.
W bazie wiedzy znajduje się  3961  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Kompensata rozrachunków w walucie obcej

GAZETA PODATKOWA (2012-08-20), autor: Dorota Przybyszewska, oprac.: GR
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Wygodną formą uregulowania wzajemnych wierzytelności jest kompensata jednostronna. Dokonuje się jej przez oświadczenie o potrąceniu złożone kontrahentowi. Wskutek tego dochodzi do umorzenia wzajemnych wierzytelności, w tym w walucie obcej – czytamy w Gazecie Podatkowej.

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. W przypadku kompensat, do których właściwe jest prawo polskie wystarczy, żeby przedmiotem obu wierzytelności były pieniądze. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Stanowi o tym art. 498 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). Kompensata dokonywana w tym trybie nazywana jest kompensatą jednostronną, gdyż potrącenie dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Ma ono moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c).

Na dzień powstania rozrachunki w walucie obcej wycenia się po średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień (art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Podobnie kwestię tę regulują przepisy ustaw o podatku dochodowym, tj. art. 11a ust. 1 i 2 ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) oraz odpowiednio art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 1 ustawy o pop (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.). Kompensata wierzytelności traktowana jest jak zapłata. A w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań wycena dokonywana jest według kursu faktycznie zastosowanego, obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji. Jeśli nie jest możliwe zastosowanie tego kursu, wycena dokonywana jest po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji.
Tak wynika z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podobną treść zawiera art. 24c ust. 4 ustawy o pdof oraz art. 15a ust. 4 Ustawy o pdop.

Do niedawna przyjmowaliśmy, że kompensatę rozrachunków w walucie obcej wycenia się według niższego kursu waluty, po którym ustalono wartość należności lub zobowiązania w momencie ich zarachowania (tj. wprowadzenia do ksiąg rachunkowych). Jednak po zmianach przepisów od 2012 r., w przypadku gdy przy danej operacji nie dochodzi do faktycznej wymiany waluty na inną, tj. nie ma miejsce jej zakup ani sprzedaż, zastosowanie do jej wyceny mieć powinien kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji (tutaj: dzień dokonania kompensaty).

Zapisy księgowe dotyczące umorzenia wzajemnych wierzytelności wyglądają następująco:

- Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami" lub konto 24 „Pozostałe rozrachunki",

- Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami" lub konto 24 „Pozostałe rozrachunki".

Po dokonaniu kompensaty mogą powstać różnice kursowe na rozrachunkach, które w księgach rachunkowych, co do zasady, księguje się w koszty lub przychody finansowe. Dla celów podatku dochodowego stanowią one odpowiednio koszty lub przychody podatkowe.

Jeśli wzajemne rozrachunki opiewają na taką samą wartość, zostają umorzone w całości. Gdy są różne, powstałe po dokonaniu kompensaty na koncie rozrachunkowym saldo podlega dalszemu rozliczeniu, np. poprzez zapłatę.

Więcej w Gazecie Podatkowej z 16 sierpnia 2012 r.

dodano: 2012-08-20 11:17Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.