.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Ponad 12,23 mln zł wynoszą wpłaty od pracodawców z tytułu niewykorzystanych do końca 2020 r. pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W 2019 r. było to 9,86 mln zł – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z danych przekazanych... więcej

dodano: 2021-03-08 10:32

Jeśli jesteś pracodawcą:• zobowiązanym do wpłat na PFRON,• innym niż podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),• posiadającym certyfikat... więcej

dodano: 2021-03-04 10:18

Rządowa strategia zakłada rozwijanie wsparcia w środowisku lokalnym, które ma być alternatywą dla opieki zapewnianej przez placówki – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Uchwała Rady Ministrów z 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii na rzecz osób z... więcej

dodano: 2021-03-03 10:23

Przy udzielaniu obniżeń we wpłatach na PFRON decydujące znaczenie ma termin płatności wskazany na fakturze. Jeśli jest wcześniejszy niż ten z umowy z kontrahentem, można zrobić korektę faktury, ale zanim minie czas na wystawienie informacji z kwotą ulgi –... więcej

dodano: 2021-03-01 10:22

Niezależnie od tego, czy faktura jest płacona przelewem, czy gotówką, musi być na niej podany termin płatności. Bez tego nie ma możliwości skorzystania z obniżenia we wpłacie na PFRON – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez... więcej

dodano: 2021-02-26 10:42

Od 1 marca osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o przyznanie dofinansowania m.in. do zakupu sprzętu komputerowego, elektrycznego wózka, protezy, kursu na prawo jazdy. Uzyskanie takiej pomocy jest możliwe w ramach programu „Aktywny samorząd”.... więcej

dodano: 2021-02-25 11:05

Nie bliskość miejsca zamieszkania, lecz stopień realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia powinien być kryterium przy wyborze szkoły dla dziecka z niepełnosprawnością. A gmina powinna zapewnić mu transport – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Obowiązek... więcej

dodano: 2021-02-24 10:18

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w formularzu, na którym zakłady aktywności zawodowej mogą ubiegać się o rekompensaty poniesionych kosztów płacy za pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi – donosi Dziennik Gazeta Prawna.... więcej

dodano: 2021-02-23 10:26

Rodzice niepełnosprawnych dzieci będą mogli łączyć świadczenie pielęgnacyjne z aktywnością zawodową – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Taką informację podał Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób... więcej

dodano: 2021-02-23 10:15

Certyfikat rezydencji pozyskany w postaci dokumentu PDF lub JPG stanowi zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadała spółka, która planowała kupować usługi reklamowe zarówno od... więcej

dodano: 2021-03-08 10:29

Wręczanie pracownikom prezentów okolicznościowych, np. z okazji narodzin dziecka, nie powoduje obowiązku poboru zaliczek na PIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Firma każdemu pracownikowi, któremu urodzi się dziecko, przekazuje upominek w postaci kocyka... więcej

dodano: 2021-03-08 10:25

Podatnik VAT będzie świadczył usługi budowlane dla fundacji, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Kiedy będzie powstawać obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tych usług? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert... więcej

dodano: 2021-03-08 10:20

Przedsiębiorcy mają czas na sporządzenie sprawozdań finansowych do 31 marca 2021 r. i Ministerstwo Finansów nie zamierza przesunąć dla nich tego terminu – donosi Dziennik Gazeta Prawna. MF poinformowało, że planuje jedynie przesunięcie terminu dla organizacji... więcej

dodano: 2021-03-05 10:08

Jeżeli zobowiązanie się przedawniło, to skarbówka nie może już uchylić swojego rozstrzygnięcia. W takiej sytuacji powinna wznowić postępowanie i odmówić uchylenia decyzji z uwagi na przedawnienie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatnika złożył wniosek o... więcej

dodano: 2021-03-05 10:04

Zysk wypracowany przed dniem, kiedy to spółka stała się podatnikiem, jest opodatkowany na starych zasadach, nawet jeżeli zostanie wypłacony później – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z pytaniem do KIS zwróciła się niemiecka spółka będąca komandytariuszem w... więcej

dodano: 2021-03-04 10:06

Podatnik działający w specjalnej strefie nie może odsunąć w czasie momentu rozpoczęcia korzystania z preferencji podatkowej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie dotyczyło tego, czy firma musi trzymać się tu ściśle rozporządzenia Rady Ministrów z 10... więcej

dodano: 2021-03-03 10:17

Właściciel działki rolnej, któremu wypłacono rekompensatę za wieloletnie korzystanie z niej bez podpisanej w tym zakresie umowy, powinien zapłacić podatek dochodowy od otrzymanych pieniędzy. Uzyskał bowiem przychód z tzw. innych źródeł – czytamy w Dzienniku... więcej

dodano: 2021-03-02 10:13

Dostawa do Szwajcarii nie jest sprzedażą wysyłkową w rozumieniu ustawy o VAT i nie wymaga podania kodu SW – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przedsiębiorca sprzedał kamery internetowe do Szwajcarii. Zamówienie zrealizował za pomocą Poczty Polskiej bez... więcej

dodano: 2021-02-26 10:36

Odsetki od kredytu na zakup nieruchomości inwestycyjnej zalicza się do kosztów podatkowych w dacie ich zapłaty – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przedsiębiorca zaciągnął kredyt inwestycyjny na zakup działek. Zgodnie z ustawą o rachunkowości zakwalifikował... więcej

dodano: 2021-02-26 10:27

O zajęciu zabytku na działalność gospodarczą można mówić, gdy spółka faktycznie zacznie wykorzystywać nieruchomość do biznesu lub zaadaptuje ją na cele firmowe – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Sprawa dotyczyła spółki deweloperskiej będącej właścicielem... więcej

dodano: 2021-02-25 11:00

Nie można odliczyć VAT naliczonego, wykazanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia nawet wtedy, gdy przypomina ono paragon wystawiony na kwotę do 450 zł – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przedsiębiorca zamawiał papier do drukarki. Wartość zamówienia... więcej

dodano: 2021-02-24 10:16

Jeśli czynny podatnik VAT wynajmuje swój prywatny majątek, a sam nie jest zarejestrowany jako przedsiębiorca i nie widnieje w CEIDG, to najemca nie musi płacić czynszu na rachunek widniejący w wykazie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, by zaliczyć ten wydatek do... więcej

dodano: 2021-02-24 10:13

Zagraniczna spółka, która jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT, ale nie posiada tu zakładu, nie musi przekazywać sprawozdań finansowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dochody spółki z Belgii są w... więcej

dodano: 2021-02-24 10:09

Spółki jawne z udziałem nie tylko osób fizycznych, które nie poinformują w odpowiednim momencie urzędu skarbowego o swoich wspólnikach, pozostaną podatnikiem CIT aż do dnia swojej likwidacji lub wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego – czytamy w Dzienniku... więcej

dodano: 2021-02-23 10:19

Emeryci i renciści, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz innej organizacji pożytku publicznego niż w ubiegłym roku, powinni wypełnić druk PIT-OP i przekazać go do swojego urzędu skarbowego. Wynika tak z nowelizacji z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123)... więcej

dodano: 2021-02-23 10:10

Nie wystarczy ujmować na bieżąco faktur, trzeba też patrzeć na umowę, której one dotyczą – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Już niewiele czasu, bo zaledwie ponad miesiąc, zostało jednostkom na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. Na razie bowiem... więcej

dodano: 2021-02-22 10:31

Mam w jednostce sytuacje, że wartość zapasów (towarów, materiałów) przyjętych do magazynu różni się od ich wartości wykazanej w fakturze VAT dokumentującej ich nabycie. Jakich dokonać księgowań? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert... więcej

dodano: 2021-02-22 10:21

Pomimo epidemii koronawirusa nie ma w tym roku taryfy ulgowej: terminy składania sprawozdań i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i innych tego typu danin nie zmieniły się – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Do 31 marca powinni... więcej

dodano: 2021-03-05 10:16

1 lipca tego roku ruszy ewidencja źródeł ogrzewania (CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Oznacza to, że wszyscy właściciele budynków będą mieli 12 miesięcy na złożenie deklaracji dotyczącej źródła ogrzewania – donosi Dziennik Gazeta Prawna.... więcej

dodano: 2021-03-03 10:20

Prowadziłam działalność gospodarczą od września 2018 r. Na początku korzystałam z ulgi na start. Od marca 2019 r. opłacałam preferencyjne składki od podstawy wymiaru wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W czerwcu 2020 r. urodziłam dziecko. Czy po... więcej

dodano: 2021-03-05 10:01

Obecny model funkcjonowania OFE zostanie przebudowany. To efekt przyjętego przez rząd projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne – donosi Dziennik Gazeta... więcej

dodano: 2021-03-03 10:26

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent. Świadczenia wzrosną o ponad 4 proc. - poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. W poniedziałek (1 marca) prezes ZUS uczestniczyła we wspólnym briefingu z minister rodziny i... więcej

dodano: 2021-03-03 10:13

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent. Od 1 marca 2021 r. świadczenia są wyższe o ponad 4 proc. Minimalna emerytura wzrosła o 50,88 zł. W tym roku ZUS stosuje waloryzację procentową. Polega ona na pomnożeniu świadczenia, które... więcej

dodano: 2021-03-02 10:26

Od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. oraz od 28 grudnia 2020 r. do 14 marca 2021 r. Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic... więcej

dodano: 2021-03-01 10:17

Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy może wzrosnąć nawet o 70 zł brutto. To efekt przyjętych przez Senat poprawek ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która... więcej

dodano: 2021-02-22 10:36

Wniosłem zarzuty na prowadzone przez ZUS postępowanie egzekucyjne dotyczące zaległych składek, jednak zostały oddalone. Jakiś czas temu złożyłem też do ZUS wniosek o spłatę ratalną, a egzekucja nadal jest prowadzona. Ponadto w postępowaniu przed sądem ubezpieczeń... więcej

dodano: 2021-03-05 09:55

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje różnymi instrumentami wsparcia dla podmiotów, które mają problemy z opłacaniem składek. Jedną z form pomocy adresowaną do osób i firm znajdujących się w skrajnie trudnym położeniu jest umorzenie należności. Jest to możliwe,... więcej

dodano: 2021-03-04 10:13

Pracuję na etacie, moja żona nie pracuje i opiekuje się naszymi dziećmi – kilkumiesięcznymi bliźniakami. Jedno z dzieci zachorowało. Czy mogę korzystać z zasiłku opiekuńczego w tej sytuacji i otrzymać zwolnienie od pracy? – pyta czytelnik Dziennika Gazety... więcej

dodano: 2021-03-04 10:01

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie. Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie... więcej

dodano: 2021-03-01 10:25

ZUS doręczył mi decyzję o odpowiedzialności za długi mojego zmarłego małżonka. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza, m.in. odziedziczyłam działkę. Czy wobec tego mogę się ubiegać o umorzenie składek? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej. Jak... więcej

dodano: 2021-02-26 10:22

Korzystałem z zasiłku chorobowego, a ostatnio ubiegałem się o świadczenie rehabilitacyjne. Było to pokłosiem wypadku przy pracy na stanowisku sprzedawca-magazynier. Odmówiono mi, bo rzekomo dyskopatia i rwa kulszowa (leczona szpitalnie) nie kwalifikują się jako... więcej

dodano: 2021-02-25 10:55

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi mailami. W ostatnich dniach niektórzy klienci ZUS otrzymali maile z informacją o błędnie opłaconych składkach lub o braku wpłaty i konieczności jej uregulowania w ciągu 24 h. Fałszywa korespondencja jest... więcej

dodano: 2021-02-23 10:22

Senatorowie proponują, aby przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, mógł liczyć na obniżkę składek na ubezpieczenia społeczne podczas korzystania z wolnego. Taką zmianę przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy – Prawo przedsiębiorców – donosi... więcej

dodano: 2021-02-22 10:39

Przedłużenie zwolnienia ze składek na luty, nawet trzykrotna dotacja na pokrycie kosztów działalności i złagodzenie warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać dopłaty do pensji pracowników i postojowe - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Takie zmiany znalazły się... więcej

dodano: 2021-03-02 10:23

Pracownica w firmie rozwiązała umowę o pracę. Pracodawca musi jej wydać świadectwo pracy. Pracownica ta w trakcie zatrudnienia korzystała z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Czy taką informację należy podać w świadectwie pracy? – pyta czytelnik Dziennika Gazety... więcej

dodano: 2021-03-01 10:14

Ministerstwo Sprawiedliwości nie prowadzi prac zmierzających do przesunięcia terminu wejścia w życie instytucji prostej spółki akcyjnej – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Oznacza to, że nowa forma działalności gospodarczej, przygotowana przede wszystkim z myślą o... więcej

dodano: 2021-03-02 10:21

Stopniowo coraz więcej dokumentacji w procesie inwestycyjno - budowlanym można przesyłać online – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Od sierpnia 2020 r., kiedy ruszył serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl, można było pobrać i wypełnić formularze dotyczące procesu,... więcej

dodano: 2021-03-02 10:17

Od 14,70 zł do 58,80 zł – o tyle wzrośnie koszt 21-dniowego turnusu na leczeniu uzdrowiskowym. Nowe rozporządzenie w tej sprawie ma bowiem wprowadzić waloryzację wysokości opłat za wyżywienie i zakwaterowanie ponoszonych przez kuracjuszy – donosi Dziennik... więcej

dodano: 2021-02-26 10:31

Od 15 marca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym. Osoby, które będą z nich korzystać muszą pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Osobie, która została skierowana na rehabilitację leczniczą w... więcej

dodano: 2021-02-25 11:02

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry G.R.


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.