.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Firma nie musi obniżać wynagrodzenia pracownika ze skróconym etatem, aby otrzymać dofinansowanie do jego pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tak wynika z opublikowanych wczoraj wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –... więcej

dodano: 2020-05-27 10:03

W dobie cięcia kosztów z powodu pogorszenia sytuacji finansowej firm wywołanego epidemią koronawirusa wielu pracodawców w pierwszej kolejności zdecydowało się ograniczyć odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych bądź w ogóle z niego zrezygnować. O nietworzeniu... więcej

dodano: 2020-05-15 10:30

Z dotacji przyznanej na zatrudnienie asystenta pomagającego osobie niepełnosprawnej można pokrywać koszty dojazdu, gdy korzysta on ze swojego samochodu lub taksówki – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Stało się to możliwe dzięki zmianie wprowadzonej przez... więcej

dodano: 2020-05-27 10:00

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadzająca zmiany w... więcej

dodano: 2020-05-21 10:23

Zwolnienie ze składek ZUS na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej 2.0, czyli ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) przysługuje płatnikowi, który na 29... więcej

dodano: 2020-05-27 09:56

Prowadzę niewielką firmę usługową. Chciałem skorzystać ze zwolnienia ze składek. Zatrudniam na etacie pięć osób – trzy osoby na zleceniu i jedną na umowę o dzieło, a dodatkowo do końca kwietnia zatrudniałem dwie osoby na praktykach absolwenckich. Na jakie... więcej

dodano: 2020-05-22 11:42

Prowadzę działalność gospodarczą. Dotychczas nie kwalifikowałam się do zwolnienia ze składek, bo mój przychód za marzec przekraczał 15 681 zł. Mój dochód w kwietniu wynosił jednak 6500 zł. Z kolei w maju przychód ten będzie z pewnością wyższy. Czy w tej sytuacji mam... więcej

dodano: 2020-05-22 10:22

Taką możliwość wprowadziła nowelizacja specustawy o COVID-19. Wyłączenie tej grupy przedsiębiorców z rozwiązań tarczy antykryzysowej było szeroko krytykowane – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Nie wiadomo właściwie, dlaczego w pierwotnej wersji specustawy... więcej

dodano: 2020-05-21 10:19

Prowadzę działalność gospodarczą, nikogo nie zatrudniam. Otrzymałem decyzję odmawiającą zwolnienia ze składek. Chciałbym jednak pominąć ponowne rozpoznanie sprawy przez ZUS, bo wiem, że to po prostu zbędne przedłużenie sprawy. Czy mogę od razu złożyć skargę do sądu?... więcej

dodano: 2020-05-21 10:12

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Miałem zbyt wysokie przychody, żeby skorzystać ze zwolnienia ze składek i opłaciłem je za marzec i kwiecień. Słyszałem jednak, że teraz już mogę się ubiegać o takie zwolnienie? Czy mogę odzyskać już zapłacone składki?... więcej

dodano: 2020-05-21 10:07

Nowa grupa płatników, którym tarcza 3.0, czyli ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U poz. 875), daje prawo do ubiegania się o zwolnienie ze składek, może żądać... więcej

dodano: 2020-05-18 10:42

Do 14 czerwca został wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy, tak wynika z nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 855) – donosi... więcej

dodano: 2020-05-18 10:39

Osoby, które nie opłacały składek terminowo, również mogą skorzystać z niektórych rozwiązań tarczy antykryzysowej i innych ulg oferowanych przez ZUS. Płatnicy, którzy mają zaległości, mogą skorzystać z kilku możliwości – wyjaśnia ZUS w komunikacie. Wszystko... więcej

dodano: 2020-05-15 10:34

Osoby, które prowadziły w poprzednim roku i wciąż prowadzą jedną i tę samą działalność gospodarczą, mogą skorzystać z małego ZUS plus – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. O interpretację wystąpił mężczyzna, który w ramach działalności gospodarczej świadczy... więcej

dodano: 2020-05-15 10:24

Mąż nie musi opłacać za żonę świadczącą usługi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej składek ZUS na zasadach dla osób współpracujących – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. O interpretację wystąpił przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność... więcej

dodano: 2020-05-14 10:39

Cesja wierzytelności jest świadczeniem usług opodatkowanym VAT. W konsekwencji jest wyłączona z podatku od czynności cywilnoprawnych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka postanowiła rozszerzyć dotychczasową działalność (rachunkowo-księgową) o... więcej

dodano: 2020-05-27 09:52

Od 1 lipca do końca 2020 r. nie trzeba będzie ujmować w jednolitym pliku kontrolnym paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę do 450 zł. Ale do 30 czerwca br. taki obowiązek istnieje – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Potwierdził to dyrektor Krajowej... więcej

dodano: 2020-05-26 10:21

Wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja, wskazująca na zasadność stosowania metody FIFO przy odliczaniu kosztów finansowania dłużnego w praktyce eliminuje ryzyko, że przedsiębiorca nie zdąży odliczyć ich od przychodów w ciągu pięciu lat... więcej

dodano: 2020-05-26 10:17

Spółka jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na PIT od opłat, które ponosi w związku z przynależnością członków jej rady nadzorczej do organizacji międzynarodowej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z wnioskiem o wydanie interpretacji do KIS wystąpiła spółka... więcej

dodano: 2020-05-26 10:14

Klient złożył zamówienie na towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na kwotę brutto 24 tys. zł. W związku z tym, że wpłacił dwie zaliczki w kwotach 7 tys. zł oraz 8 tys. zł, wystawiliśmy dwie faktury zaliczkowe na te kwoty oraz fakturę końcową na kwotę 9... więcej

dodano: 2020-05-26 10:11

Polski Fundusz Rozwoju wprowadził, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, niezbędne zmiany w systemie, które powinny zapobiegać błędnym odrzuceniom wniosków – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o podatników rozliczających VAT metodą kasową oraz w formule... więcej

dodano: 2020-05-22 11:48

Minister finansów określi w rozporządzeniu, jakie informacje będzie przekazywał dłużnik zajętej wierzytelności organowi egzekucyjnemu – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Dotychczas dane dotyczące zobowiązanego też były przekazywane, ale ich zakres nie był... więcej

dodano: 2020-05-22 11:46

W ciągu trzech tygodni dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dwie sprzeczne ze sobą interpretacje dotyczące CIT od dofinansowania za wzrost cen energii elektrycznej – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Spory o rekompensaty za wyższe ceny prądu w III kwartale... więcej

dodano: 2020-05-21 10:15

Do 26 maja można przesyłać uwagi do opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów zasad funkcjonowania Programu Współdziałania. Chodzi o przepisy ordynacji podatkowej (dodany Dział IIB), które zostały uchwalone w zeszłym roku, ale zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020... więcej

dodano: 2020-05-20 10:34

Przedsiębiorca, który zapłacił gotówką ponad 15 tys. zł niemieckiemu dostawcy, profesjonalnie zajmującemu się obrotem samochodami, nie zaliczy wydatku do kosztów uzyskania przychodu ‒ czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przedsiębiorca świadczący usługi... więcej

dodano: 2020-05-20 10:29

Wynagrodzenie za usługi świadczone spółce przez jej wspólnika w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej mogą być kosztem podatkowym w spółce – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wniosek o wydanie interpretacji złożyła radca prawny wykonująca swój zawód... więcej

dodano: 2020-05-20 10:25

Jeżeli wspólnota mieszkaniowa podejmie decyzję, że będzie prowadziła tylko pozaksięgową ewidencję nieruchomości, to nie musi składać jej szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Taki obowiązek nie wynika z przepisów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z... więcej

dodano: 2020-05-20 10:22

Lada moment wejdą w życie przepisy umożliwiające niektórym przedsiębiorcom używanie kas na telefon lub tablet. Nie oznacza to jednak, że od razu będzie można z nich korzystać. Podobnie jest z e-paragonami – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. „Jeśli... więcej

dodano: 2020-05-19 10:19

Wydatki sfinansowane z subwencji udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, potwierdziło to Ministerstwo Finansów w komunikacie – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Dodało, że nie zmieni tego... więcej

dodano: 2020-05-19 10:17

Zamiana mieszkania na inne przed upływem pięciu lat od jego nabycia jest zwolniona z PIT w tej części, jaka odpowiada wartości otrzymanego lokalu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka pod koniec 2017 r. odziedziczyła po ojcu pół mieszkania... więcej

dodano: 2020-05-18 10:36

Przy wnoszeniu do spółki jawnej wkładu niepieniężnego podstawą opodatkowania nie jest wartość rynkowa tego wkładu, tylko wartość określona w umowie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wniesienie wkładu jest czynnością zmiany umowy spółki i podlega... więcej

dodano: 2020-05-18 10:32

Cesja umowy deweloperskiej to świadczenie usług, a nie dostawa towaru. Podlega 23-proc. VAT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. O interpretację do KIS wystąpił przedsiębiorca, który zajmuje się kupowaniem i sprzedawaniem nieruchomości. Zawarł on dwie umowy... więcej

dodano: 2020-05-18 10:29

Nie da się odliczyć wydatków na meble do kuchni, nawet jeśli zostały kupione z myślą o dostosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, we wniosku... więcej

dodano: 2020-05-15 10:27

Jeżeli osobą uprawnioną do wypłaty udziałów po zmarłym członku spółdzielni jest małżonek, a oboje łączyła wcześniej wspólność majątkowa, to taka wypłata jest zwolniona z podatku – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał bank spółdzielczy. Mogą do... więcej

dodano: 2020-05-15 10:21

Średni czas rozpatrzenia wniosku o uwolnienie środków z rachunku VAT jest kilkukrotnie krótszy niż 60 dni, tak zapewnił wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi z 7 maja 2020 r. na interpelację poselską nr 4788 – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Pytanie... więcej

dodano: 2020-05-14 10:36

Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej, powinien zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka zajmuje się produkcją zamków i zawiasów. Jako końcowy odbiorca energii... więcej

dodano: 2020-05-14 10:32

Nie uniknie 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych, kto wyjedzie za granicę, by kupić tam samochód zarejestrowany w Polsce – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał mężczyzna, który chciał zawrzeć umowę w Wiedniu, gdzie na stałe mieszkała... więcej

dodano: 2020-05-14 10:27

Spółka z o.o. może pociągnąć członka zarządu do odpowiedzialności za szkodę, którą wyrządził jej swoim działaniem lub zaniechaniem. Jakie jednak warunki muszą być spełnione, żeby można było domagać się odszkodowania od tego członka zarządu? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2020-05-27 09:49

W spółkach z o.o. muszą odbyć się doroczne zwyczajne zgromadzenia wspólników. Jednak w tym roku sytuacja jest szczególna, gdyż ogłoszony został stan epidemii. Jak zatem przeprowadzić zgromadzenie z zachowaniem środków bezpieczeństwa epidemicznego? – pyta... więcej

dodano: 2020-05-19 10:14

Odnosząc się do treści artykułu „Firmy zagrożone utratą statusu zakładu pracy chronionej ” opublikowanego w dniu 21 maja 2020 r. w Dzienniku Gazeta Prawna należy wskazać, że w ocenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych regulacje... więcej

dodano: 2020-05-26 10:26

Decyzja o obniżeniu wymiaru czasu pracy osobom, których pensje mają być objęte dofinansowaniem z tarczy antykryzysowej, może spowodować, że pracodawca wypadnie z chronionego rynku pracy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Taki może być efekt sięgnięcia po... więcej

dodano: 2020-05-22 11:53

Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych pracuje nad wnioskiem, w którym pracodawcy będą mogli występować o zgodę PFRON na wydatkowanie pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na ratowanie miejsc pracy – donosi Dziennik... więcej

dodano: 2020-05-14 10:45

W połowie czerwca mają zostać ponownie uruchomione uzdrowiska – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Sanatoria zostały zamknięte na samym początku epidemii rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej... więcej

dodano: 2020-05-20 10:32

Do 21 maja samorządy mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na uruchamianie domów i klubów z programu „Senior+” – donosi Dziennik Gazeta Prawna. To dla nich druga szansa na uzyskanie pieniędzy w tegorocznej edycji, ponieważ podczas pierwszego... więcej

dodano: 2020-05-19 10:10

Do 1,2 tys. zł ma wzrosnąć zasiłek dla bezrobotnych, tak wynika z zapowiedzi Mateusza Morawieckiego. Premier deklaruje również wprowadzenie dodatku solidarnościowego w wysokości 1,3 tys. zł przez trzy miesiące dla tych, którzy utracili pracę w efekcie pandemii... więcej

dodano: 2020-05-19 10:07

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.