.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Faktura otrzymana przed wykonaniem usługi

GAZETA PODATKOWA (2014-05-21), autor: Gazeta Podatkowa, oprac.: GR
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Spółka otrzymała fakturę kosztową za usługę. Faktura została wystawiona z datą 1 lutego 2014 r., zaś data wykonania usługi została określona na 2 marca 2014 r. Zapłata za usługę nastąpi po jej wykonaniu. Jak należy ująć fakturę w księgach rachunkowych oraz rozliczyć dla celów podatkowych? – pyta czytelnik Gazety Podatkowej.


Jak odpowiada redakcja Biuletynu Informacyjnego - niezależnie od faktu wystawienia faktury, co do zasady, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, a jeżeli wcześniej otrzymano zapłatę - w momencie jej otrzymania. 

Otrzymanie faktury, której nie towarzyszy powstanie obowiązku podatkowego u dostawcy (towaru lub usługi), nie uprawnia do odliczenia VAT naliczonego. W przypadku przedstawionym w pytaniu prawo takie wystąpiło dopiero 2 marca wraz z wykonaniem usługi.

Odnośnie ewidencji otrzymanej faktury w księgach rachunkowych należy wskazać, że jej otrzymanie nie przesądza o powstaniu ani kosztu, ani nawet zobowiązania. Przez koszt - w myśl art. 3 ust. 1 pkt 31 ustawy o rachunkowości – rozumie się bowiem uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Natomiast przez zobowiązanie rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy).

Zatem co do zasady, faktura taka do czasu wykonania usługi nie powinna być księgowana. Tym niemniej, na zasadzie uproszczenia, można ją zaewidencjonować do czasu wykonania usługi, zapisem:

- Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami" lub konto 24 „Pozostałe rozrachunki".

Jednak w naszej ocenie, przedstawiona ewidencja jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy wystawienie faktury i wykonanie usługi nastąpi w tym samym okresie sprawozdawczym. Księgowanie takie nie byłoby bowiem zasadne np. w przypadku faktury wystawionej w grudniu, a dotyczącej usługi, która będzie wykonana w styczniu następnego roku. Zaewidencjonowanie faktury skutkowałoby bowiem koniecznością wykazania w bilansie niepowstałego jeszcze zobowiązania.

Również dla celów podatku dochodowego otrzymana przed wykonaniem usługi faktura nie daje możliwości wykazania kosztów uzyskania przychodów. O ile zafakturowana usługa będzie zaliczona do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodem, to zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP oraz art. 22 ust. 5c ustawy o PDOF, koszt z niej wynikający potrącany będzie w dacie poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uważa się w takim przypadku dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Więcej w Gazecie Podatkowej z 19 maja 2014 r.

dodano: 2014-05-21 09:13Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.