.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Dofinansowanie do wynagrodzeń „starych” pracowników – ostanie wyjaśnienia PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2010-08-13), autor: PFRON, oprac.: AB

Zatrudniłem pracownika od stycznia 2008 r., który w trakcie trwania zatrudnienia uzyskał i dostarczył mi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie na takiego pracownika?

Odpowiedź Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych znak: BON-I-52311-240-2-LK/2010, mając na uwadze konieczność stosowania w pierwszej kolejności wykładni funkcjonalnej rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem z zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3) oraz kierunek wykładni wyznaczony motywem nr 28 tego rozporządzenia - należy wskazać, że pracodawca, który przed 1 stycznia 2009 r. zatrudniał osobę będącą osobą sprawną i nadal zatrudniał ją, gdy po tej dacie stała się osobą niepełnosprawną - nie spełnia warunków, by uznać wspomnianego pracownika za zatrudnionego w warunkach efektu zachęty lub w warunkach uprawniających do wyłączenia obowiązku ustalania efektu zachęty. Analogiczna ocena dotyczy sytuacji, gdy pracownik został zatrudniony po 1 stycznia 2009 r. jako osoba pełnosprawna i następnie stał się osobą niepełnosprawną. Mając na uwadze, że okres, w którym ustala się efekt zachęty obejmuje miesiąc podjęcia zatrudnienia przez pracownika niepełnosprawnego – bez ponownego podjęcia zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną nie można w przypadku wspomnianych osób ustalić efektu zachęty.

W przypadku osób zatrudnionych jako niepełnosprawne przed 1 stycznia 2009 r. efektu zachęty nie należy ustalać jedynie wtedy, gdy zachodzą przesłanki wyłączające obowiązku ustalenie efekt zachęty, które zostały przewidziane w rozporządzeniu KE lub w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652). Pomoc udzielana na zatrudnienie wspomnianych osób niepełnosprawnych nie będących osobami nowozatrudnionymi jest bowiem - co do zasady - uznawana przez Komisję Europejską za pomoc trwającą i nie wymaga ustalenia efektu zachęty. Dlatego, gdy na takiego pracownika uzyskano pomoc na zatrudnienie, w tym pomoc ze środków PFRON, o której mowa w art. 25, 25 a, 26 a, 26 f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., nr 14, poz. 92, z późn. zm.), to nie ma potrzeby ustalania efektu zachęty ( wynika z motywu nr 30 rozporządzenia KE i wspomnianej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.).

W sytuacji, gdy na zatrudnionego pracownika nie można ustalić efektu zachęty oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające obowiązku ustalenia efektu zachęty, dofinansowanie na takiego pracownika nie przysługuje.Trudne zagadnienia dotyczące pozyskiwania i rozliczania dofinansowań z PFRON są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej »

dodano: 2010-08-18 11:27Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.