.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Podatnik dostanie zaświadczenie ze skarbówki o stanie rozliczeń swojego kontrahenta, nawet, jeśli ten nie wyrazi na to zgody – zapewnił wiceminister finansów Filip Świtała w odpowiedzi z 28 stycznia 2019 r. na interpelację poselską nr 28311 – donosi... więcej

dodano: 2019-01-23 10:34

Podatnik nie może czekać z wystawieniem faktury za usługi do momentu, aż jego kontrahent zaakceptuje rozliczenia dotyczące wysokości udzielanych bonusów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Autoryzowany dealer samochodów, we wniosku o interpretację wyjaśnił,... więcej

dodano: 2019-01-23 10:31

Podatnik, który sprzedał odziedziczoną nieruchomość, obciążoną kredytem hipotecznym, nie mógł odliczać od przychodu spłaconego przez siebie długu wobec banku – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rodzeństwo (siostra i brat) w spadku po ojcu odziedziczyło... więcej

dodano: 2019-01-23 10:24

Możliwość składania wspólnych zeznań podatkowych po 30 kwietnia nie dotyczy dochodów uzyskanych przed 2018 r. – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w objaśnieniach z 18 stycznia 2019 r. – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Mają one wyłącznie charakter... więcej

dodano: 2019-01-23 10:22

Od odszkodowania przeznaczonego na odtworzenie zniszczonego majątku nie trzeba już płacić podatku dochodowego – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Rekompensaty za szkody w środkach trwałych zostały od 2019 r. zwolnione z opodatkowania (art. 17 ust. 1 pkt 54a ustawy... więcej

dodano: 2019-01-22 09:46

Obowiązek podatkowy liczy się od momentu uprawomocnienia postanowienia o przysądzeniu własności, nawet jeżeli licytacja odbyła się przed wprowadzeniem przepisu o zapłacie PCC od sprzedaży komorniczej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatnik pod koniec... więcej

dodano: 2019-01-22 09:43

Kto nie będzie płacić w terminie podatku na kwotę większą niż 112,5 tys. zł, zostanie ukarany jak za przestępstwo skarbowe – donosi Dziennik Gazeta Prawna. To oznacza, że sprawcy będzie grozić grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych, czyli w skrajnym... więcej

dodano: 2019-01-22 09:40

Podatnicy, którzy w okresie od stycznia do maja 2019 r. powinni złożyć deklarację i zapłacić podatek od niezrealizowanych zysków, będą mieli na to czas do 7 lipca br., tak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ma... więcej

dodano: 2019-01-22 09:36

Przedsiębiorca, który nie chce płacić zaliczki za grudzień, musi złożyć roczny PIT-36 lub PIT-36L za 2018 r. najpóźniej dzisiaj. Ten kto rozważa przejście na podatek liniowy lub ryczałt, ma teraz miesiąc więcej na zastanowienie niż w latach poprzednich – donosi... więcej

dodano: 2019-01-21 11:37

Nieodpłatne nabycie warrantów w ramach programu dla członków zarządu nie wiąże się z przysporzeniem majątkowym, a więc osiągnięciem przychodu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kobieta była w zarządzie spółki i w ramach programu motywacyjnego miała dostać... więcej

dodano: 2019-01-21 11:34

Korzystny dla wszystkich spadkobierców sposób liczenia 5 lat, po upływie których można zbyć nieruchomość bez PIT, obowiązuje dopiero od 2019 r. Wcześniej dotyczył on wyłącznie wdowców – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatnik odziedziczył połowę udziałów... więcej

dodano: 2019-01-21 11:32

Darowiznę od rodzica trzeba zgłosić w ciągu 6 miesięcy. Kto tego nie zrobi, zapłaci podatek od spadków i darowizn według sankcyjnej stawki – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka kupiła mieszkanie, a notariusz poinformował urząd skarbowy o... więcej

dodano: 2019-01-21 11:29

Rolnicy zatrudniający pomocników do zbiorów muszą wysłać informacje PIT-11 do urzędu skarbowego elektronicznie do końca stycznia. Tak jak wszyscy inni płatnicy – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Przypomniał to minister finansów w wydanych objaśnieniach... więcej

dodano: 2019-01-21 11:20

Kto dopiero wznosi dom, ten nie odejmie od dochodu wydatków na wstawienie energooszczędnych okien, drzwi, ocieplenie i kupno pieca. Odliczenie przysługuje tylko na istniejące już budynki – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Takie stanowisko przedstawiło... więcej

dodano: 2019-01-18 11:15

Nie ma przeszkód, żeby zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym, stwierdzającym spełnienie wymogów technicznych dla samochodu ciężarowego w zakresie VAT, mogłoby być stosowane również dla potrzeb PIT i CIT – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2019-01-18 11:04

Odroczenie nowych zasad poboru podatku u źródła stosuje się również do firm, które mają przesunięty rok podatkowy – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o nowe zasady rozliczania podatku od niektórych należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom (m.in.... więcej

dodano: 2019-01-18 10:58

Żona może odliczyć od firmowego przychodu odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie środków trwałych, nawet gdy spłaca je mąż – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadała podatniczka, która potrzebowała pieniędzy na zakup firmowego majątku.... więcej

dodano: 2019-01-18 10:51

Ministerstwo Finansów udostępnia na swojej stronie dwie wersje formularza PIT-4R za 2018 r. – siódmą i ósmą. Księgowi mają wątpliwości, którą z nich wysłać do urzędu skarbowego i jak wypełnić niektóre pola – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o roczną... więcej

dodano: 2019-01-16 10:15

Wyegzekwowanie częściowej spłaty długu uprawnia do potrącenia kosztów w tej samej wysokości – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Taka korzystna dla podatników zmiana wynika z nowelizacji z 23 października 2018 r. ustaw o PIT, CIT, ordynacji podatkowej (Dz.U. poz.... więcej

dodano: 2019-01-16 10:13

Zlecenie obsługi najmu profesjonalnej firmie nie oznacza, że właściciel sam nie prowadzi działalności gospodarczej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kobieta wspólnie z mężem miała kilka lokali wynajmowanych na cele mieszkalne. Niezależnie od tego... więcej

dodano: 2019-01-16 10:10

Pracownicy, którzy dostają z funduszu socjalnego dofinansowanie do wycieczek turystycznych zorganizowanych przez biuro podróży, nie mają przychodu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka swoim obecnym i emerytowanym pracownikom zorganizowała i... więcej

dodano: 2019-01-15 10:45

Jeżeli przedsiębiorca sprzedaje towary i świadczy usługi na rzecz spółki cywilnej, której jest wspólnikiem, nie rozpoznaje przychodu ani kosztu w tej części, która na niego przypada – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mężczyzna w ramach prowadzonej... więcej

dodano: 2019-01-15 10:42

Wdowa może odliczyć przy sprzedaży nieruchomości całość wydatków poniesionych wraz z mężem z majątku wspólnego. Natomiast przysługująca jej ulga mieszkaniowa nie obejmie spłaty kredytu z pieniędzy przypadających dzieciom po śmierci ojca – czytamy w Dzienniku... więcej

dodano: 2019-01-15 10:39

Darowizny dla publicznych placówek prowadzących kształcenie zawodowe będzie można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzona została ulga podatkowa z tytułu darowizn, o którą podatnicy –... więcej

dodano: 2019-01-14 10:39

Prawnik, który poleca podatnikowi znajomego notariusza i tymczasowo uiszcza za niego taksę notarialną, może ją później przerzucić na klienta – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Kancelaria świadczącą usługi prawnicze i doradztwa podatkowego we wniosku o... więcej

dodano: 2019-01-14 10:37

Wypłaty za granicę należności z tytułu usług niematerialnych można już dokumentować kopią certyfikatu rezydencji, ale tylko w ramach rocznego limitu 10 tys. zł na rzecz jednego kontrahenta – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ułatwienie to weszło w życie 1... więcej

dodano: 2019-01-14 10:34

Zleceniobiorca, któremu zleceniodawca z własnej kieszeni opłacił zaległości składkowe, ma przychód z innych źródeł. Obecnie należy go ująć w tej samej informacji co wynagrodzenia, czyli PIT-11 – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał... więcej

dodano: 2019-01-14 10:28

Wynajmuje wraz z wspólnikiem (spółka komandytowa) dwa auta od wypożyczalni. Czy tak jak dotychczas mogę zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki w wysokości 100 proc. kwoty brutto – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada DGP - w tym przypadku nie... więcej

dodano: 2019-01-14 10:25

Warunkiem przyznania 500 zł na dziecko jest zamieszkiwanie w Polsce w okresie pobierania tego wsparcia. Nie ma natomiast znaczenia, że pobyt za granicą jest czasowy, a rodzina zamierza w przyszłości wrócić do kraju – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wniosek... więcej

dodano: 2019-01-23 10:19

Ze względu na zbyt niskie dochody i za wysokie koszty zlikwidowałem, prowadzony przez siebie sklep spożywczy. Przez 18 lat zatrudniałem w nim kobietę, która w momencie likwidacji ukończyła 50 lat. Przez sześć miesięcy pobierała ona zasiłek dla bezrobotnych. W okresie... więcej

dodano: 2019-01-17 10:31

Podjęcie decyzji o tym, że rodzic nie będzie musiał zwracać świadczenia pobranego wbrew prawu, może nastąpić, jeśli jego trudna sytuacja jest związana z wystąpieniem jakiegoś okazjonalnego i wyjątkowo negatywnego zdarzenia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.... więcej

dodano: 2019-01-16 10:07

Wysłane do pracodawców w 2018 r. pisma, w których ich klienci wskazują, że nie będą korzystać z ulg we wpłatach na PFRON, straciły aktualność w br. Do czasu otrzymania nowych firmy muszą ich informować o należnej im kwocie obniżenia – donosi Dziennik Gazeta... więcej

dodano: 2019-01-22 09:49

Efekt zachęty liczy się od momentu, w którym osoba niepełnosprawna przystąpiła do pracy. Nie jest istotne, że np. podpisała umowę w poprzednim miesiącu. Natomiast orzeczenie o niepełnosprawności musi być dostarczone już przy podpisywaniu umowy – czytamy w... więcej

dodano: 2019-01-17 10:46

Już niebawem aptekarze będą dostarczali niepełnosprawnym leki na receptę oraz wyroby medyczne. Sęk w tym, że rządzący nie wiedzą, jak rozwiązać kłopot weryfikacji uprawnienia do zamówienia przesyłki – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Założenie procedowanego... więcej

dodano: 2019-01-17 10:42

Jeśli pracodawca poza żłobkiem i przedszkolem prowadzi też dzienny dom pomocy, to nie może skorzystać z prawa do niepłacenia na rzecz PFRON z tytułu osiągania 2 proc. poziomu zatrudniania pracowników z dysfunkcjami – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Takie... więcej

dodano: 2019-01-15 10:48

Jestem studentką i jednocześnie pracuję na umowę-zlecenie. Czy w razie choroby muszę dostarczyć mojemu zleceniodawcy elektroniczne zwolnienie? Jak usprawiedliwić nieobecność na uczelni? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspertka... więcej

dodano: 2019-01-18 10:45

Zbyt dużo ogólników, niejasne kryteria – to najczęściej wysuwane zarzuty wobec projektu rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego nowych zasad finansowania i sprawozdawczości w fizjoterapii ambulatoryjnej. Krytykowany jest również zapis,... więcej

dodano: 2019-01-17 10:38

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze mogą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Jest ono automatycznie przekazywane do ZUS, który powinien udostępnić je pracodawcy nie później niż w następnym dniu. Czy w tej sytuacji zatrudniony ma obowiązek poinformowania firmy o... więcej

dodano: 2019-01-17 10:35

Nowy wójt chce zrezygnować z usług firmy sprzątającej i serwisu. Planuje zatrudnić takie osoby bezpośrednio w urzędzie. Czy na takie stanowiska musi być ogłoszony konkurs? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Nie – odpowiada ekspert współpracujący z... więcej

dodano: 2019-01-16 10:05

O zmianie własności udziałów należy zawiadomić spółkę z o.o. Do zawiadomienia trzeba załączyć dowód przejścia na inną osobę np. udziałów lub ich części. Takim dowodem może być umowa sprzedaży. Kto musi dostarczyć spółce takie zawiadomienie? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2019-01-15 10:29

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.