.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Ministerstwo Finansów zapewnia, że urzędy skarbowe będą łagodnie podchodziły do podatników, którzy mieli problem z wysyłką nowego JPK_V7 – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Podatnicy, którzy obowiązek ten odłożyli na ostatnią chwilę, byli zaskoczeni, że nie mogą... więcej

dodano: 2020-11-27 10:28

Premie pieniężne otrzymywane od producentów towarów nie są sprzedażą, a więc nie należy ich uwzględniać przy obliczaniu limitu małego podatnika – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka współpracującą z dostawcami i producentami materiałów budowlanych, ze... więcej

dodano: 2020-11-27 10:20

Polski przedsiębiorca, który udostępnia mieszkania w Niemczech Polakom zatrudnianym przez krajowe firmy, powinien rozliczać się z podatku z niemieckim fiskusem, chyba że działa jak pośrednik – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka prowadzi... więcej

dodano: 2020-11-26 10:08

Szersze grono przedsiębiorców będzie mogło wpłacić zaliczki na PIT za październik do 20 maja 2021 r., za listopad do 20 czerwiec 2021 r., a za grudzień do 20 lipca 2021 r. Tak wynika z opublikowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2054) – donosi Dziennik... więcej

dodano: 2020-11-25 10:20

Wymóg nieponiesienia straty dotyczy tego źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Strata z innego źródła jest bez znaczenia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Problem dotyczy... więcej

dodano: 2020-11-25 10:15

Wypłata zysku po rozwiązaniu spółki komandytowej nie jest transakcją kontrolowaną i nie wymaga sporządzenia dokumentacji cen transferowych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wątpliwości dotyczyły podziału środków z tytułu rozwiązania spółki osobowej... więcej

dodano: 2020-11-25 10:12

Chcąc korzystać ze zwolnienia podatkowego, nie trzeba być zawodowym nauczycielem. Trzeba jednak mieć kierunkowe wykształcenie z przedmiotu, z którego udziela się prywatnych lekcji ‒ czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatnik wystąpił o interpretację, spytał,... więcej

dodano: 2020-11-25 10:09

Sklepy sprzedające towary podróżnym w systemie tax free będą mogły ewidencjonować obrót za pomocą kas starego typu tylko do 31 grudnia 2021 r. – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Najpóźniej od 1 stycznia 2022 r. sklepy będą musiały używać kas online. Wynika to z... więcej

dodano: 2020-11-23 10:34

W 2026 r. pułap amortyzacji dla samochodów spalinowych i hybrydowych zmaleje ze 150 tys. zł do 100 tys. zł. Za to niewykluczone, że już w przyszłym roku wzrośnie do 225 tys. zł dla pojazdów wodorowych – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Zmiany zakłada projekt... więcej

dodano: 2020-11-23 10:30

Podatnik prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz firm. W przypadku sprzedaży dla osób fizycznych do paragonów na żądanie nabywców podatnik wystawia rachunki imienne. Czy rachunki takie trzeba wykazywać w nowym pliku JPK_VAT, np. z oznaczeniem... więcej

dodano: 2020-11-23 10:22

Czy sprzedaż e-booków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy w nowym pliku JPK_VAT oznaczać kodem „EE”? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - od 1 października 2020... więcej

dodano: 2020-11-23 10:18

Ministerstwo Finansów rozważa zintegrowanie pracy kas fiskalnych z terminalami płatniczymi – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. 17 listopada br. resort zorganizował konferencję, na której przedstawiciele MF wraz z ekspertami z różnych organizacji i firm... więcej

dodano: 2020-11-19 10:17

Przychodem prezesa jest zarówno wartość świadczenia polegającego na możliwości korzystania do celów prywatnych z samochodu służbowego, jak i wartość zużytego paliwa – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka podpisała z prezesem zarządu (wykonującym... więcej

dodano: 2020-11-19 10:13

Jeżeli zobowiązanie podatkowe przedawniło się, to traci moc postanowienie o zaliczeniu nadpłaty na dochodzoną zaległość podatkową – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W sprawie nie było wątpliwości, że zobowiązania spółki w VAT za okres od lutego do grudnia... więcej

dodano: 2020-11-19 10:08

Stypendium dla doktorantki, która w trakcie doktoratu poszła dwukrotnie na macierzyński i przez to nie dotrzymała terminu uzyskania tytułu doktora, jest dla niej opodatkowanym przychodem – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Doktorantka wzięła udział w... więcej

dodano: 2020-11-19 10:03

Odstępne od sprzedającego, który wycofuje się z umowy, jest opodatkowane VAT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka handluje towarami używanymi. Skupuje je ona od osób fizycznych, a następnie odsprzedaje w ramach procedury VAT-marża. Często zawiera... więcej

dodano: 2020-11-17 10:13

Usługi zabezpieczenia medycznego świadczone przez ratowników medycznych są zwolnione z VAT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Ratownik medyczny w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi zabezpieczenia medycznego planów filmowych. Podatnik wyjaśnił,... więcej

dodano: 2020-11-17 10:09

Sąd uznał, że samochody mojej firmy zniszczyły chodnik na posesji sąsiada i nakazał mi odbudowanie go w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Do dziś tego nie zrobiłem, bo sądziłem, że w czasie epidemii nie muszę wykonywać wyroku. Sąsiad ponownie skierował sprawę do sądu... więcej

dodano: 2020-11-17 10:05

Od dziś, aby załatwić sprawę osobiście w urzędzie skarbowym, trzeba umówić się na wizytę telefonicznie lub przez internet – donosi Dziennik Gazeta Prawna. W tym celu Ministerstwo Finansów udostępniło elektroniczny formularz dostępny na stronie... więcej

dodano: 2020-11-16 10:34

Opiekun niepełnosprawnego dziecka do lat 16 nie odliczy w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na usługi opiekuńcze – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o PIT można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na: a)... więcej

dodano: 2020-11-16 10:31

Na dokumencie sprzedaży powinien się pojawić adres zgodny z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli podano w nim dwie miejscowości: siedziby i poczty, to na fakturze muszą się pojawić obie te informacje – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS... więcej

dodano: 2020-11-16 10:25

Straty np. na sprzedaży akcji nie pozwalają uniknąć daniny solidarnościowej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z pytaniem do KIS zwrócił się komandytariusz spółki komandytowej. Przypomniał, że obecnie (a więc jeszcze przed planowaną nowelizacją, zgodnie z... więcej

dodano: 2020-11-16 10:18

W czerwcu br. w spółce z o.o. (stosującej jako rok podatkowy rok kalendarzowy) nastąpiło otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Zostało ono prawomocnie zatwierdzone w październiku br. Czy w związku z tym zakończył się wcześniej rok podatkowy w spółce i... więcej

dodano: 2020-11-16 10:12

ZUS wydał decyzję o przyznaniu mi emerytury. Po kilku tygodniach otrzymałam zawiadomienie, że wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie zmiany decyzji. Rzekomo ZUS się pomylił i naliczył mi zbyt wysoką emeryturę. Czy może tak zrobić? Przecież pierwsza decyzja była już... więcej

dodano: 2020-11-27 10:13

Od kilkunastu lat pobieram emeryturę wojskową, do wojska wstąpiłem jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku tuż po szkole średniej. Od czasu odejścia z wojska cały czas pracuję i odprowadzam składki emerytalne. Czy będę miał prawo do obu emerytur? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2020-11-27 10:04

Zdaniem sądu ZUS nie może wymagać, aby podawać tylko wynagrodzenie miesięczne, jeśli nie jest ono określone w umowie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zleceniodawca wpisał stawkę godzinową, a to spowodowało, że ZUS świadczenia postojowego nie przyznał.... więcej

dodano: 2020-11-20 11:41

Moje dziecko ma siedem lat. Przebywam aktualnie na dodatkowym zasiłku opiekuńczym z tego tytułu. Jednak zdarza mi się wykonywać pracę zdalną, bo poprosił mnie o to szef. Pracodawca mi jednak za nią nie płaci. Czy mogę stracić zasiłek opiekuńczy? – pyta... więcej

dodano: 2020-11-20 11:28

Mój mąż został skierowany na test w kierunku koronawirusa. Ja nie mam skierowania na test ani nie miałam kontaktu z osobą zarażoną. Czy jeśli wynik jego testu będzie pozytywny, to ja również będę musiała automatycznie poddać się kwarantannie? Czy mam czekać na... więcej

dodano: 2020-11-20 10:18

Wydatkowanie pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu firmowego budynku budzi wątpliwości, bo trudno uznać to za element wyposażenia stanowiska pracy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.... więcej

dodano: 2020-11-26 10:11

Pracodawcy alarmują, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uniemożliwia im uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń. W trakcie drugiej fali epidemii są one dla nich bardzo ważnym wsparciem – donosi Dziennik Gazeta Prawna.Na problem ten zwraca... więcej

dodano: 2020-11-20 12:02

Samorządy mają dość sytuacji, w której opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mają do nich pretensje o to, że otrzymują świadczenie pielęgnacyjne dopiero wtedy, gdy złożą odwołanie. Dlatego wzywają resort rodziny do zmiany przepisów – donosi Dziennik... więcej

dodano: 2020-11-20 11:51

Zakłady aktywności zawodowej pokryją ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należności na pracownicze plany kapitałowe oraz składkę na Fundusz Solidarnościowy – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Takie rozwiązanie przewiduje... więcej

dodano: 2020-11-17 10:16

Moja żona niedawno urodziła dziecko, ale niedługo musi pójść do szpitala na zabieg. Będę zajmował się w tym czasie dzieckiem. Problem w tym, że wykorzystaliśmy już 60 dni zasiłku opiekuńczego na starsze dziecko na początku roku, jeszcze przed epidemią. Wykorzystałem... więcej

dodano: 2020-11-26 10:05

Wystąpiłam do ZUS o przyznanie emerytury. Okazało się, że nie przedłożyłam wszystkich dokumentów, a ich zdobycie będzie trudne i czasochłonne. Czy w tym przypadku możliwe jest wydanie decyzji o przyznaniu emerytury w kwocie zaliczkowej? Czy są jakieś dodatkowe... więcej

dodano: 2020-11-26 10:01

Zgodnie z przepisami, możliwość zbycia akcji imiennych można uzależnić od zgody spółki. Wymóg ten powinien zostać precyzyjnie uregulowany w statucie spółki. Czy jednak tego rodzaju ograniczenie zawsze musi obejmować wszystkich akcjonariuszy?- pyta czytelnik Dziennika... więcej

dodano: 2020-11-25 10:04

Przepisy pozwalają na wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej. W takim przypadku spółka powinna zwrócić mu wartość jego udziału kapitałowego. Jak jednak ustalić tę wartość, skoro zmienia się ona w czasie prowadzenia przez spółkę działalności? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2020-11-17 10:01

W przyszłym roku, tak samo jak w 2020 r., pracodawca wpłaci na jednego zatrudnionego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1550,26 zł – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak przewiduje art. 80 ustawy z 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach... więcej

dodano: 2020-11-23 10:26

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry G.R.


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.