.
W bazie wiedzy znajduje się  3961  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Związany z tym problem odejdzie do lamusa. Projekt nowelizacji ustawy emerytalnej, który ma uporządkować rozbieżne interpretacje, trafił już do Sejmu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Problemem było to, że ZUS traktował limity, poniżej których nie można... więcej

dodano: 2018-03-16 11:01

Prowadzę niewielką firmę i od roku mam zaległości składkowe. Wielokrotnie pisałem do ZUS i wyjaśniałem, że muszę przede wszystkim spłacać kontrahentów i pracowników. Tymczasem ZUS przysłał mi decyzję, którą nałożył na mnie dodatkową karę za niepłacenie składek w... więcej

dodano: 2018-03-16 10:50

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią pracujący przy zbiorach warzyw i owoców będą podlegać ubezpieczeniu w KRUS jako pomocnicy rolników – donosi Dziennik Gazeta Prawna... więcej

dodano: 2018-03-09 10:57

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Ostatnio kolega zaproponował mi założenie z nim spółki cywilnej, w której prowadzilibyśmy już innego rodzaju działalność. Czy będę musiał płacić składki podwójnie? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej Jak... więcej

dodano: 2018-03-08 11:03

Choć przepisy obligujące firmy transportowe do wypłacania kierowcom ryczałtów według stawek określonych w rozporządzeniu ministra pracy (Dz.U. z 2012 r. nr 256, poz. 1991 ze zm.) są niezgodne z konstytucją, to jeśli przedsiębiorca zobowiązał się do ich stosowania,... więcej

dodano: 2018-03-16 10:59

Podatnik, który zaufał broszurze wydanej przez Ministerstwo Finansów w sprawie ulgi mieszkaniowej, musi uregulować zaległy PIT wraz z odsetkami za zwłokę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W broszurze MF wydawanej co roku w latach 2009–2014 napisano,... więcej

dodano: 2018-03-16 10:53

Na formularzu NIP-8 należy powiadomić także o otwarciu i zamknięciu lokat, jeżeli mają one charakter rachunków bankowych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Organizacja prowadzącą działalność gospodarczą, gromadziła pieniądze nie tylko na rachunkach... więcej

dodano: 2018-03-15 10:52

Usługi niematerialne od podmiotów powiązanych mogą być zaliczane do podatkowych kosztów w wysokości 3 mln zł plus 5 proc. EBITDA – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazety Prawnej. Wyjaśnienia dotyczą obowiązującego od 1... więcej

dodano: 2018-03-15 10:50

Resort finansów podsumował dane dotyczące składania JPK_VAT za styczeń 2018 r., czyli pierwszy miesiąc, za który wszyscy podatnicy VAT musieli przesłać swoją ewidencję VAT w formacie elektronicznym – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Ilość danych... więcej

dodano: 2018-03-14 10:30

Odliczanie wydatków na doradztwo w zakresie IT jest od 2017 r. limitowane. Nie ma za to ograniczeń dla bieżącego wsparcia informatycznego, a także bonusów przekazywanych spółkom powiązanym – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Dyrektor Krajowej Informacji... więcej

dodano: 2018-03-14 10:26

Tylko przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy zainstalują kasy działające online (nawet jeżeli obowiązek ewidencjonowania obrotu powstał wcześniej), będą mogli skorzystać z ulgi na ich zakup i odliczyć maksymalnie 700 zł. Wynika to z najnowszej wersji projektu... więcej

dodano: 2018-03-14 10:19

Jeśli spółka A zachowała 100-proc. wpływ na ten sam zespół aktywów, który początkowo znajdował się w B, a później został przeniesiony do C, to nie dochodzi do przerwania posiadania udziałów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka holenderska (A) w 2015 r.... więcej

dodano: 2018-03-14 10:13

Ministerstwo Finansów idzie podatnikom na rękę i proponuje wydłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych. Ale aktualny wzór deklaracji CIT tego nie przewiduje – donosi Dziennik Gazeta Prawna W tym roku terminy na raportowanie CIT wypadają... więcej

dodano: 2018-03-12 11:25

Fiskus skutecznie zawiadomi spółkę o kontroli, nawet jeśli sekretarka twierdzi, że właśnie dostała zakaz odbierania korespondencji z urzędu skarbowego i sądów pod nieobecność członków zarządu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka chciała skorzystać z... więcej

dodano: 2018-03-12 11:23

Programista komputerowy nie ma prawa do stawki 8 proc. VAT, gdy zamawia kody u podwykonawców – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Sprawa dotyczyła podatnika VAT, który tworząc programy komputerowe i strony internetowe, czasem podzleca podwykonawcom, na... więcej

dodano: 2018-03-12 11:20

Podatnik, który wniósł do spółki nieukończony budynek i po jej likwidacji dostał go z powrotem, już gotowy, nie musi kontynuować amortyzacji – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Firma po wniesieniu aportem inwestycji w budowie stała się udziałowcem spółki. Ta... więcej

dodano: 2018-03-12 11:17

Podatnik w ogóle nie będzie musiał zawiadamiać urzędu skarbowego o remanencie – wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - donosi Dziennik Gazeta Prawna To drobna zmiana, ale bardzo ważna. Dziś nie ma... więcej

dodano: 2018-03-09 11:08

Są dwa warunki sprzedaży lokalu bez podatku. Pięć lat musi upłynąć nie tylko od zawarcia aktu notarialnego potwierdzającego nabycie, ale i od wpisu do księgi wieczystej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Mężczyzna kupił mieszkanie od dewelopera. W... więcej

dodano: 2018-03-09 11:05

Fiskus nie będzie odmawiał firmom zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok – donosi Dziennik Gazeta Prawna Taką zmianę zamierza przygotować powołany w grudniu 2017 r. Zespół Roboczy ds. Wspierania Podatników. Poinformował... więcej

dodano: 2018-03-09 10:54

Punkty wymiany walut nie będą musiały wydawać paragonów od 1 kwietnia 2018 r. Do końca roku będą zwolnione z tego obowiązku, bez względu na limit obrotów. Opublikowany został projekt nowelizacji w tej sprawie – donosi Dziennik Gazeta Prawna W uzasadnieniu... więcej

dodano: 2018-03-08 10:58

Fiskus musi wydać interpretację komornikowi, jeśli sprzedaje on zajętą nieruchomość, a nie jest w stanie dowiedzieć się od dłużnika, czy transakcja powinna być zwolniona, czy opodatkowana – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej We wniosku o interpretację... więcej

dodano: 2018-03-08 10:55

Od 1 lipca br. będą obowiązywały nowe wzory deklaracji w podatku od towarów i usług. Umożliwią występowanie o szybszy zwrot podatku na rachunek VAT – donosi Dziennik Gazeta Prawna Wynika to z opublikowanych projektów rozporządzeń. Zmiany są związane z... więcej

dodano: 2018-03-07 11:10

Termin na złożenie wniosku o wspólne rozliczenie jest nieprzywracalny, nawet gdy podatnik się pomylił i w terminie do 30 kwietnia wysłał do urzędu skarbowego inny dokument czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Małżonkowie chcieli rozliczyć się wspólnie z podatku... więcej

dodano: 2018-03-07 11:02

Niepubliczna placówka oświatowa może od czasu do czasu wynająć sale wykładowe, nie tracąc zwolnienia z podatku od nieruchomości – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Stowarzyszenie prowadzi centrum edukacji zawodowej (o statusie niepublicznej placówki... więcej

dodano: 2018-03-07 11:00

Fiskus nałożył do tej pory 55 mandaty za nieterminowe przesyłanie jednolitego pliku kontrolnego. I woli to niż kierowanie spraw do sądu - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej To bilans od lipca 2016 r., na podstawie danych z 16 izb administracji skarbowej. Dotyczą... więcej

dodano: 2018-03-06 10:59

Ministerstwo Finansów naprawi niespójność między ustawą o PIT a rozporządzeniem i z niego również usunie obowiązek powiadamiania o podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a także o korzystaniu z usług biura rachunkowego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej... więcej

dodano: 2018-03-06 10:57

Indywidualny przedsiębiorca może po przekształceniu w spółkę z o.o. ponownie odliczyć wydatki na zakup urządzeń fiskalnych. Nie jest to możliwe przy innych rodzajach przekształceń – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Prawo do ponownego skorzystania z ulgi... więcej

dodano: 2018-03-06 10:54

Klub sportowy zrobił słusznie, nie potrącając zaliczek na PIT od wynagrodzeń siatkarzy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Z ustaleń fiskusa wynikało, że klub nie pobrał i nie odprowadził na rachunek bankowy urzędu skarbowego zaliczek na PIT od wynagrodzeń... więcej

dodano: 2018-03-05 11:11

Kredytobiorca ma do zapłacenia podatek dochodowy, gdy bank umorzy mu części pożyczki i odsetek – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Podatnik zaciągnął kredyty na zakup mieszkań. Jeden z nich był we frankach szwajcarskich. Później doszło do jego... więcej

dodano: 2018-03-05 11:08

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni nie generuje przychodu po stronie podmiotu wnoszącego – donosi Dziennik Gazeta Prawna Minister finansów w interpretacji ogólnej z 2 marca 2018 r. (nr DD6.8201.1.2018) wyjaśnił, jak interpretować... więcej

dodano: 2018-03-05 11:06

Opiekun spadkodawcy zapłaci podatek od spadków od całej nieruchomości, jeśli nie zawrze umowy opieki u notariusza. Inny dokument nie wystarczy, nawet jeśli podpisano go w kancelarii notarialnej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Podatniczka odziedziczyła... więcej

dodano: 2018-03-05 11:03

Dowiedziałam się, że jeden z pracowników przekazał konkurencji ważne informacje dotyczące firmy. Obecnie przebywa na urlopie wypoczynkowym. Czy mimo to mogę go zwolnić? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspertka współpracująca z... więcej

dodano: 2018-03-16 10:56

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Nowa instytucja ma zacząć działać już w przyszłym roku – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych, poinformowała, że powołanie... więcej

dodano: 2018-03-15 10:57

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu, nie określając ścisłego terminu jego realizacji (np. stwierdzając tylko, że urlop ma być wykorzystany w okresie wypowiedzenia)? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada... więcej

dodano: 2018-03-15 10:55

Pracownik po zakończeniu zleconych mu zadań, ale jeszcze przed formalnym końcem zmiany roboczej, bez zgody przełożonego opuścił zakład pracy i udał się najkrótszą drogą do domu. Kiedy znajdował się już w pobliżu miejsca zamieszkania, został potrącony przez samochód.... więcej

dodano: 2018-03-15 10:46

Umowa o pracę może przewidywać dłuższy okres wypowiedzenia (niż ustawowy). Jakie odszkodowanie należy się pracownikowi w przypadku niezgodnego z prawem wymówienia takiej umowy? Czy będzie ono odpowiadało wysokości wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia określony... więcej

dodano: 2018-03-09 11:03

Gromadzenie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe na kontach powierniczych może być interesującym rozwiązaniem dla firm – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Możliwość „odkładania” nadgodzin ma być przewidziana w projekcie nowego kodeksu pracy, który... więcej

dodano: 2018-03-08 11:05

Czy możliwe jest przekształcenie prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli taką, w której całość udziałów w kapitale zakładowym przysługiwać będzie jedynemu wspólnikowi? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2018-03-14 10:23

Przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku działalności, a zarabiający kilkaset złotych miesięcznie Polacy nie będą musieli rejestrować działalności gospodarczej. To kluczowe zmiany, które zawarte są w prawie... więcej

dodano: 2018-03-08 11:00

Tylko podmioty zatrudniające do dziewięciu osób, będą mogły skorzystać z pewnych wyłączeń spod przepisów o ochronie danych osobowych – donosi Dziennik Gazeta Prawna Kończą się rządowe prace nad projektem ustawy o ochronie danych osobowych. Jednym z przepisów... więcej

dodano: 2018-03-05 11:15

Rolnicy oraz osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi, które prowadzą własną firmę, będą mogli w tym samym terminie opłacić składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwrócić się do PFRON o ich refundację – donosi Dziennik Gazeta Prawna Taką możliwość przewiduje projekt... więcej

dodano: 2018-03-12 11:28

Podatnik, który dopłaca do pobytu niepełnosprawnego dziecka w domu pomocy społecznej, nie traci prawa do ulgi prorodzinnej. Nadal też może rozliczać się z PIT jako samotny rodzic – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Pytanie KIS zadała opiekunka prawna chorej... więcej

dodano: 2018-03-07 11:04

Jeśli firma miała w danym miesiącu odpowiedni wskaźnik pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi, ale w następnym go utraciła, to może udzielić klientowi ulgi we wpłacie na PFRON, o ile przychód z tej kooperacji był zaliczony do tego pierwszego – donosi Dziennik... więcej

dodano: 2018-03-06 11:04

W rocznym PIT można uwzględnić wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań i domów. Muszą być tylko związane z potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności – donosi Dziennik Gazeta Prawna Wynika to wprost z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o... więcej

dodano: 2018-03-06 11:01

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło drugi konkurs w ramach programu „Senior plus” – edycja 2018. Na jego realizację w tym roku przewidziana została rekordowa kwota 80 mln zł, ale po rozstrzygnięciu pierwszego konkursu okazało... więcej

dodano: 2018-03-06 10:51

W ramach preferencji nie można odliczyć suplementów diety, preparatów ziołowych czy pieluchomajtek – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Z ulgi może korzystać wyłącznie osoba z orzeczoną niepełnosprawnością, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że powinna ona... więcej

dodano: 2018-03-05 11:13

Jeżeli sąsiad jest nieodpowiedzialny i nie dba o drzewo na swojej posesji, a jest ono na tyle stare, że jego konary mogą urwać się w trakcie wichury i np. wybić okna w domu obok, to do wycięcia takiej rośliny zgoda właściciela działki nie będzie potrzebna –... więcej

dodano: 2018-03-09 11:01

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada weryfikację przepisów, która pozwoli jednoznacznie określić zakres zadań realizowanych przez ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze – donosi Dziennik Gazeta Prawna Powstawanie takich instytucji przewiduje... więcej

dodano: 2018-03-07 10:57

Ojciec powinien mieć przyznane świadczenie wychowawcze od momentu przejęcia opieki nad dzieckiem po śmierci jego matki, a nie od dnia uprawomocnienia wyroku, w którym powierzono mu władzę rodzicielską – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Prawo do świadczenia... więcej

dodano: 2018-03-07 10:54

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.