.
W bazie wiedzy znajduje się  3966  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Pracodawca, który ma prawo do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, powinien na stosowanych do tego drukach wskazywać, czy jest samodzielnym podmiotem, czy np. oddziałem innego przedsiębiorstwa – donosi Dziennik Gazeta Prawna. O tym obowiązku przypomina Biuro... więcej

dodano: 2018-10-22 11:21

Rodzic starający się w gminie o jednorazowe świadczenie związane z narodzinami ciężko lub nieuleczalnie chorego dziecka będzie mógł to potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez neurologa lub kardiologa dziecięcego – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Taka poprawka... więcej

dodano: 2018-10-17 11:10

Od przyszłego roku pracodawcy nie będą już karani koniecznością zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi, jeśli okaże się, że przekazali do ZUS źle wyliczoną składkę. Stanie się tak, o ile kwota, którą muszą dopłacić, nie przekroczy 2... więcej

dodano: 2018-10-16 10:51

Osoba z dysfunkcją zdrowotną może otrzymać pieniądze nie tylko na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej, ale też na przystąpienie do już utworzonego podmiotu – donosi Dziennika Gazeta Prawna. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone do ustawy z 27... więcej

dodano: 2018-10-10 11:27

Osoba, która zajmuje się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, może dokonać wyboru i zrezygnować z pobierania zasiłku dla opiekuna na rzecz wyższego świadczenia pielęgnacyjnego – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Gmina przyznała świadczenie pielęgnacyjne... więcej

dodano: 2018-10-10 11:25

Od 23 października br. elektroniczne zwolnienie w imieniu lekarza będą mogli wystawiać ratownicy, pielęgniarki i sekretarki medyczne. ZUS rozpoczyna właśnie dla nich szkolenia. Jednak lekarze wciąż są niechętni temu rozwiązaniu – donosi Dziennik Gazeta Prawna.... więcej

dodano: 2018-10-22 11:18

Dopuszczenie do wykonywania obowiązków pracownika, który ma też udziały w spółce, powoduje, że podpisana z nim umowa o pracę staje się skutecznie zawarta – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mężczyzna miał firmę od początku lat 90. Pod koniec 2001 r. został... więcej

dodano: 2018-10-19 11:16

Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej nie uprawnia do automatycznego uznania ubezpieczonego za pracownika, a nie ucznia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mężczyźnie ZUS odmówił prawa do wcześniejszej emerytury za pracę w szczególnych... więcej

dodano: 2018-10-19 11:11

ZUS ma powody do zadowolenia. Od początku roku ponad 2,4 mln płatników składek wpłaciło już na indywidualne numery rachunków składkowych 207,8 mld zł, czyli o 11,8 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Zakład... więcej

dodano: 2018-10-17 11:13

Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej od 15 października 2018 r. Zamierzam skorzystać z ulgi na start i nie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Nie wiem jednak, czy nie stracę części ulgi przez rozpoczęcie działalności w środku miesiąca. Może... więcej

dodano: 2018-10-12 10:39

ZUS nie wysyła do swoich klientów żadnych e-maili, tym bardziej informujących o zaległościach. I dlatego ostrzega przed zawirusowaną korespondencją od osób podszywających się pod zakład – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. − Ostrzegamy przed oszustami,... więcej

dodano: 2018-10-11 11:03

Prowadzę działalność gospodarczą. Bank zajął mi rachunek i przekazał ZUS na poczet zaległych składek prawie 2 tys. zł. Jednak uważam, że bezprawnie, bo to pieniądze z minimalnej pensji (pracuję dodatkowo na etacie), a nie z działalności. ZUS odmówił mi zwrotu tych... więcej

dodano: 2018-10-11 10:58

Interpretując przepisy, należy się kierować zasadami sprawiedliwości społecznej i zwykłej przyzwoitości – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kobieta była pracownicą firmy A., w której była zatrudniona do września 2015 r. Jej zarobki były bardzo niskie, więc... więcej

dodano: 2018-10-09 10:58

Mężczyzna, który wygrał w sądzie rekompensatę za utratę oszczędności ulokowanych w banku, musi zapłacić podatek od odsetek – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 17 października 2018 r., sygn. akt II FSK 2902/16)... więcej

dodano: 2018-10-22 11:13

Wydatki prawnika na imprezy integracyjne mają charakter reprezentacyjny i nie mogą być odliczone od przychodu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał prawnik, który planował uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez... więcej

dodano: 2018-10-22 11:11

Firma, która sprzedaje gotowe domy, musi brać pod uwagę dwie stawki podatku: 8 proc. dla budynku mieszkalnego i 23 proc. dla infrastruktury towarzyszącej, znajdującej się poza bryłą domu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przedsiębiorca z branży budowlanej... więcej

dodano: 2018-10-22 11:04

Kto w trakcie roku przekroczy limit 1,2 mln euro, straci prawo do niższego opodatkowania. Koniec też z możliwością optymalizacji z zastosowaniem aportu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dziś dla oceny, czy firma jest małym podatnikiem, bierze się pod uwagę... więcej

dodano: 2018-10-19 11:23

Na zgłoszenie wszystkich schematów podatkowych dokonanych po 25 czerwca br. będzie czas do końca czerwca 2019 r. Byłoby to trzy miesiące więcej, niż założył rząd w projekcie nowelizacji ustaw o PIT, CIT, ordynacji podatkowej – donosi Dziennik Gazeta Prawna.... więcej

dodano: 2018-10-19 11:21

Rok 2018 jest ostatnim, w którym można składać wnioski o zwrot VAT na materiały budowlane na zasadzie praw nabytych. Wraz z jego upływem zakończy się ostatni etap tzw. starego systemu zwrotów, który od kilku lat jest stopniowo wygaszany – czytamy w Dzienniku... więcej

dodano: 2018-10-17 11:05

Nawet jeżeli podatnik wyegzekwuje należność dopiero po zakończeniu działalności gospodarczej, powinien rozliczyć ją na dotychczasowych zasadach – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał adwokat uzyskujący przychody z tytułu zastępstwa... więcej

dodano: 2018-10-17 11:00

Hodowcy bydła będą się mogli ubiegać o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego. Płacący podatek od wydobycia niektórych kopalin odliczy darowizny na rzecz gmin – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Wynika to z przyjętych przez rząd projektów nowelizacji dwóch ustaw.... więcej

dodano: 2018-10-17 10:55

Podatnik, który z powodów osobistych wynajął inne mieszkanie, nie odliczy uiszczanego czynszu od przychodów z wynajmu własnego lokalu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał mężczyzna, który chciał posłać dzieci do wybranej szkoły i w związku z... więcej

dodano: 2018-10-16 10:46

Jeżeli z umowy wynika, ile czasu pracownik poświęca na pracę twórczą związaną z powstaniem utworu, i co miesiąc jest ustalana kwota honorarium autorskiego, to jest ono objęte 50-proc. kosztami uzyskania przychodów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.... więcej

dodano: 2018-10-16 10:42

Twórcy gier komputerowych, które spełnią test kulturowy, zapłacą mniejszy PIT lub CIT. Tak wynika z opublikowanego już przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu ustawy – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Producenci gier będą mogli odliczyć od... więcej

dodano: 2018-10-16 10:36

Kto wprowadził środki trwałe do ewidencji do końca 2017 r., a teraz je ulepsza, będzie mógł już w tym roku zaliczyć do kosztów podatkowych od razu 10 tys. zł – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Obecnie limit ten wynosi 3,5 tys. zł, co jest wynikiem przeoczenia w... więcej

dodano: 2018-10-15 11:22

W 2019 r. szacunkowy dochód do opodatkowania z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o 8,5 proc. wyższy niż w tym roku – donosi Dziennik Gazeta Prawna. To pierwszy po kilku latach wzrost. Zasadniczo rolnicy nie płacą podatku dochodowego. Wyjątkiem jest... więcej

dodano: 2018-10-15 11:20

Darowizna nieruchomości, wobec której darczyńcy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, nie podlega opodatkowaniu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przedsiębiorca od września 2015 r. jest czynnym podatnikiem VAT. Miesiąc później kupił budynek z lat 70.... więcej

dodano: 2018-10-15 11:18

Żona, która buduje na gruncie należącym do małżonka, nie skorzysta z ulgi mieszkaniowej. Nawet gdy ostatecznie zostanie właścicielką ziemi – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spór z fiskusem toczyła podatniczka, która sprzedała poprzednią nieruchomość przed... więcej

dodano: 2018-10-15 11:16

Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) sprzedał niepotrzebny mu lokal użytkowy (stanowiący dotychczas jego środek trwały). Umowa w formie aktu notarialnego została podpisana 26 września 2018 r., a wydanie lokalu nabywcy nastąpiło 3 października... więcej

dodano: 2018-10-15 11:13

Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do pięciu pracowników będą w przyszłym roku przesyłać fiskusowi PIT-11 i PIT-8C wyłącznie elektronicznie. Kto nie jest osobą fizyczną, będzie musiał się postarać o podpis kwalifikowany – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Zmiana... więcej

dodano: 2018-10-12 10:52

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, który wdraża przepisy unijne dotyczące bonów (dyrektywa 2016/1065) oraz usług elektronicznych (dyrektywa 2017/2455) – donosi Rzeczpospolita. Projekt zdefiniuje, czym jest bon. To instrument, który może mieć formę... więcej

dodano: 2018-10-12 10:49

Bar mleczny, w którym podopieczni organizacji pożytku publicznego, jedliby darmowe posiłki, musi rozliczyć podatek z tego tytułu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że w ten sposób bar wyświadczy usługę, a nie... więcej

dodano: 2018-10-12 10:46

Jeśli członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich, to prowadzą samodzielną działalność opodatkowaną VAT. Nie ma znaczenia to, że wykonują pracę przy wykorzystaniu zasobów spółki i otrzymują stałe wynagrodzenie – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2018-10-12 10:43

Właściciel budynku ma prawo odliczać VAT od usług konserwatorskich, nawet jeśli ich koszty przerzuca na najemców – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wniosek o interpretację złożyła spółka będąca właścicielem kompleksu budynków biurowych, usługowych i... więcej

dodano: 2018-10-11 11:01

Organizowanie wyjazdów służbowych nie może być rozliczane w ramach procedury VAT marża – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadała firma organizująca wyjazdy służbowe dla klientów, jak również dla pracowników, zleceniobiorców i innych... więcej

dodano: 2018-10-10 11:22

Przedsiębiorcy, którzy urządzali gry na automatach bez zezwolenia, nie muszą płacić 23-proc. podatku od towarów i usług – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mężczyzna nielegalnie udostępniał automaty do gier o niskich wygranych. W związku z tym nie rozliczał... więcej

dodano: 2018-10-10 11:19

Nasza jednostka nie może sobie pozwolić na czasowe oddelegowanie pracowników do sporządzenia spisu z natury zapasów. Dlatego chcemy wynająć inną firmę. Czy wtedy ona ponosi odpowiedzialność za ten spis, czy nadal kierownik? – pyta czytelnik Dziennika Gazety... więcej

dodano: 2018-10-10 11:13

Od 1 kwietnia 2019 r. firmy, które oferują indywidualnym klientom usługi sprzątania, przewozu pasażerów rikszą i dorożką oraz spływu Dunajcem, będą musiały wystawić paragony – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Dotyczy to przedsiębiorców kontynuujących świadczenie... więcej

dodano: 2018-10-09 11:08

Podatnik, który zaniży stawkę VAT na paragonie, musi dopłacić różnicę. Analogicznie więc w sytuacji odwrotnej ma prawo odzyskać nadpłatę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Firma prowadzi siłownie, sale fitness, baseny, sauny i inne obiekty. Do lutego 2015... więcej

dodano: 2018-10-09 11:06

Mąż, który w ramach działalności gospodarczej rozlicza się według stawki 19 proc. PIT, nie ma co liczyć na to, że z etatowej pensji rozliczy się razem z żoną – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mężczyzna prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną... więcej

dodano: 2018-10-09 11:03

Osoby, które dorabiają, nie muszą składać wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lecz nadal są zobowiązane do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Zwraca na to uwagę Ministerstwo Przedsiębiorczości w broszurze... więcej

dodano: 2018-10-08 10:56

Jeśli spółka ogłosiła upadłość, to 14-dniowy termin na odwołanie od decyzji wymiarowej należy liczyć od dnia, w którym pismo zostało doręczone jej syndykowi – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Agencja celna ogłosiła upadłość 30 października 2017 r. Tego... więcej

dodano: 2018-10-08 10:54

Emigranci zarobkowi nie muszą rezygnować w Polsce z mieszkań i likwidować rachunków bankowych, żeby nie rozliczać się tu z podatku od zagranicznych dochodów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kto nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, płaci PIT wyłącznie od... więcej

dodano: 2018-10-08 10:50

Firma otrzymała od hotelu fakturę za wyjazd integracyjny, na której wyszczególniono w osobnych pozycjach usługi: hotelową, gastronomiczną, konferencyjną. Czy podatnik może odliczyć VAT, skoro jest to usługa kompleksowa dotycząca wyjazdu integracyjnego, ale rozbita na... więcej

dodano: 2018-10-08 10:48

Osoba fizyczna (czynny podatnik VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali. Podatnik ten kupił apartament w Hiszpanii, który wynajął hiszpańskiej firmie do podnajmu turystom. Jakie obowiązki w zakresie VAT... więcej

dodano: 2018-10-08 10:44

Prokurator będzie mógł wszcząć śledztwo przeciwko spółce i doprowadzić do jej faktycznego bankructwa jeszcze przed zakończeniem postępowania. Wystarczy, że zastosuje drakońskie środki zapobiegawcze, takie jak w szczególności zakaz prowadzenia określonej działalności.... więcej

dodano: 2018-10-19 11:18

Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Chciałbym pomniejszyć swój udział kapitałowy. Czy pozostali uczestnicy podmiotu muszą wyrazić na to zgodę? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspertka współpracujący z DGP - w świetle art. 3 kodeksu... więcej

dodano: 2018-10-16 10:30

Służby celne w całej UE będą bardziej rygorystycznie kontrolować pieniądze wpływające i wypływające przez unijne granice. Rada przyjęła właśnie zmiany w rozporządzeniu w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych lub wywożonych ze Wspólnoty (wejdą one w życie 20... więcej

dodano: 2018-10-09 11:10

Szanowni Państwo,informujemy, iż w dniu 2.11.2018 r. Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne.Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Pozdrawiamy Zespół Obsługi Klienta Info Baza Sp. z o.o. więcej

dodano: 2018-10-15 09:40

Osoba, która swoje przedsiębiorstwo zamierza przekształcić w spółkę kapitałową, nie musi wpłacać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pieniędzy pochodzących z funduszu na rehabilitację pracowników – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Takie... więcej

dodano: 2018-10-11 11:06

Pracodawca wyznaczył jedną palarnię dla pracowników palących papierosy tradycyjne i elektroniczne. Czy jego działanie jest zgodne z prawem? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - w pomieszczeniach zakładów pracy... więcej

dodano: 2018-10-11 10:55

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.