.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło narzędzie umożliwiające odczyt sprawozdania podpisanego profilem zaufanym – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o roczne raporty sporządzone w innym formacie niż XML (np. w PDF). W ten sposób mogą je przygotowywać... więcej

dodano: 2019-03-21 11:00

Zakodowanie kart uprawniających do posiłków profilaktycznych oraz kontrola prawidłowości ich wykorzystania pozwalają korzystać ze zwolnienia z PIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Posiłki muszą zapewniać pracodawcy zatrudniający pracowników w warunkach... więcej

dodano: 2019-03-21 10:54

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zarejestrowanie dla celów VAT, mogą spodziewać się pytań z urzędu skarbowego nie tylko o kwestie ściśle podatkowe – potwierdził Paweł Cybulski, wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej w odpowiedzi z 15 marca 2019 r. na... więcej

dodano: 2019-03-20 10:23

Zapłata zaległych składek ZUS przez pracodawcę nie jest przychodem dla ubezpieczonych, bo nie powoduje u nich przysporzenia. Płatnik wykonuje w ten sposób jedynie swój obowiązek prawidłowego pobrania i wpłaty składek – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.... więcej

dodano: 2019-03-20 10:20

Opłaty, które handlujący używanymi autami płaci innemu podmiotowi niż sprzedawca, nie mogą być traktowane jak cena nabycia pojazdu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Firma obracającą samochodami używanymi, kupowała je na portalach aukcyjnych. Z fiskusem... więcej

dodano: 2019-03-20 10:13

Elektroniczne deklaracje podatników CIT, którzy już nie mogą składać rocznych deklaracji papierowo, może przesłać pełnomocnik – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Problem wziął się stąd, że zeznania CIT-8 (CIT-8AB) za 2018 r. muszą być składane cyfrowo i można je... więcej

dodano: 2019-03-19 10:38

Usługi odbierane na podstawie cząstkowych protokołów miesięcznych muszą być rozliczane z upływem każdego miesiąca, nawet gdy wynagrodzenie wpłynie dopiero po roku – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zakład oczyszczania miasta świadczy usługi utrzymania... więcej

dodano: 2019-03-19 10:35

Nie można kupić jednego i sprzedać tego samego jako czegoś zupełnie innego, tak orzekł NSA w sporze o to, co było przedmiotem sprzedaży: ekspektatywa czy prawo własności lokalu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Sprzedaż ekspektatywy jest zaliczana do... więcej

dodano: 2019-03-19 10:32

Spółka komunalna pobiera opłaty za udostępnianie informacji publicznej. Czy powinna przy tym naliczać VAT? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za... więcej

dodano: 2019-03-19 10:25

Firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przy sporządzaniu i podpisywaniu rocznych raportów mogą korzystać z aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Dotąd narzędzie umożliwiało tylko sporządzanie, podpisanie i... więcej

dodano: 2019-03-18 10:46

Sejm przyjął dwie ważne nowelizacje. Pierwsza ma wprowadzić do ustawy o VAT obowiązek stosowania kas online, które będą przesyłać dane o transakcjach do fiskusa w czasie rzeczywistym. Druga odnosi się do wymiany informacji podatkowych z innymi państwami. Obie trafią... więcej

dodano: 2019-03-18 10:42

Jeżeli odbiorcą prac lidera i partnerów jest zamawiający, nie można mówić o relacji główny wykonawca – wykonawca – podwykonawca. Nie ma tu zatem zastosowania odwrotne obciążenie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka budowlana, by zwiększyć... więcej

dodano: 2019-03-18 10:38

Podatnik w 2018 r. dokonał zakupu spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Wyremontował mieszkanie i dokonał sprzedaży. Nie chcąc płacić podatku, postanowił przeznaczyć dochody na własne potrzeby mieszkaniowe. Ile ma czasu na wydanie środków? – pyta... więcej

dodano: 2019-03-18 10:35

Małżonkowie rozwiedli się 20 grudnia 2018 r., a podziału majątku dokonali 15 marca 2019 r. W wyniku umowy mąż otrzymał od byłej żony spłatę 128 tys. zł. Czy kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? – pyta czytelnik Dziennika Gazety... więcej

dodano: 2019-03-18 10:31

Podatnicy, którzy nie rozliczyli jeszcze podatku dochodowego od osób prawnych, mogą mieć problem. Gdy zostanie opublikowany nowy formularz deklaracji, będą musieli w mig dostosować swoje systemy księgowe do zmian – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Na złożenie... więcej

dodano: 2019-03-14 10:40

Nakładane na najemców opłaty za uszkodzenie wypożyczonych samochodów nie są wynagrodzeniem za usługę, tylko odszkodowaniem za utratę wartości przedmiotu najmu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Firma we wniosku o interpretację poinformowała, że wynajmuje... więcej

dodano: 2019-03-14 10:37

Coraz więcej podatników korzysta z ulgi B+R, ale potencjał do odliczeń jest nadal niewykorzystany, tak wynika z analizy ekspertów CRIDO – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wyliczyli oni, że w 2017 r. tylko niespełna 15 proc. nakładów, które zostały... więcej

dodano: 2019-03-14 10:35

Urząd skarbowy nie zwróci nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym 25-dniowym terminie, jeśli nabywca wystawił tylko weksel, a nie zapłacił faktury – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Firma nie zapłaciła przelewem, tylko wystawiła weksel... więcej

dodano: 2019-03-14 10:32

Umożliwiając ładowanie pojazdu elektrycznego, stacja paliw świadczy kompleksową usługę. Nie jest to dostawa energii elektrycznej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Koncern paliwowy planuje zbudować sieć stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Mają one... więcej

dodano: 2019-03-14 10:29

Już od września br. ma być nowy wykaz podatników. Kto na rachunek kontrahenta, niezgłoszony szefowi KAS, przeleje ponad 15 tys. zł, nie zaliczy wydatku do kosztów i solidarnie odpowie ze sprzedawcą za VAT. Nie przekreśli to natomiast możliwości odliczenia podatku... więcej

dodano: 2019-03-13 10:32

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe do projektu przepisów o daninie solidarnościowej – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o obowiązującą od 2019 r. ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz.... więcej

dodano: 2019-03-12 10:38

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., ale dotyczące transakcji lub innych zdarzeń zrealizowanych rok wcześniej, powinny być ujmowane w księgach podatkowych na zasadach obowiązujących w 2018 r., tak poinformowało Ministerstwo Finansów – donosi Dziennik... więcej

dodano: 2019-03-12 10:29

Za pośrednictwem nowej usługi rozliczyło się z fiskusem już ok. 2,9 mln osób – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Z usługi Twój e-PIT można korzystać od 15 lutego br. i od początku cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Już w pierwszym tygodniu za jej pośrednictwem... więcej

dodano: 2019-03-12 10:24

Za internetowy handel fikcyjnymi fakturami grozi więzienie od 6 miesięcy do nawet 25 lat i to zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy – przypomniało Ministerstwo Finansów w komunikacie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zapewniło, że wraz z Krajową... więcej

dodano: 2019-03-11 10:34

Zobowiązanie do uregulowania określonej kwoty nie jest równoznaczne z zapłatą należności – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka zamierzała nabyć wierzytelność z tytułu umowy pożyczki. Planowała jednak, że nie zapłaci za nią gotówką, tylko wystawi weksel... więcej

dodano: 2019-03-11 10:27

Od dochodu z udostępniania dwóch apartamentów w miejscowościach letniskowych i jednego mieszkania w mieście można płacić ryczałt ewidencjonowany – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kobiety nieprowadząca działalności gospodarczej we wniosku o interpretację... więcej

dodano: 2019-03-11 10:24

Kwota wypłacona za bezprawne używanie znaku towarowego to należność licencyjna, od której płatnik musi pobrać podatek u źródła – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka zajmuje się sprzedażą akcesoriów wyposażenia domu. Miesiące oferowała i sprzedawała... więcej

dodano: 2019-03-11 10:20

Mężczyzna był zatrudniony jako specjalista ds. technicznych w hipermarkecie należącym do jednej z ogólnopolskich sieci. Miał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, które było pokłosiem wcześniejszego wypadku przy pracy – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2019-03-21 10:57

Firmy mogą odetchnąć z ulgą. Konieczność ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorców nie wymusza zawierania z nimi umów o pracę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przepisy gwarantujące minimalną stawkę godzinową zleceniobiorcom i samozatrudnionym miały... więcej

dodano: 2019-03-20 10:26

Wykonawca realizujący zamówienie publiczne ma prawo w każdym momencie zażądać od inwestora, by przedstawił mu gwarancję zapłaty. Jeśli jej nie uzyska, może zerwać kontrakt. I nie ma tutaj żadnego znaczenia to, że inwestorem jest Skarb Państwa – czytamy w... więcej

dodano: 2019-03-21 10:50

Podczas zgromadzeń w spółce z o.o. wspólnik mniejszościowy musi liczyć się z tym, że zostanie przegłosowany przez tych, którzy mają większość udziałów. Czy oznacza to, że nie ma on szans, aby zapobiec przyjęciu niekorzystnych dla niego uchwał? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2019-03-19 10:28

Osoby, które nie zajmują się zawodowo rolnictwem, będą mogły kupić do 1 ha ziemi na wsi. Obecnie limit ten wynosi 0,3 ha. Rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów o handlu gruntami rolnymi, która nieco złagodzi dotychczasowe restrykcje – donosi Dziennik... więcej

dodano: 2019-03-13 10:29

Termin ostatecznej elektronizacji polskich przetargów znów stanął pod znakiem zapytania. Ministerstwo Cyfryzacji odstąpiło od umowy na stworzenie Platformy e-Zamówienia – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Jak wynika z krótkiego komunikatu opublikowanego przez... więcej

dodano: 2019-03-13 10:27

Odpowiedzialny zgodnie z art. 299 k.s.h. jest faktyczny zarządca spółki. Sam fakt, że ktoś był wskazany jako członek zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym, to za mało do przypisania mu odpowiedzialności – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka z o.o. nie... więcej

dodano: 2019-03-12 10:35

Nawet jeśli to zleceniodawca zapewnia materiały do wzniesienia domu, to fachowiec ponosi odpowiedzialność za postawienie budynku zgodnie ze sztuką budowlaną. Jeśli więc otrzyma zły towar, powinien odmówić rozpoczęcia prac. Ponadto gdy dom trzeba rozebrać i postawić... więcej

dodano: 2019-03-12 10:31

Jeśli rodzic otrzymujący 500 zł na dziecko zamieszka w innej gminie, nie będzie musiał ponownie składać wniosku o przyznanie świadczenia w nowym miejscu pobytu – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Postępowanie w takich sytuacjach ułatwi zmiana przepisów... więcej

dodano: 2019-03-21 10:47

Jeśli w dniu wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego matka nie otrzymywała już dodatku aktywizacyjnego, należy jego kwotę odliczyć od dochodu jej rodziny czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wniosek o przyznanie pieniędzy na okres świadczeniowy, który... więcej

dodano: 2019-03-13 10:20

Osoby, którym nie udało się uzyskać minimalnej emerytury, nie dostaną w maju 1100 zł. Wysokość ich wypłaty będzie proporcjonalna do pobieranego świadczenia – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o... więcej

dodano: 2019-03-11 10:29

Zapewnienie podobnych standardów lokali wyborczych w całym kraju – taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji kodeksu wyborczego przygotowany przez sejmową komisję do spraw petycji – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Obecnie zgodnie z przepisami minister... więcej

dodano: 2019-03-20 10:10

Samorządy będą musiały informować, czy ich strona www jest rzeczywiście dostępna dla wszystkich. Jeśli tego nie zrobią, grożą im kary – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Nowy obowiązek wynika z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji... więcej

dodano: 2019-03-13 10:23

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.