.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Prowadzimy zakład przemysłowo-produkcyjny. W ramach działalności wytwarzane są odpady. Na kim spoczywa obowiązek złożenia zestawienia danych o ilości i rodzajach odpadów? W jakim terminie należy tego dokonać w tym roku?

Posiadacze odpadów prowadzący ewidencję odpadów są zobowiązani do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zbiorcze zestawienie danych powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów. Przez posiadacza odpadów należy rozumieć każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów. Ponadto domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Natomiast wytwórcy komunalnych osadów ściekowych powinni przedstawić zbiorcze zestawienia danych, wyodrębnione dla wytwórcy komunalnych osadów ściekowych. Powinno ono zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby wytwórcy komunalnych osadów ściekowych,

2) ilość komunalnego osadu ściekowego wytworzonego oraz dostarczonego do stosowania,

3) skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych,

4) rodzaj przeprowadzonej obróbki,

5) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby stosujących komunalne osady ściekowe, wytworzone przez wskazanego w pkt 1 wytwórcę tych osadów,

6) miejsca stosowania tych osadów.

Sprawozdanie za rok 2010 należy złożyć do 15 marca 2011 r. Przekazać je należy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Powyższe wynika z przepisów ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 ze zm.).Gazeta Podatkowa nr 19 (747) z dn. 2011.03.07, strona 18
Autor: Kinga Romas
dodano: 2011-03-07 07:46Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.