krajowej Administracji Skarbowej o blokadzie rachunku bankowego lub rachunku SKOK na 72 godziny – donosi Dziennik Gazeta Prawna. To jedna z kluczowych zmian w nowelizacji ordynacji podatkowej i innych... więcej

dodano: 2018-07-09 11:13

Pod koniec czerwca 2018 r. otrzymaliśmy fakturę dokumentującą świadczenie usługi wsparcia informatycznego w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Fakturę tę opłacimy w sierpniu. Czy możemy odliczyć z niej VAT w ramach deklaracji VAT-7 za czerwiec 2018 r.?... więcej

dodano: 2018-07-09 11:07

Firma faktoringowa nie odpowie za VAT nierozliczony przez faktoranta, tylko jeżeli sama zapłaci mu według mechanizmu podzielonej płatności – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadała spółka kupująca wierzytelności od innych podmiotów... więcej

dodano: 2018-07-09 11:04

Jeśli spółka osobowa ma przychody z zysków kapitałowych, to zachowują one taki charakter również po podziale pomiędzy wspólników – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadała spółka akcyjna (kapitałowa) będąca komplementariuszem spółki komandytowej... więcej

dodano: 2018-07-09 11:00

Wraz z wprowadzeniem art. 362 do kodeksu pracy zatrudniający zyskali możliwość jednostronnego decydowania o tym, czy pracownik będzie świadczył obowiązki w okresie wypowiedzenia umowy. Jakie wynagrodzenie należy wypłacić podwładnemu zwolnionemu z obowiązku... więcej

dodano: 2018-07-20 10:55

Pracodawca może uchylić regulamin wynagradzania i ustanowić nowy wbrew związkom zawodowym. Na tej podstawie może zmieniać warunki zatrudnienia pracowników – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W spółce obowiązywał regulamin wynagradzania pracowników, który... więcej

dodano: 2018-07-19 11:19

Pracownicy niejednokrotnie mają wiedzę o nieprawidłowościach w firmie, ale nie chcą o tym mówić. Tymczasem mają taki obowiązek – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Każdy pracownik jest zobowiązany do dbałości o dobro zakładu pracy. Wymóg ten obejmuje nie... więcej

dodano: 2018-07-13 11:09

Od 1 października 2018 r. asystent medyczny w imieniu lekarza będzie mógł wystawiać e-zwolnienia. Takie rozwiązanie ma ułatwić likwidację papierowych zwolnień lekarskich. I to już od 1 grudnia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rząd przyjął projekt ustawy o... więcej

dodano: 2018-07-12 11:56

Lekarz nie będzie musiał określać na skierowaniu, jakie zabiegi rehabilitacyjne należy zastosować u pacjenta. Zdecyduje o tym fizjoterapeuta. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji – donosi... więcej

dodano: 2018-07-18 11:09

Jedno skierowanie, ważne przez cały rok, powinno wystarczyć osobom niepełnosprawnym do korzystania z rehabilitacji, tak uważa Krajowa Izba Fizjoterapeutów. I o takim rozwiązaniu rozmawia z resortem zdrowia – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Ustawa z 9 maja 2018... więcej

dodano: 2018-07-12 11:52

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu „Dostępność plus”, który będzie realizowany w latach 2018–2025. Jego założenia wynikają wprost z wymagań i zapisów międzynarodowej Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych – donosi... więcej

dodano: 2018-07-18 11:07

Resort rodziny chce zamienić dofinansowanie w refundację wynagrodzenia. Zniesiony ma być obowiązek tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami w... więcej

dodano: 2018-07-10 11:05

Prowadzę firmę handlową, mam wielu kontrahentów, w tym z sektora publicznego. Zostałem właśnie wezwany w charakterze świadka na kilka rozpraw sądowych do odległych o kilkaset kilometrów sądów. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów dojazdu – około dwóch tys. zł... więcej

dodano: 2018-07-17 10:29

Członek zarządu spółki z o.o. zawsze może zrezygnować ze stanowiska. Jednak przepisy wymagają, aby w umowach między spółką a członkiem zarządu przestrzegać szczególnej procedury. W jaki więc sposób powinno być złożone oświadczenie o rezygnacji? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2018-07-17 10:26

Dopiero od następnego miesiąca gminy uzyskają elektroniczny dostęp do danych o dochodach rodziców za 2017 r. To oznacza, że do tego czasu muszą się wstrzymać z rozpatrywaniem wniosków opartych o kryterium dochodowe – donosi Dziennik Gazeta Prawna. 1 lipca... więcej

dodano: 2018-07-11 11:17

Od 1 marca przyszłego roku ponad 7,76 mln rencistów i emerytów otrzyma wyższe świadczenie z ZUS. Rząd szacuje, że prognozowany wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26 proc. To o wiele poniżej oczekiwań związków zawodowych – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Gotowy... więcej

dodano: 2018-07-09 11:10

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.