.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Spisanie drobnych różnic z kont rozrachunkowych

GAZETA PODATKOWA (2011-04-11), autor: Dorota Przybyszewska
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
1) Prowadzę firmę na własny rachunek. Moi kontrahenci płacą przelewami za swoje faktury. Zdarza się, że w tych przelewach są pomyłki na drobne kwoty - nadpłaty, niedopłaty. Pozostają w związku z tym salda na kontach rozrachunkowych, które chcę wyksięgować. Jak tego dokonać i czy kwoty te stanowią przychody lub koszty podatkowe?

Jeśli w odniesieniu do należności lub zobowiązań, o których mowa w pytaniu, minął już termin przedawnienia, jednostka powinna odpisać je w księgach rachunkowych najpóźniej na dzień bilansowy. Przedawnienie powoduje, że ustaje obowiązek zapłaty należności czy zobowiązania, a w konsekwencji salda na rozrachunkach z odbiorcami (dłużnikami) nie spełniają już definicji aktywów, a salda na rozrachunkach z dostawcami (wierzycielami) - definicji zobowiązań. Przedawnione należności nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 17 ustawy o pdof. Przedawnienie zobowiązania powoduje powstanie przychodu podatkowego (art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o pdof). Ewidencja spisania przedawnionych rozrachunków wyglądać może następująco:

a) odpisanie należności - przy założeniu, że nie była objęta odpisem aktualizującym

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki",

b) odpisanie zobowiązania

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Na kontach rozrachunkowych mogą też figurować drobne salda należności i zobowiązań, które nie są jeszcze przedawnione. Gdy drobna nieprzedawniona należność jest nieściągalna, czyli kontrahent nie zamierza jej uregulować, kierownik jednostki może podjąć decyzję o odstąpieniu od jej dochodzenia. W celu wyksięgowania takiej należności sporządza się protokół stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z jej dochodzeniem byłyby równe albo wyższe od niezapłaconej kwoty. Stanowi on podstawę zapisu identycznego do przedstawionego wcześniej w punkcie a). Wierzytelności odpisane jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona m.in. właśnie takim protokołem, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 20 i ust. 2 ustawy o pdof).

W przypadku nierozliczonego salda nieprzedawnionego zobowiązania, nawet gdy w grę wchodzi niewielka kwota, nie ma możliwości jego odpisania w księgach rachunkowych na podstawie samodzielnej decyzji jednostki (dłużnika). Wyksięgowania pozostającej kwoty takiego zobowiązania dokonać można w momencie otrzymania od kontrahenta pisemnego zawiadomienia o zwolnieniu z długu (umorzeniu zobowiązania). Gdyby jednostka otrzymała pismo o zwolnieniu z długu i przyjęła to zwolnienie, mogłaby odpisać zobowiązanie zapisami analogicznymi do przedstawionego wcześniej w punkcie b). Wartość umorzonych zobowiązań stanowi przychód podatkowy (art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o pdof). Jeśli zaś nie nastąpiło zwolnienie z długu, zobowiązanie musi figurować w księgach do momentu przedawnienia.

Przy czym w sytuacji opisanej w pytaniu, gdy drobne zobowiązania jednostki pochodzą z nadpłat, jednostka by zlikwidować saldo może też po prostu zwrócić kwotę nadpłaty na rachunek bankowy kontrahenta.


2) Pracownik będący przedstawicielem handlowym został zwolniony i nie chce zapłacić drobnej kwoty wynikającej z rozliczeń z klientem (klient zapłacił, ale pracownik nie wpłacił pełnej kwoty na konto firmy). Czy kwotę tę mogę na koniec roku przeksięgować na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"?

NIE. Na koncie 82 księguje się m.in. kwoty będące skutkiem korekt istotnych błędów z lat ubiegłych. Natomiast koszty i przychody związane z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych obciążają pozostałe koszty i przychody operacyjne (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o rachunkowości).

Jeśli z dokumentów otrzymanych przez jednostkę wynika, że kontrahent uregulował należność, a zapłata nie została przekazana przez pracownika (przedstawiciela handlowego), nierozliczona kwota powinna figurować na koncie rozrachunków z tym pracownikiem. Ponieważ jednostka podjęła decyzję o niedochodzeniu tej niewielkiej kwoty, można wyksięgować ją na podstawie protokołu stwierdzającego, że przewidywane koszty dochodzenia byłyby równe albo wyższe od niej, zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".


Gazeta Podatkowa nr 29 (757) z dn. 2011.04.11, strona 11
Dział: Rachunkowość dla każdego
Autor: Dorota Przybyszewska

dodano: 2011-04-11 20:52Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.