.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wycofało się z propozycji zmiany przepisów, sprowadzającej się do obniżenia składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla pracodawców zatrudniających od 25 do 27 pracowników – donosi... więcej

dodano: 2019-07-18 11:12

Zgodnie z nowymi przepisami podmioty lecznicze nie mają prawa do pobierania opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt z dzieckiem albo osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym. Prezydent 6 czerwca 2019 r. podpisał... więcej

dodano: 2019-07-18 10:58

Powstały już założenia projektu pod nazwą iPFRON+. To platforma, która docelowo ma ułatwić aplikowanie o środki z PFRON osobom niepełnosprawnym czy organizacjom pozarządowym. W Warszawie 16 lipca br. odbyła się publiczna prezentacja projektu. Zgodnie z zapowiedziami... więcej

dodano: 2019-07-17 10:55

Pominięcie kosztów amortyzacji auta czy dostosowania go do szczególnych potrzeb dziecka to jeden z głównych mankamentów projektu nowelizacji prawa oświatowego, którą Senat skierował na ostatnim posiedzeniu do Sejmu. Ma ona określić sposób obliczania kosztów... więcej

dodano: 2019-07-15 11:09

Nowy typ wsparcia dla osób, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, korzystających z emerytury, renty lub zasiłku stałego zakłada projekt ustawy, który został przyjęty przez rząd – donosi Dziennik Gazeta... więcej

dodano: 2019-07-11 10:59

Kwoty odprowadzane przez pracodawców na pracownicze plany kapitałowe nie mogą być doliczone do kosztów płacy, przy wnioskowaniu o dofinansowanie do pensji pracownika z dysfunkcją zdrowotną – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej... więcej

dodano: 2019-07-10 10:50

Osoby z emeryturą, rentą lub zasiłkiem stałym będą mogły ubiegać się o nowe świadczenie, jeśli mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z zapowiedzi projektu ustawy, mającej... więcej

dodano: 2019-07-09 11:06

Podatnicy mogą stosować IP Box oraz ulgę B+R w tym samym roku podatkowym, ale tylko do różnych kategorii dochodu, tak stwierdziło Ministerstwo Finansów w najnowszych objaśnieniach podatkowych z 15 lipca 2019 r. – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zostały one... więcej

dodano: 2019-07-18 11:09

Odsetki za spóźnioną wypłatę odszkodowania bądź zadośćuczynienia nie są zwolnione z podatku – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Syn stracił ojca wskutek śmiertelnego wypadku w pracy. Pracodawca zobowiązał się w ugodzie sądowej wypłacić 300 tys. zł wraz z... więcej

dodano: 2019-07-18 11:05

W 2018 r. z preferencji na badania i rozwój skorzystało 948 podatników CIT. To o trzy czwarte więcej niż rok wcześniej, ale zaledwie ułamek procenta wszystkich przedsiębiorstw płacących tę daninę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wzrosła też kwota potrąceń... więcej

dodano: 2019-07-18 11:02

Jeżeli podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT, to nie musi jej mieć również dla celów podatku dochodowego. Słowem, mimo braku kilometrówki, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów 100 proc. wydatków eksploatacyjnych z... więcej

dodano: 2019-07-17 10:52

Przepisy obniżające dzisiejszą 18-proc. stawkę podatku dochodowego i wprowadzające wyższe koszty uzyskania przychodu dla pracowników zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Zadecydował o tym rząd – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Rozwiązania te mają wejść w... więcej

dodano: 2019-07-17 10:48

Obdarowany, który dostał gotówkę od członka najbliższej rodziny, jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn, jeżeli wpłaci pieniądze na swoje konto w banku – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka dostała od ojca w darowiźnie 10 tys. zł. Otrzymała... więcej

dodano: 2019-07-17 10:45

Książka sprzedawana wraz z broszurą o zaletach czytania oraz z usługą pakowania nie może być traktowana do celów VAT jak jeden produkt – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadała spółka zajmująca się drukiem wydawniczym. Planowała ona ofertę... więcej

dodano: 2019-07-16 11:02

Dochody opodatkowane według skali podatkowej będą objęte stawką 17 proc., zamiast dzisiejszej 18 proc. Niezależnie od tego pracownicy będą mieli wyższe koszty odliczane od przychodu. Wszystko to już od 1 stycznia 2020 r. – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.... więcej

dodano: 2019-07-16 10:58

Odbiorcy towarów „wrażliwych” będą musieli zarejestrować się na platformie PUESC do 1 lutego 2020 r., a nie jak pierwotnie planowano, do 1 sierpnia br., tak wynika z projektu rozporządzenia – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Resort finansów postanowił... więcej

dodano: 2019-07-16 10:50

15 lipca br. mija termin na złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdań finansowych za 2018 r. (jeżeli rok obrotowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym). Do 30 października br. resort finansów udostępni narzędzie do odczytu rocznych raportów stworzonych w... więcej

dodano: 2019-07-15 11:20

Okazjonalny, krótkoterminowy najem jednego mieszkania, choćby tylko po to, by pokryć koszty jego utrzymania, jest działalnością gospodarczą – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał mężczyzna, który z uwagi na niekorzystnie zaciągnięty kredyt... więcej

dodano: 2019-07-15 11:16

W ubiegłym tygodniu Senat przyjął bez poprawek trzy nowelizacje ustaw podatkowych, natomiast w regulacjach m.in. o zatorach płatniczych i dla audytorów wprowadził jeszcze zmiany – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Do podpisu prezydenta trafią teraz m.in. przepisy,... więcej

dodano: 2019-07-15 11:04

Nowa stawka podatku w wysokości 17 proc., zamiast jak dziś 18 proc., będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do dochodów uzyskanych w przyszłym roku. Wzrosną też pracownicze koszty uzyskania przychodu – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z wykazu prac... więcej

dodano: 2019-07-12 10:58

Kwota otrzymana w związku z utratą udziałów w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie jest zwrotem inwestycji, ale rekompensatą. Dlatego podlega opodatkowaniu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka włożyła oszczędności na lokatę w SKOK i... więcej

dodano: 2019-07-12 10:55

Prowadzenie jednoosobowej kancelarii prawnej polega na świadczeniu usług pomocy prawnej, a nie działalności twórczej. Radca musi więc zaliczać wszystkie przychody do działalności gospodarczej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Radca prawny prowadzi... więcej

dodano: 2019-07-12 10:52

Kto rozmieści panele fotowoltaiczne na przydomowej działce, ma prawo do podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli cała instalacja ma służyć do zasilania prądem budynku mieszkalnego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wątpliwości miał współwłaściciel domu... więcej

dodano: 2019-07-11 10:47

Przed 2018 r. można było amortyzować prawo ochronne do niezarejestrowanego znaku towarowego. Nowelizacja zawęziła tę możliwość – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Chodziło o spółkę komandytowo-akcyjną, do której osoba fizyczna miała wnieść aportem prawo do... więcej

dodano: 2019-07-11 10:40

Spółka, będąca administratorem środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przyznała dofinansowanie do kolonii dzieci swoich pracowników. Jak ująć w księgach rachunkowych przyznanie i wypłatę tego dofinansowania ze środków funduszu? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2019-07-10 10:37

Dłużnik, który z powodu zwłoki z zapłatą za towar lub usługę zrezygnował z odliczenia podatku naliczonego, może skorzystać z tego prawa, gdy ureguluje należność. W takiej sytuacji nie musi korygować VAT naliczonego za wcześniejsze okresy rozliczeniowe, na podstawie... więcej

dodano: 2019-07-09 11:00

Zagraniczna spółka prowadząca w Polsce działalność za pomocą oddziału, który przekazuje jej wszystkie wyniki swoich prac, nie może odliczyć podatku naliczonego. Może jedynie ubiegać się o jego zwrot – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Oddział niemieckiego... więcej

dodano: 2019-07-09 10:56

Branża handlu internetowego protestuje przeciwko traktowaniu indywidualnych przedsiębiorców tak jak zwykłych konsumentów. Takie zmiany przewiduje pakiet deregulacyjny, który ma zostać uchwalony jeszcze w tej kadencji Sejmu – donosi Dziennik Gazeta Prawna.... więcej

dodano: 2019-07-17 10:41

Zadaniem zarządcy sukcesyjnego jest przejęcie roli właściciela firmy i zapewnienie jej prowadzenia do zakończenia postępowania spadkowego po zmarłym przedsiębiorcy. W jakich przypadkach zarządca może – lub musi – zakończyć działalność? – pyta... więcej

dodano: 2019-07-11 10:35

Tylko 1 tys. zł dostaną z ZUS pracodawcy na doradztwo związane z prewencją wypadkową. Eksperci i przedsiębiorcy uważają, że to zdecydowanie za mało – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Od 15 lipca br. ZUS przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów poprawiających... więcej

dodano: 2019-07-16 11:06

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za posiłek przesądza o zaliczeniu jego wartości do podstawy wymiaru składek – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przedsiębiorca prowadzi firmę zajmującą się handlem oraz produkcją pieczywa. Zatrudnia w niej kilkunastu... więcej

dodano: 2019-07-16 10:54

Rodzice prowadzący firmy po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego muszą zgłosić się do ZUS, gdyż ich ubezpieczenie jako osób prowadzących działalność pozarolniczą skończyło się w chwili przejścia na zasiłek. Ale Zakład musi ich o tym pouczyć – czytamy... więcej

dodano: 2019-07-15 11:13

Mój dorosły syn (24 lata) nie pracuje. Miesiąc temu skończył studia. Czy mogę go zgłosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego jako dziecko osoby ubezpieczonej? Jestem zatrudniona na podstawie bezterminowej umowy o pracę – pyta czytelniczka Dziennika Gazety... więcej

dodano: 2019-07-12 10:49

Prowadzę działalność w branży informatycznej od kilku miesięcy. Wkrótce zamierzam zatrudnić na zlecenie polskiego obywatela, który jednak studiuje w Niemczech. Czy w takiej sytuacji powstanie obowiązek składkowy i czy przepisy prawa pracy wprowadzają jakieś... więcej

dodano: 2019-07-12 10:44

Od 1 lipca ZUS korzysta już z nowego rozwiązania umożliwiającego szybszą wymianę informacji między 15 tys. instytucjami zabezpieczenia społecznego z 32 krajów Unii Europejskiej oraz EFTA – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Poprawa komunikacji w dziedzinie... więcej

dodano: 2019-07-10 10:44

Moja pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim i aktualnie pobiera zasiłek z ZUS. Czy mogę zawrzeć z nią umowę zlecenia bez składek na dorywcze prace zdalne poprzez komputer. Jest okres wakacyjny, a potrzeba uzupełnić braki kadrowe? Mam wątpliwości, czy jest to... więcej

dodano: 2019-07-09 10:50

Gminy oraz powiaty będą mogły uzyskać dotację na utworzenie oraz wyposażenie placówki dla dorosłych osób z dysfunkcjami zdrowotnymi do wysokości 100 proc. kosztów inwestycji – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej... więcej

dodano: 2019-07-11 10:44

Całkowita niezdolność do pracy warunkująca prawo do renty rodzinnej bez względu na wiek dotyczy pracy w normalnych warunkach i nie wyklucza zatrudnienia w warunkach chronionych. Jednak dysfunkcja musi powstać przed osiągnięciem dorosłości – czytamy w Dzienniku... więcej

dodano: 2019-07-10 10:47

Prowadzę duże przedsiębiorstwo produkcyjne. Niedawno natknąłem się na informację, że zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi maszyn nie są już wydawane bezterminowo i będzie trzeba je odnawiać. A co w takim razie z dotychczasowymi zaświadczeniami? Czy tracą one moc?... więcej

dodano: 2019-07-10 10:41

Dodatek stażowy będzie wyłączony z płacy minimalnej. Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przyjęty przez rząd – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Minimalna płaca nie sprowadza się bowiem jedynie do pensji zasadniczej,... więcej

dodano: 2019-07-09 11:03

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.