.
W bazie wiedzy znajduje się  3961  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

Rzeczpospolita (2012-05-09), autor: Katarzyna Wójcik-Adamska, oprac.: AJ

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie. Wraz z jego wypłatą odprowadzana jest składka emerytalno-rentowa, która umożliwia nabycie uprawnień emerytalnych. Warto więc złożyć w gminie wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności podopiecznego – czytamy w Rzeczpospolitej.

Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce albo ojcu wymagającego opieki, a także innym osobom, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny. Dostanie je osoba opiekująca się bliskim ze znacznym stopniem niepełnosprawności, podopieczny może również mieć orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Ustawodawca wskazał, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu „rezygnacji z zatrudnienia''. Może je też jednak dostać osoba, która nigdy jeszcze nie pracowała, np. matka niepełnosprawnego dziecka, która nigdy nie była zatrudniona. Także status bezrobotnego nie pozbawia prawa do świadczenia. O świadczenie może się starać też rolnik. Samo posiadanie i prowadzenie gospodarstwa nie wyklucza z kręgu potencjalnych świadczeniobiorców, pod warunkiem że gospodarstwo oraz rodzaj upraw pozwalają na podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ale wyklucza ją konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym.

Zainteresowany nie może mieć ustalonego prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w razie zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz zasiłku bądź świadczenia przedemerytalnego.

Pieniędzy nie dostanie też ten, kto ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę lub jeśli członek rodziny ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko. Świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z ustawą nie przysługuje też, jeśli podopieczny pozostaje w związku małżeńskim, chyba że oboje małżonkowie są niepełnosprawni.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 maja 2012 r.

dodano: 2012-05-09 12:12Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.