.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Zmiany w zakresie spraw pracowniczych w 2012 roku

Info Baza (2011-09-05), autor: Aj

Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Zmiany w zakresie spraw pracowniczych w 2012 roku -
(Kodeks Pracy, ubezpieczenia społeczne, świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej, akty wykonawcze).


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowościami w prawie pracy wprowadzonymi w 2011 roku oraz przedstawienie zmian w przepisach dotyczących spraw pracowniczych, które przyniesie 2012 rok.

Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia obejmujące problematykę umów terminowych zawieranych w oparciu o przepisy zbliżającej się do końca obowiązywania ustawy antykryzysowej, a także nowych zasad wystawiania świadectw pracy, wymiaru czasu pracy oraz badań lekarskich. Koniec roku 2011 to również zmienione zasady wobec płatników składek w zakresie wydawania informacji dla pracowników, egzekucji zaległych składek, wzorów dokumentów PIT oraz dla pobierających rentę socjalną pracowników. Zaczną również obowiązywać zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz wypłacania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, zmienione artykuły ustawy o rehabilitacji zobowiążą nas do sporządzenia dodatkowej dokumentacji pracowniczej.

W trakcie szkolenia zostaną również omówione wprowadzone ustawą z 9 czerwca 2011 r. zmiany w zasadach przeprowadzania kontroli PIP, które obowiązują od  8 sierpnia br.

Udział w części końcowej szkoleniu pozwoli Państwu rozwiązać bieżące problemy wynikające z popełnianych błędów w  dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej przekazywanej za pośrednictwem systemu SODiR  i e-PFRON. Wskazanie najczęściej popełnianych błędów  umożliwi zweryfikowanie sporządzanej dokumentacji i w przyszłości uchroni od konieczności dokonywania uciążliwych korekt.
Wykładowca
Marzena Ignasiak – ekonomista, praktyk, dyrektor działu Kadr i Płac w Konsorcjum o zasięgu ogólnopolskim, zatrudniającym ponad 5000 pracowników w tym ponad 3500 pracowników niepełnosprawnych, gdzie od kilku lat całościowo nadzoruje sprawy kadrowe, obliczanie płac, oraz rozliczenia z ZUS i PFRON. Doświadczona i uznana wykładowczyni.


Terminy i miejsca szkoleń


13 stycznia 2012 r. – Poznań
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
Zmiana miejsca szkolenia

Hotel Quality System, ul. Lechicka 101
lokalizacja hotelu26 stycznia
2012 r. - Łódź
Hotel Centrum, ul. Kilińskiego 59/63
lokalizacja hotelu


27 stycznia 2012 r.  – Kraków
Hotel Atrium, ul. Krzywa 7
lokalizacja hotelu


10 lutego 2012 r. – Gdańsk
Hotel Novotel Gdańsk Centrum, ul. Pszenna 1
lokalizacja hotelu


13 lutego 2012 r. – Olsztyn
Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1
lokalizacja hoteluHarmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 – zajęcia

 Program szkolenia

1. Umowy na czas określony w przepisach Kodeksu Pracy oraz ustawy antykryzysowej-problemy związane z kontrowersyjnymi zapisami.
• limity umów na czas określony  w okresie do 31-12-2011 roku i po nim
• zasada liczenia umów na czas określony w okresie obowiązywania „pakietu „ i po nim
• rodzaje umów terminowych niewliczanych do limitów ww umów
• zasady formułowania poszczególnych elementy umów o pracę (miejsce wykonywania pracy, rodzaj pracy, czas trwania umowy
• dodatkowe informacje konieczne do przekazania pracownikowi ( informacja dla pracownika, zakres obowiązków, wykaz zadań dla pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy
• umowy o pracę zawierane z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy
• przedłużenia umowy do dnia porodu

2. Wystawianie świadectw pracy na mocy obowiązujących przepisów w zależności od dat zawarcia umów o pracę i ich rodzaju.
• wystawienie świadectw pracy a kontynuacja zatrudnienia
• obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia – termin 24 m-ce,
• kiedy mino upływu 24 miesięcy nie wydajemy świadectwa pracy a kiedy powoduje to naruszenia przepisów
• projekt kolejnej nowelizacji w zakresie wystawiania świadectw pracy
• najczęściej spotykane błędy w wystawianych świadectwach pracy

3. Nowe zasady „ dorabiania” pracowników pobierających jednocześnie rentę socjalną.

4. Zmiany w zasadach wydawania pracownikom  urlopów  wypoczynkowych.

5. Urlopy macierzyńskie i wychowawcze– w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu Pracy.

• zmiany w 2011/2012r. Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy
• łączenie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego z pracą
• zasiłek opiekuńczy na dziecko w czasie pobyty matki( korzystającej z urlopu macierzyńskiego
• zmiana zasad ochrony pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
• nowe   zasady ustalania wysokości podstawy składek na ubezpieczenie społeczne  pracowników na urlopach wychowawczych
• urlop macierzyński wykorzystywany przez pracownika - ojca dziecka
• powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego
• zasady korzystania przez dwoje rodziców z uprawnień rodzicielskich

6. Zmiana płacy minimalnej i jej wpływ na naliczanie wynagrodzeń, składek, zasiłków chorobowych.

7. Zmiany w formularzach podatkowych PIT. Dokumenty bez numeru NIP.

8. Zmiany w obowiązkach  płatników składek ZUS, które wejdą w życie 1 stycznia 2012.


9. Nowe zasady przeprowadzania badań lekarskich.

10. Zmiany w działaniach PIP wprowadzone nowelizacją ustawy.
• zasada  „pierwszego razu” w zakresie możliwości karania pracodawców przez PIP?
• nowy instrument dyscyplinujący pracodawców – polecenia PIP.
• mandat za naruszenie przepisów o legalności zatrudnienia.

11. Zmiany w rozliczaniu czasu pracy spowodowane ustawą 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw:
• grupy pracowników niepełnosprawnych których dotyczą zmiany
• zasady skracania czasu pracy
• dokumentowanie uprawnień do krótszego czasu pracy

12. Zmiany w przepisach dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

13. Procedury otrzymywania dofinansowań oraz najczęściej spotykane błędy

 

Koszt szkolenia
420 zł plus 23% VAT od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem - firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką".


ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.


Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego


Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:
Andrzej Jurczewski - tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail:
a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe - faktury i płatności:
Małgorzata Gawron - tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail:
biuro@info-baza.pl- Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

- Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574

 

 

dodano: 2011-09-05 11:57Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.