.
W bazie wiedzy znajduje się  3958  pytań wraz z odpowiedziami.
X
Info Baza Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w związku z dużym zainteresowaniem systemem wspierającym automatyczne przygotowanie deklaracji INF-U oraz INF-1-U wraz z elektroniczną ewidencją, spółka przygotowała specjalną ofertę zakupu Systemu.

Wszyscy Klienci korzystający obecnie z dowolnego systemu naszej firmy, którzy dokonają zakupu systemu eUlgi do 15 lipca 2016 r. otrzymają 50 % rabatu na korzystanie z aplikacji do 31 grudnia 2016 r.
Sprawdź cennik
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Szanowni Państwo, Pan dr Paweł Łukaszewicz wieloletni wykładowca, autor licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA, przez szereg lat pełniący stanowiska kierownicze w jednostkach, w szczególności o statusie zpchr i uczestniczący w... więcej

dodano: 2017-10-16 13:11

Rząd jest przeciwny podniesieniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu – donosi Dziennik Gazeta Prawna Ich podwyżkę zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. 11 października br. sejmowa podkomisja, powołana do jego rozpatrzenia,... więcej

dodano: 2017-10-12 11:01

Nie można z góry przyjmować, że niezłożenie przez pracownika odrębnego wniosku urlopowego wypełnia przesłanki do natychmiastowego zwolnienia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Pracownik był zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego od 15 grudnia... więcej

dodano: 2017-10-11 10:21

Banki będą mogły żądać od pracowników informacji o tym, czy nie byli skazani. Inne firmy pozyskają ją, jeśli zgodzi się na to podwładny lub kandydat do zatrudnienia – donosi Dziennik Gazeta Prawna Będzie to możliwe dzięki nowelizacji kodeksu pracy oraz ustaw... więcej

dodano: 2017-10-10 11:01

W firmach z niskim ryzykiem wypadkowości nie trzeba będzie przeprowadzać okresowych szkoleń dla pracowników administracyjno-biurowych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Jeśli zatrudniają one nie więcej niż 50 pracowników, obowiązki służby bhp będzie mógł... więcej

dodano: 2017-10-05 10:20

Firma, która świadczy usługi informatyczne, musi się liczyć z obowiązkiem podatkowym już w chwili przekazania prac do odbioru, a nie dopiero wtedy, gdy nabywca będzie zadowolony z ich wykonania – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Firma wdrażała... więcej

dodano: 2017-10-12 10:59

Ministerstwo zamierza poszerzyć założenia do projektu ordynacji podatkowej o dodatkowe instrumenty mające polepszyć relacje między państwem a podatnikiem. Później przedstawi je Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2017-10-12 10:57

Kto kupi w Niemczech samochód od Polaka, nie uniknie zapłaty w kraju 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Auto osobowe zostało kupione za zachodnią granicą w czerwcu 2017 r. Rok wcześniej sprzedawca sprowadził je z... więcej

dodano: 2017-10-12 10:55

Rząd przyjął projekty ustaw zakładających kolejne, rewolucyjne zmiany w podatkach. Oba trafią teraz do Sejmu – donosi Dziennik Gazeta Prawna Pierwszy z nich zakłada, że już od 2018 r. przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój będą potrącać 100 proc.... więcej

dodano: 2017-10-11 10:29

Kto nie chce zapłacić podatku dochodowego, ten musi kupić mieszkanie, a nie lokal, w którym można ewentualnie zamieszkać – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Małżonkowie sprzedali mieszkanie po roku od jego nabycia. Zasadniczo trzeba w takiej sytuacji... więcej

dodano: 2017-10-11 10:26

Jeżeli danego dnia podatnik nie zarejestrował na kasie fiskalnej żadnej transakcji, to nie musi sporządzić i drukować dobowego raportu fiskalnego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Z pytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej wystąpił przedsiębiorca... więcej

dodano: 2017-10-11 10:24

W pierwszym półroczu 2017 r. fiskus oddał w przyspieszonym, 15-dniowym trybie, prawie 129 mln zł podatku od towarów i usług. Docelowo chciałby wycofywać się z odwrotnego obciążenia na rzecz obowiązkowego split paymentu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Na... więcej

dodano: 2017-10-10 10:59

Przy wyborze formy opodatkowania przychodów z najmu istotne są: skala działalności, przeznaczenie wynajmowanego majątku, a także intencja, którą kierował się podatnik, nabywając nieruchomość i oddając ją następnie w najem – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej... więcej

dodano: 2017-10-10 10:57

Jeżeli podatnik nie wskaże, kiedy zamierza zamieszkać w nowym lokalu, to nie może skorzystać z ulgi w podatku dochodowym – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Podatniczka odziedziczyła mieszkanie i przed upływem 5 lat je sprzedała. Zobowiązała się, że... więcej

dodano: 2017-10-10 10:54

Korekta podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i w konsekwencji zapłata ich w całości przez pracodawcę z jego środków, jest nieodpłatnym świadczeniem dla obecnych i byłych pracowników – czytamy w Rzeczpospolitej Powiatowy Zarząd Dróg... więcej

dodano: 2017-10-10 10:52

Członek zarządu odpowiadający za szkody u klientów może wystawiać faktury tak jak przedsiębiorca – czytamy w Rzeczpospolitej Minister finansów wydał interpretację nr: PT3.810L11. 2017) ogólną w sprawie rozliczeń menedżerów. Wyjaśnił w niej, kiedy można ich... więcej

dodano: 2017-10-10 10:48

Organy podatkowe nie zgadzają się na stawkę 8 proc. VAT dla markiz. Podatnicy nie powinni mieć natomiast problemów z fiskusem, montując rolety okienne i drzwiowe oraz żaluzje fasadowe – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Wątpliwości dotyczą art. 41 ust. 12... więcej

dodano: 2017-10-09 11:05

Jeśli w skład napoju mlekowego wchodzi kawa, to jest on objęty 23-proc. podatkiem, bez względu na to, czy zawiera jej napar, czy ekstrakt – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Firma sprzedawała w puszkach napoje z mlekiem o smakach espresso i waniliowym.... więcej

dodano: 2017-10-09 11:03

Nawet jeśli we wniosku o wydanie interpretacji spółka użyła zbyt dużego skrótu, to organ podatkowy powinien odnieść się do całego jej stanowiska – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Firma z branży odzieżowej posiada liczne środki trwałe, w tym maszyny,... więcej

dodano: 2017-10-09 11:01

Jeżeli zobowiązanie wobec banku się przedawni, to kredytobiorca uzyskuje przychód, chyba że minęło już tyle czasu, iż wygasło nie tylko zobowiązanie wobec wierzyciela, ale i wobec fiskusa – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Kobieta po latach użytkowania... więcej

dodano: 2017-10-09 10:57

Mikroprzedsiębiorca, który prześle ewidencję VAT w jednolitym pliku kontrolnym za październik, listopad i grudzień, będzie mógł liczyć na szybszy zwrot podatku, tj. w ciągu 25, a nie 60 dni. Poinformował o tym Paweł Cybulski, wiceminister finansów i zastępca szefa... więcej

dodano: 2017-10-06 11:01

To, że spółka posługuje się w umowie sformułowaniem „dodatek” zamiast „dieta” czy „ryczałt”, nie ma znaczenia dla celów podatkowych. Ważne, żeby była to faktyczna rekompensata za podwyższone koszty utrzymania w związku z... więcej

dodano: 2017-10-06 10:58

Fiskus nie może z jednej strony zwolnić podatnika z daniny, a z drugiej kazać potrącić ją płatnikowi – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka umorzyła obligacje i wypłaciła obligatariuszowi kwoty odpowiadające ich wartości nominalnej wraz z należnym... więcej

dodano: 2017-10-06 10:51

Przedsiębiorcy będą musieli we własnym interesie pytać sprzedawcy, czy jego kasa drukuje paragony z numerem NIP kupującego. Jeśli okaże się, że nie, to lepiej będzie od razu poprosić o fakturę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej W przeciwnym razie... więcej

dodano: 2017-10-06 10:48

Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt nowelizacji, który zakłada podwyższenie limitu uznania podatnika za małego dla celów PIT i CIT (co daje prawo np. do jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro i zastosowania 15 proc. stawki CIT). Obecnie... więcej

dodano: 2017-10-05 10:18

Jeśli umowa leasingu zostaje rozwiązana przed terminem i w wyniku tego korzystający płaci mniej, to część, której nie uiszcza, nie podlega opodatkowaniu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka świadczy m.in. usługi leasingu finansowego. VAT od takiej... więcej

dodano: 2017-10-05 10:15

Przedsiębiorca, który zapłaci dostawcy na inny rachunek niż ten, który figuruje w elektronicznym wykazie Ministerstwa Finansów, odpowie solidarnie z nim za VAT nierozliczony z tytułu tej transakcji – donosi Dziennik Gazeta Prawna Tak wynika z opublikowanego w... więcej

dodano: 2017-10-05 10:10

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty wskutek orkanu „Ksawery”, mogą zwrócić się do ZUS o pomoc w zapłaceniu bieżących lub przyszłych składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął – donosi Dziennik Gazeta Prawna W przypadku pozytywnej... więcej

dodano: 2017-10-12 10:52

Różnica między faktyczną ceną zakupu przez pracodawcę usługi noclegowej a ponoszoną przez pracownika odpłatnością nie jest zwolniona ze składek, w sytuacji gdy podmiot zatrudniający nie jest właścicielem lokali służących zakwaterowaniu – czytamy w Dzienniku... więcej

dodano: 2017-10-06 10:54

Sporadyczne dostarczanie pieniędzy na rzecz byłego małżonka nie może być uznane za wypełnianie obowiązku alimentacyjnego. A okazjonalna pomoc nie wpływa na przyznanie świadczeń po zmarłym – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Rozwódka po śmierci swojego byłego... więcej

dodano: 2017-10-12 10:47

Pracownik nabył uprawnienie do emerytury, ale nadal kontynuuje zatrudnienie. Czy zwolnienie takiej osoby – z uwagi na jej wiek – jest ułatwione? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej Jak odpowiada ekspertka współpracująca z „DGP” -... więcej

dodano: 2017-10-06 10:44

Jeżeli pracownik przedstawi pracodawcy kolejne orzeczenie wskazujące na jego dysfunkcję zdrowotną, to zostanie wliczony do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych tylko w okresie do trzech miesięcy poprzedzających dzień dostarczenia tego dokumentu – czytamy w... więcej

dodano: 2017-10-11 10:34

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, będzie mogła otrzymać zwrot za zapłacone do ZUS składki pod warunkiem, że uiści należność najpóźniej w dniu złożenia wniosku do PFRON – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Taką zmianę przepisów przewiduje art. 1... więcej

dodano: 2017-10-09 11:07

Ponad 660 mln zł trafiło w tym roku do organizacji pożytku publicznego, tak wynika z informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej rozliczeń z PIT za 2016 rok – donosi Dziennik Gazeta Prawna Chodzi o 1 proc. należnego podatku dochodowego, przekazany organizacjom... więcej

dodano: 2017-10-05 10:13

Kto dojeżdża autem na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, może odliczyć od dochodu do opodatkowania wydatki na paliwo, ubezpieczenie OC, koszty napraw i przeglądów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Małżonkowie we wspólnym zeznaniu rocznym PIT wykazali... więcej

dodano: 2017-10-11 10:31

Od przyszłego roku firmy czekają zmiany w zakresie przyznawania ulg we wpłatach na PFRON. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze... więcej

dodano: 2017-10-05 10:22

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.