.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Jak czytamy w Rzeczpospolitej z zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych wyrównawczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych dokonać, bez zgody podwładnego, tylko kilku potrąceń w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej, stosując odpowiednie maksymalne dopuszczalne kwoty potrącenia oraz kwoty wolne.

Do egzekucji z należności określonych w ustawie zasiłkowej stosujemy odpowiednio przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w ustawie emerytalnej. Podstawą wymiaru potrąceń jest kwota zasiłku czy świadczenia rehabilitacyjnego netto, czyli po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy.

Jak wyjaśnia „Rz”, zasiłek przekazywany zatrudnionemu zmniejszamy, bez konieczności uzyskiwania jego pozwolenia, wyłącznie o pobrane wcześniej nienależnie świadczenia:
  • z jego winy,
  • za niezdolność do pracy
– w wyniku popełnionego przez niego umyślnego przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,

– spowodowaną nadużyciem alkoholu,

– za pierwsze pięć dni takiej absencji,

– kiedy wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem,

– którą w wyniku kontroli skrócił lekarz orzecznik ZUS.
W takiej sytuacji ZUS wydaje decyzję w sprawie zwrotu bezpodstawnie pobranych zasiłków, która ma moc tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej.

Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia z racji nienależnie pobranych zasiłków to 25 proc. zasiłku lub świadczenia rehabilitacyjnego brutto, a kwota wolna to 60 proc.

Sumy egzekwowane na mocy tytułu wykonawczego na pokrycie świadczeń alimentacyjnych ściągamy w drodze egzekucji sądowej bądź administracyjnej. Maksymalna dopuszczalna kwota takiego potrącenia to 60 proc. zasiłku albo świadczenia rehabilitacyjnego brutto, a kwota wolna – 50 proc. najniższej emerytury.

Kwoty egzekwowane na mocy tytułu wykonawczego na zaspokojenie innych należności niż świadczenia alimentacyjne (np. kredyty, pożyczki) ściągamy z zasiłków albo świadczenia rehabilitacyjnego w trybie egzekucji sądowej bądź administracyjnej. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia wynosi w tym wypadku 25 proc. zasiłku albo świadczenia rehabilitacyjnego brutto, a kwota wolna to 50 proc. najniższej emerytury.

Kwotę wolną od potrąceń z zasiłków ustalamy proporcjonalnie do dni pobytu na zasiłku, dzieląc miesięczną kwotę wolną przez 30, a wynik mnożąc przez liczbę dni przebywania na zasiłku w tym miesiącu.

Gdy kilku wierzycieli rości sobie pretensje do zasiłku pracownika z tytułu alimentów w trybie egzekucyjnym a łączna suma możliwa do potrącenia nie wystarcza na pełne pokrycie tych długów, szef czeka na rozstrzygnięcie w tej kwestii komornika.


Więcej w Rzeczpospolitej z 28 lutego 2011 r.

dodano: 2011-03-01 10:31Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.