.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy okresy niewykonywania pracy, za które ubezpieczony otrzymał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, należy wyłączyć z okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze –... więcej

dodano: 2020-07-08 10:24

Od 1 lipca można ubiegać się o przyznanie świadczenia z programu „Dobry start” na nowy rok szkolny. Jednak na razie ze złożeniem wniosku muszą wstrzymać się rodzice, których dzieci skończyły szkołę podstawową – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Obecnie... więcej

dodano: 2020-07-07 10:15

Senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która pozwoli na przeliczenie świadczeń emerytów urodzonych w 1953 r. na korzystniejszych zasadach – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o... więcej

dodano: 2020-07-06 10:26

Rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą już ubiegać się o przyznanie świadczenia z programu „Dobry start”. W tym miesiącu wnioski można składać tylko przez internet, a od sierpnia również w formie papierowej – donosi Dziennik Gazeta Prawna. W... więcej

dodano: 2020-07-01 10:22

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do 12 lipca. Taką datę wyznacza nowe rozporządzenie Rady Ministrów. Gdyby nie ono, świadczenie można byłoby pobierać tylko do 28 czerwca – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika bowiem z tarczy 4.0 (ustawy z 19... więcej

dodano: 2020-06-29 10:19

Nieodpłatne przekazanie firmy po połowie dwóm osobom nie jest tym samym co wyłączone z VAT zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadała kobieta zajmująca się profesjonalnym wynajmem... więcej

dodano: 2020-07-08 10:21

Spółka, która zbywa nieruchomość otrzymaną wcześniej w formie aportu, może ująć w podatkowych kosztach jedynie nominalną wartość udziałów lub akcji wydanych w zamian za ten aport – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się... więcej

dodano: 2020-07-08 10:17

Jeżeli w trakcie postępowania kasacyjnego przestaje istnieć podatnik, to sądowi nie pozostaje nic innego, jak umorzyć sprawę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatkowa grupa kapitałowa została zawiązana na trzy lata. Po tym okresie umowa o utworzeniu PGK... więcej

dodano: 2020-07-08 10:14

Przedsiębiorca, który naliczał osobom fizycznym zbyt wysoki VAT od biletów wstępu do parku rozrywki, nie odzyska nadwyżki, skoro anonimowi klienci nie potwierdzą tej korekty – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka prowadzącą park rozrywki na biletach... więcej

dodano: 2020-07-07 10:13

Podatnik świadczy usługi dostarczania personelu dla podatników z innych państw członkowskich. W jaki sposób należy je dokumentować i wykazywać dla celów VAT? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - opodatkowaniu... więcej

dodano: 2020-07-07 10:09

W trakcie kontroli naszej gminy RIO zarzuciła nam nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-N. Rzekomo naruszeniem było niewykazanie należności długoterminowych z salda konta 226 – ze sprzedaży na raty nieruchomości. Czy słusznie? Z opisu sprawozdania nie wynika, że... więcej

dodano: 2020-07-07 10:06

Od podatku można odliczyć wszelkie medykamenty zalecone przez lekarza specjalistę, również związane z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono o niepełnosprawności – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał niepełnosprawny podatnik,... więcej

dodano: 2020-07-06 10:19

Przychodem pracownika nie jest tylko ta część składki, która dotyczy niezbędnych kosztów leczenia za granicą. Od reszty wykupionej przez pracodawcę polisy powinna być potrącona zaliczka na podatek dochodowy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z pytaniem do... więcej

dodano: 2020-07-06 10:14

Faktura dokumentująca rzeczywiste zużycie energii elektrycznej nie jest fakturą korygującą wcześniejsze prognozy. Dostawca prądu powinien więc wykazać przychód w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, a nie dopiero po uwzględnieniu ostatecznego pomiaru – czytamy... więcej

dodano: 2020-07-06 10:06

Kto przekazał notarialnie swoje mieszkanie np. wnukowi, a w zamian otrzymuje od niego co miesiąc 500 zł, nie ma z tego tytułu przychodu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Starsza kobieta podpisała akt notarialny dotyczący umowy renty w zamian za... więcej

dodano: 2020-07-06 10:02

Ministerstwo Finansów kończy prace nad projektem nowelizacji CIT, która pozwoli części firm nie płacić podatku do momentu wypłaty zysku – donosi Dziennik Gazeta Prawna. O nowych przepisach i kolejnych, planowanych, poinformowali minister finansów Tadeusz... więcej

dodano: 2020-07-03 10:31

Jeśli fiskus z innego kraju potrzebuje dodatkowych informacji od podatnika, to decyzja o zwrocie podatku wydłuża się do co najmniej sześciu miesięcy od daty otrzymania wniosku. Tak wyjaśniła Anna Chałupa, wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji... więcej

dodano: 2020-07-03 10:26

Wydatki na wspólne wyjście do muzeum bądź na organizację nieoficjalnych rozmów kuluarowych nie mogą być odliczone od przychodu. Co innego koszty zorganizowania branżowej burzy mózgów czy oficjalnej części spotkania z kontrahentami – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2020-07-02 10:18

Jeżeli prowizja za pozyskanie klienta jest wypłacana na rzecz podmiotu powiązanego, to nie może być zaliczona w pełnej kwocie do kosztów uzyskania przychodu, bo to wynagrodzenie za usługę podobną do reklamowej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka... więcej

dodano: 2020-07-01 10:29

Wchodząca w życie od 1 lipca br. matryca położy kres wielu sporom o opodatkowanie produktów podobnych. Podatnicy będą mogli dodatkowo się zabezpieczyć, występując o wiążącą informację stawkową – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Wiążące informacje stawkowe (WIS)... więcej

dodano: 2020-07-01 10:26

Jeżeli faktura za instalację fotowoltaiczną jest wystawiona tylko na męża, to żonie nie przysługuje odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka wraz z mężem jest współwłaścicielem domu jednorodzinnego. W 2019... więcej

dodano: 2020-06-30 10:16

Wydanie majątku likwidacyjnego nie prowadzi do powstania przychodu podatkowego u likwidowanego podmiotu ‒ czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W wyniku likwidacji spółki z o.o. wspólnik miał otrzymać wierzytelność przysługującą mu wobec samego siebie. W efekcie... więcej

dodano: 2020-06-30 10:12

Tylko pożyczki umorzone przez sąd w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego mogą być odliczone przez wierzyciela od przychodu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mężczyzna w ramach świadczonych usług finansowych i pośrednictwa pieniężnego... więcej

dodano: 2020-06-29 10:33

Przedsiębiorca, który serwuje posiłki w wagonie gastronomicznym, będzie musiał zainstalować kasę online. Natomiast przy sprzedaży przekąsek z wózka barowego, obsługującego pozostałe wagony, wystarczy zwykła kasa – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z... więcej

dodano: 2020-06-29 10:26

Pracownik, którego wykonywanie obowiązków służbowych jest związane z pracą przy komputerze w wymiarze co najmniej czterech godziny dziennie, złożył wniosek o refundację kosztów poniesionych na zakup okularów korekcyjnych. W jaki sposób należy ująć w księgach... więcej

dodano: 2020-06-29 10:12

Wypełniając zeznania podatnikom, Krajowa Administracja Skarbowa nie mogła zastosować wspólnego rozliczenia małżonków. Ale podatnicy nadal mogą sięgnąć po tę preferencję – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z problemem zgłosił się do redakcji DGP czytelnik.... więcej

dodano: 2020-06-26 11:16

Kto korzysta z cudzych maszyn, nie ma przychodu z nieodpłatnych świadczeń, jeżeli w zamian obniży ich właścicielowi cenę swojej usługi. A właściciel może je nadal amortyzować. Jedna z firm powiązanych (spółka 1) korzystała z usług świadczonych przez spółkę 2. Plan... więcej

dodano: 2020-06-26 11:12

Kto spłacił przed terminem kredyt, nie płaci podatku od zwróconych mu przez bank prowizji i opłat. Nie osiągnął bowiem żadnego przysporzenia majątkowego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Bank, który o to spytał, przekonywał, że zwracając opłaty i prowizję,... więcej

dodano: 2020-06-25 10:22

Kiedy pracownik samorządowy może przejść do pracy w innym urzędzie bez konieczności rozpisywania konkursu? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym... więcej

dodano: 2020-07-08 10:10

Pracodawcy muszą zaliczać do stażu pracy okresy korzystania z tych świadczeń przez zwolnionych pracowników. Brak jednak dokumentu, który by to potwierdzał – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Od 21 czerwca 2020 r. pracownicy zwolnieni z pracy w związku z... więcej

dodano: 2020-07-03 10:29

Chcemy zastosować dłuższy okres rozliczeniowy na podstawie tarczy antykryzysowej w połączeniu z równoważnym czasem pracy. Obecnie zatrudnione u nas osoby pracują w okresach trzy- i czteromiesięcznych. Czy wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego może nastąpić w... więcej

dodano: 2020-06-26 10:53

Wiele firm szuka rozwiązań, dzięki którym mogłyby uzyskać wsparcie finansowe i stworzyć nowe miejsca pracy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Firmy – szczególnie te, które z powodu epidemii były zmuszone zwolnić część załogi, a teraz zdecydują się na... więcej

dodano: 2020-06-25 10:25

Nasze przedsiębiorstwo należy do infrastruktury krytycznej. Czy możemy zlecać pracę w godzinach nadliczbowych i całodobowe dyżury pracownikom niepełnosprawnym? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - pracodawcy... więcej

dodano: 2020-06-25 10:18

ZUS wypłacił do tej pory 66 tys. świadczeń dla osób, które straciły pracę z powodu koronawirusa. Ponad połowa ubiegających się o jego przyznanie to kobiety – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych... więcej

dodano: 2020-07-07 10:18

Prowadzę działalność gospodarczą. Złożyłam wniosek o zwolnienie ze składek za marzec‒maj 2020 r., ale wciąż jeszcze na moim koncie płatnika widnieje zaległość za maj. Chciałabym wziąć udział w przetargu, ale nie wiem, czy otrzymam od ZUS zaświadczenie o... więcej

dodano: 2020-07-03 10:22

Prowadzę działalność gospodarczą, nikogo nie zatrudniam. Złożyłem wniosek o świadczenie postojowe, otrzymałem je już dwa razy. Chciałbym złożyć wniosek po raz trzeci, ale słyszałem, że zmieniła się jego forma i już nie mogę go złożyć na papierze. Czy to prawda?... więcej

dodano: 2020-07-03 10:18

Rozpocząłem działalność indywidualną w marcu 2020 r. i korzystam z ulgi na start. Ponadto wystąpiłem o zwolnienie ze składki zdrowotnej, na razie ZUS rozliczył mi jedynie kwiecień. W lipcu chciałbym przystąpić do spółki cywilnej. Czy mogę utracić prawo do ulgi albo... więcej

dodano: 2020-07-02 10:10

Nasza spółka z o.o. ma sporą nadpłatę składek w ZUS. Chcielibyśmy dokonać cesji wierzytelności z tego tytułu. Czy to możliwe? Nigdzie nie ma chyba takiego zakazu – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - zgodnie z... więcej

dodano: 2020-07-02 10:05

Osoby, których dotknęły skutki nawałnic, mogą ubiegać się o wsparcie, w tym także z tarczy antykryzysowej – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że wojewodowie mogą udzielić natychmiastowej pomocy w... więcej

dodano: 2020-06-30 10:23

Od stycznia do kwietnia tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało 61,4 tys. mężczyzn. Tak wynika z najnowszych danych ZUS – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Od jakiegoś czasu toczy się dyskusja na temat długości urlopów. Wszystko za sprawą unijnej dyrektywy,... więcej

dodano: 2020-06-26 11:07

Otrzymałam z ZUS decyzję o zadłużeniu składkowym firmy mojego byłego męża, z którym rozwiodła się w lutym tego oku. Zadłużenie dotyczy z lat 2018 i 2019, kiedy nie płacił składek. Była wtedy między nami wspólność majątkowa. Czy ZUS mógł tak postąpić? – pyta... więcej

dodano: 2020-06-26 11:01

Otrzymałem orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego treścią się nie zgadzam. Nie złożyłem jednak sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS. Czy mogę zatem zakwestionować treść tego orzeczenia w odwołaniu i domagać się wydania opinii przez biegłego lekarza... więcej

dodano: 2020-06-25 10:13

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może domagać się zwrotu dopłat do pensji, tylko jeśli stwierdzi nieterminowość poniesienia kosztów płacy w stosunku do pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak orzekł... więcej

dodano: 2020-07-02 10:22

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu realizacji Modułu I i Modułu II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.... więcej

dodano: 2020-07-01 10:35

Samorządy alarmują, że dokument zawierający rozwiązania służące poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych nie przewiduje na ten cel dodatkowych pieniędzy z budżetu – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Komisja wspólna rządu i samorządu negatywnie zaopiniowała projekt... więcej

dodano: 2020-07-01 10:32

Milion złotych przekaże Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mieszkańcom powiatów, które ucierpiały na skutek ostatnich nawałnic. Zarząd Funduszu zatwierdził w sobotę warunki brzegowe programu pomocowego dla osób niepełnosprawnych. Pomoc PFRON trafi... więcej

dodano: 2020-06-30 10:25

Firmy chcą finansować specjalistyczne szkolenia związane z sytuacją epidemiczną z pieniędzy Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nie wiedzą jednak, czy taki wydatek będzie się wliczał w limit pomocy de minimis – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2020-06-29 10:42

Wydatki, które nie są objęte mechanizmem podzielonej płatności, mogą być w całości pokryte z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Tak wynika ze stanowiska przedstawionego pracodawcom przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób... więcej

dodano: 2020-06-25 10:29

Zamawiający może zastrzec karę umowną od wykonawcy za nieterminowe rozliczenie się z podwykonawcami – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie prawne przedstawione Sądowi Najwyższemu przez Sąd Okręgowy w Białymstoku dotyczyło tego, czy w umowie o roboty... więcej

dodano: 2020-07-02 10:14

Do 5 sierpnia 2020 roku można przystąpić do programu „Rehabilitacja 25 plus”. Do składania wniosków PFRON zaprasza podmioty prowadzące OREW, ORW, SPdP oraz inne placówki edukacyjne, które będą udzielać wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Pilotażowy... więcej

dodano: 2020-06-30 10:19

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.