.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
1) Dokonaliśmy rejestracji naszego samochodu ciężarowego w systemie viaTOLL. Jak ująć w księgach rachunkowych kaucję wpłaconą za viaBOX?

Od 1 lipca 2011 r. opłata za przejazd po drogach krajowych pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów (składających się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej, jest pobierana w formie elektronicznej. Dzieje się tak za sprawą wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat (viaTOLL).

Opłatę elektroniczną ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki tej opłaty za kilometr dla danej kategorii pojazdu. Podmiot zobowiązany do korzystania z systemu viaTOLL i uiszczania opłat elektronicznych, musi zainstalować wewnątrz pojazdu urządzenie pokładowe, wykorzystywane do naliczania opłat elektronicznych, zwane viaBOX. Otrzymuje je po zarejestrowaniu pojazdu w systemie viaTOLL, podpisaniu umowy i wpłaceniu kaucji. Kaucja ta zwracana jest użytkownikowi w przypadku zdania tego urządzenia, pod warunkiem że jest ono sprawne, a użytkownik nie posiada zaległości w płatnościach z tytułu opłaty elektronicznej.

Wpłaconą przez użytkownika dróg płatnych kaucję za urządzenie viaBOX można więc zaksięgować na koncie rozrachunkowym zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Kaucja za urządzenie viaBOX),

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub konto 10 "Kasa".

Zwrot kaucji będzie księgowany zapisem odwrotnym, tj.:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub konto 10 "Kasa",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Kaucja za urządzenie viaBOX).

W przypadku jednak gdy z winy użytkownika wystąpią uszkodzenia urządzenia viaBOX, zostanie ono zagubione, skradzione - kaucja przepada. Wówczas jej wartość należy odnieść w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Kaucja za urządzenie viaBOX).

2) Będziemy dokonywać płatności w systemie viaTOLL w formie przedpłaty. Jak należy ujmować to w księgach rachunkowych?

Użytkownik drogi może wybrać jedną z dwóch metod wnoszenia opłaty elektronicznej, tj.:

1) przedpłatę lub

2) płatność okresową z zabezpieczeniem w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczenia udzielanego przez inny podmiot.

Wynika tak z § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego (Dz. U. z 2011 r. nr 91, poz. 524).

Wybrana przez jednostkę metoda, wskazana wyżej w pkt 1, polega na wpłaceniu opłaty przed rozpoczęciem korzystania z sieci dróg krajowych objętych taką opłatą, w kwocie nie mniejszej niż pozwalająca na odbycie planowanego przejazdu w całości. Niezbędne jest więc wcześniejsze zaplanowanie trasy. Wnoszona przez pytającą jednostkę przedpłata może zostać zaksięgowana, zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozliczenie opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych),

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub konto 10 "Kasa".

Rozliczenie opłaty elektronicznej wnoszonej w formie przedpłaty następuje nie rzadziej niż raz w tygodniu. Po otrzymaniu dokumentu informującego o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej jednostka dokona rozliczenia wniesionej przedpłaty, przeksięgowując naliczoną opłatę w ciężar kosztów działalności operacyjnej, zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Podatki i opłaty) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozliczenie opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych).

Opłatę elektroniczną za przejazd po drogach krajowych księguje się w koszty działalności operacyjnej.

Nadpłata wynikająca z rozliczenia opłaty, tj. różnica między kwotą przedpłaty a kwotą wskazaną w otrzymanym dokumencie rozliczeniowym, powiększa saldo (konto) użytkownika w systemie, chyba że wystąpi on na piśmie o jej zwrot. Taki ewentualny zwrot księguje się zapisem:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub konto 10 "Kasa",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozliczenie opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych).


Gazeta Podatkowa nr 66 (794) z dn. 2011.08.18, strona 4
Dział: O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Autor: Dorota Przybyszewska


 

dodano: 2011-08-18 12:22Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.