.
W bazie wiedzy znajduje się  3966  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Rząd uszczelnił projekt przepisów o 4-proc. daninie solidarnościowej, którą pobierze od najbogatszych – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Zmiana znalazła się w projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przyjętym przedwczoraj... więcej

dodano: 2018-09-21 10:48

Obdarowany, który spożytkuje otrzymany majątek zgodnie z wolą darczyńcy, nie uniknie rozliczeń z fiskusem. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – donosi Dziennik Gazeta Prawna. To pierwsza interpretacja, w której podatnik chciał wywieść... więcej

dodano: 2018-09-21 10:45

Podatnik, który prywatnie kupi grunt, a później jedną z działek wniesie do własnej firmy, może ustalić jej wartość według ceny rynkowej na dzień przyjęcia do ewidencji – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatnik w 2003 r. kupił grunt budowlany. Początkowo... więcej

dodano: 2018-09-21 10:43

Jeśli czynności w ramach stosunku pracy i działalności gospodarczej pokrywają się tylko w części, to można się rozliczać z fiskusem według stawki 19 proc. – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Lekarka poinformowała, że pracuje na oddziale niemowlęcym szpitala... więcej

dodano: 2018-09-20 11:22

Osoby, które już odziedziczyły nieruchomości, również będą mogły zbyć je bez PIT. Warto poczekać tylko 3 miesiące do czasu wejścia w życie planowanej zmiany przepisów – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT, ordynacji... więcej

dodano: 2018-09-19 10:44

Urząd skarbowy nie wiedział, że Jevgenija Fiodorowa to już teraz Eugenia Fedorowa. I wysłał decyzję podatkową na stare nazwisko. To był błąd, tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka, ze względu na zmianę... więcej

dodano: 2018-09-19 10:41

Ministerstwo Finansów różnymi sposobami chce zachęcić do składania rocznych zeznań przez internet. W przyszłym roku udostępni więc nową usługę dotyczącą rozliczeń i skróci czas zwrotu nadpłaty dla podatników, którzy złożą swoje zeznanie elektronicznie. Taką zmianę... więcej

dodano: 2018-09-17 10:34

Członek rady nadzorczej nie musi dzielić się z fiskusem pieniędzmi za dojazd z miejsca zamieszkania na posiedzenie. Tak orzekł WSA w Warszawie – donosi Dziennik Gazeta Prawna. W uzasadnieniu sędzia Agnieszka Baran przywołała wyrok Naczelnego Sądu... więcej

dodano: 2018-09-17 10:32

Spadkobiercy płacą podatek od wartości majątku odziedziczonego w dniu śmierci zmarłego. Nie ma znaczenia to, że jego część została potem skradziona – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadali spadkobiercy, którzy odziedziczyli oszczędności... więcej

dodano: 2018-09-17 10:30

Naczelnik urzędu skarbowego nie powinien odmawiać umorzenia zaległości podatkowych, gdy podatnikowi ledwo wystarcza na egzystencję – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Były przedsiębiorca miał zaległość w PIT jeszcze za 2003 r. Mężczyzna tłumaczył, że jego... więcej

dodano: 2018-09-17 10:27

Podatnik, który przejął po innej firmie sklepy, ma prawo odliczyć wydatki na spłatę nie swoich zobowiązań – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Firma zajmującą się sprzedażą detaliczną, skorzystała z okazji przejęcia kilku sklepów po innej spółce, która... więcej

dodano: 2018-09-14 10:59

Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą, może odliczyć podwyższoną część składki do KRUS, bo ma ona związek z przychodem. Tak zapewnił wiceminister finansów Piotr Nowak w odpowiedzi na poselską interpelację nr 24937 – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.... więcej

dodano: 2018-09-14 10:57

Nabywcy mieszkań z rynku pierwotnego wcale nie muszą podpisać aktu notarialnego w ciągu dwóch lat, żeby skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wyrok (WSA w Warszawie z 12... więcej

dodano: 2018-09-14 10:55

Pracodawca chce zorganizować loterię na terenie firmy. Udział w niej mogą wziąć tylko zatrudnieni z odpowiednią oceną ich pracy. Nagrodą będzie wysokiej klasy zestaw audio-wideo, który zwycięzca otrzyma w drodze losowania, zgodnie z ustalonym regulaminem. Czy taką... więcej

dodano: 2018-09-14 10:52

Do 20 września podatnicy mogą wypowiedzieć się na temat mechanizmu podzielonej płatności oraz należytej staranności dla celów VAT. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na... więcej

dodano: 2018-09-13 11:13

Nawet jeśli nieruchomość trafia nieodpłatnie w ręce wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą, spółka musi uregulować VAT, skoro go odliczyła – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka z o.o. miała zostać zlikwidowana. Jej majątek miał przejść w ręce... więcej

dodano: 2018-09-13 11:11

Umocowanie do działania w imieniu żony nie oznacza, że mąż posługuje się jej imieniem i nazwiskiem, aby ukryć własną działalność. To typowe pełnomocnictwo – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zdaniem sądu organy podatkowe nie dowiodły w tej sprawie, że... więcej

dodano: 2018-09-12 11:03

Podatnik, który ma nieruchomość, musi płacić podatek gminie, nawet jeśli nie mieszka w lokalu i nie użytkuje garażu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka kupiła mieszkanie z miejscem postojowym w garażu. Zanim zaczęła z nich korzystać, doszło do... więcej

dodano: 2018-09-12 11:00

Przedsiębiorca, któremu klient wpłaca całą sumę na poczet niewykonanej jeszcze usługi, musi rozliczyć przychód z chwilą otrzymania pieniędzy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadała spółka handlująca m.in. gadżetami promocyjnymi. Na życzenie... więcej

dodano: 2018-09-12 10:57

Każda przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja majątku do kwoty 10 tys. zł trafi bezpośrednio w koszty. Ministerstwo Finansów poprawia przepisy przejściowe – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Dziś sposób ujęcia wydatków zależy od tego, kiedy... więcej

dodano: 2018-09-10 11:05

Organy egzekucyjne powinny określać koszty proporcjonalnie do nakładu pracy i w wysokości niepowodującej nadmiernego obciążenia podatnika – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Sprawa dotyczyła osoby, w stosunku do której naczelnik urzędu skarbowego prowadził... więcej

dodano: 2018-09-10 11:02

Oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej nie może podpisać pełnomocnik spółki. To obowiązek członka zarządu lub innej osoby znającej najlepiej specyfikę dokumentowanych transakcji – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wniosek o interpretację złożyła... więcej

dodano: 2018-09-10 11:00

Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek i depozytów nieprawidłowych spadnie do 0,5 proc. Daniny nie zapłaci w ogóle ten, kto pożyczy nie więcej niż tysiąc złotych, tak wynika z projektu resortu finansów – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Dziś... więcej

dodano: 2018-09-10 10:57

Firma leasingowa, która najpierw płaci mandaty za swoich klientów, a potem obciąża ich kosztem sankcji, nie rozliczy podatku należnego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wniosek o interpretację złożyła spółka leasingowa, której klienci korzystali z aut w... więcej

dodano: 2018-09-10 10:54

Kobieta zatrudniona w systemie zmianowym, która karmi piersią, może być objęta zakazem pracy w nocy nawet jeśli tylko część przepracowanych godzin przypada w takiej porze. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Sprawa... więcej

dodano: 2018-09-21 10:40

Pracownik został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Czy w tym czasie firma może przekazywać jego wynagrodzenie innej osobie? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP - pensja wypłacana jest – co... więcej

dodano: 2018-09-21 10:36

Inspektor pracy będzie musiał informować o tym, czy jego osoby bliskie prowadzą działalność gospodarczą zbieżną z przedmiotem kontroli prowadzonych w firmach – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej... więcej

dodano: 2018-09-12 11:07

Ze względu na ochronę prywatności lekarz nie powinien wpisywać na zaświadczeniu konkretnej jednostki chorobowej, a jedynie określać, że należy ono do schorzeń wymienionych w rozporządzeniu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Taki sposób postępowania... więcej

dodano: 2018-09-20 11:24

Zajmujący się niepełnosprawnym członkiem rodziny powinien mieć zagwarantowane wsparcie, które pozwoli uniknąć ubóstwa. Warunki ubiegania się o świadczenia powinny zaś być skonstruowane w taki sposób, aby nie naruszały zasady równego traktowania – czytamy w... więcej

dodano: 2018-09-20 11:11

Część składki na Fundusz Pracy oraz specjalna danina płacona przez najlepiej zarabiających Polaków zasilą od przyszłego roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Przesądza o tym przyjęty właśnie przez rząd... więcej

dodano: 2018-09-19 10:46

Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności będą mogły ponownie wpisywać chorobę psychiczną na dokumencie wystawianym osobie z dysfunkcją zdrowotną jako powód jej powstania – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Taką możliwość przywraca art. 2 uchwalonej... więcej

dodano: 2018-09-17 10:36

Z faktu wykonywania przez rodzica pracy w rotacyjnym systemie poza granicami kraju nie można wywodzić, że nie zamieszkuje w Polsce na stałe. Gmina powinna to zweryfikować, przeprowadzając wywiad środowiskowy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Gmina odmówiła... więcej

dodano: 2018-09-20 11:19

Przyznawanie 500+ na pierwsze dziecko powinno być objęte zasadą „złotówka za złotówkę”. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uzyskać wsparcie rodzinom, których dochody przekraczają kryterium o niewielką kwotę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Taki... więcej

dodano: 2018-09-14 11:01

Wdowa, która nie spełnia kryterium wiekowego ani nie wychowuje małoletniego lub niepełnosprawnego dziecka, ale uzyskała rentę rodzinną z powodu bycia niezdolną do pracy w chwili śmierci męża, traci do niej prawo, jeżeli ZUS uzna, że może już pracować – czytamy... więcej

dodano: 2018-09-13 11:07

Gminy wypłaciły ponad 2,66 mln świadczeń z rządowego programu „Dobry start”. To oznacza, że środki na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego otrzymało 57,6 proc. wszystkich uczniów uprawnionych do tego wsparcia – donosi Dziennika... więcej

dodano: 2018-09-12 10:53

Ponad 883 mln zł na walkę z ubóstwem energetycznym w gminach z najbardziej zanieczyszczonych powietrzem rząd wyda już w najbliższych latach. Pieniądze będą pochodzić m.in. z opłaty recyklingowej i budżetu państwa. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać nawet 120 tys.... więcej

dodano: 2018-09-20 11:14

Wchodząca w życie nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1834 ze zm.) ma uelastycznić procedury wyboru partnerów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Choć partnerstwo publiczno-prywatne w niektórych krajach jest... więcej

dodano: 2018-09-19 10:39

Przedsiębiorstwo realizujące zamówienia publiczne nie będą na razie musiały wystawiać takich elektronicznych dokumentów. Jeśli się jednak na to zdecydują, to administracja będzie zobligowana do ich przyjmowania – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Rada Ministrów... więcej

dodano: 2018-09-19 10:34

Nasz pracownik dostarczył zwolnienie od pracy na pięć dni. Na zaświadczeniu nie ma żadnego kodu, ale wszyscy wiedzą, że to nie zwykła choroba, a prawdopodobnie skutki nadużywania alkoholu przez cały weekend. Zdarzyło się to już nie raz. Czy możemy nie wypłacać... więcej

dodano: 2018-09-13 11:05

ZUS doręczył na mój adres decyzję, lecz nie wniosłem odwołania w terminie, bo mój tata, który mieszka ze mną, zapomniał mi ją przekazać, a później list zgubił. Odpis decyzji otrzymałem na wniosek i dopiero po trzech miesiącach wniosłem odwołanie. Czy sąd zmieni... więcej

dodano: 2018-09-13 11:01

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.