.
W bazie wiedzy znajduje się  3966  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz ewidencja  gospodarki odpadami za rok 2014

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy, wskazującej w jaki sposób zidentyfikować zakres korzystania ze środowiska, obejmujący naszą działalność oraz jak prawidłowo wywiązać się z obowiązków nakładanych ustawą Prawo ochrony środowiska. W trakcie szkolenia trener wskaże uczestnikom przykłady dobrych praktyk w prowadzeniu dokumentacji i podzieli się wiedzą jak usprawnić system ewidencjonowania danych przekazywanych do urzędów.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma zebrane na płycie CD aktualnie obowiązujące akty prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska oraz jednomiesięczny dostęp do wersji demo systemu "Eko Opłaty" - ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska".
 
 

 

Prowadzący
Kamila Kaczmarek - specjalista do spraw opłat za korzystanie ze środowiska. Członek zespołu do spraw opłat za korzystanie ze środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Absolwentka Akademii Rolniczej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Terminy i miejsce szkoleń


25 lutego 2015 r. - Poznań
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja centrum 


26 lutego 2015 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda, ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu  

3 marca 2015 r. – Wrocław
Hotel Novotel, ul. Wyścigowa 35
lokalizacja hotelu
 

5 marca 2015 r. - Warszawa
Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A - XV piętro

lokalizacja centrum


 


Harmonogram godzinowy

09.30 - 10.00 - przyjęcie uczestników
10.00 - 11.30 - zajęcia
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - zajęcia
13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa
14.00 - 16.00 - zajęcia


Program szkolenia

1. Podstawy prawne systemu opłat za korzystanie ze środowiska:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

2. Rodzaje sprawozdań dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza: opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, PRTR.

3. Kogo dotyczy obowiązek wykonywania ww. sprawozdań. Określenie definicji podmiotu korzystającego ze środowiska zobowiązanego do ponoszenia opłat. Jak powinny sporządzać wykazy podmioty posiadające oddziały w różnych gminach lub województwach.

4. Przedkładanie wykazów: terminy, zakres, wzory wykazów, stawki opłat.

5. Uiszczanie opłat – kiedy i gdzie kierować wpłatę. Konsekwencje nie uiszczenia opłaty w terminie.

6. Zasady naliczania opłat wraz z przykładami (zajęcia warsztatowe):
a) za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
- rodzaje substancji które należy ująć w wykazach w zależności od branży,
- które z metod określanie wielkości emisji są najkorzystniejsze (obliczanie opłaty na podstawie stawki zryczałtowanej,  wskaźników ministerialnych, metod pomiarowych),
- naliczenie opłaty w przypadku posiadania samochodu firmowego, ogrzewania, stacji paliw, technologii powodujących emisję zanieczyszczeń do powietrza np.: spawanie, lakierowanie, klejenie; klimatyzację,
- przykłady metod obliczania wielkości emisji dla różnych technologii,
- posiadane pozwolenia a naliczanie opłat, w jakim stopniu można wykorzystać informację zawarte w pozwoleniu do naliczania opłat.
b) za pobór wód podziemnych lub powierzchniowych:
- obliczenia dla poboru wód podziemnych,
- obliczenia dla poboru wód powierzchniowych śródlądowych,
- jak naliczyć opłatę podwyższoną za brak pozwolenia,
c) za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziem:
- obliczenia dla ścieków bytowych,
- obliczenia dla ścieków komunalnych innych niż bytowe,
- obliczenia dla wód chłodniczych,
- obliczenia dla wód opadowych i roztopowych,
- naliczanie opłaty podwyższonej za brak pozwolenia,
d) za składowanie odpadów.

7. Omówienie przykładów z praktyki uczestników szkolenia dotyczących ww. kwestii.

8. Kontrola sprawozdań, rozszerzone kompetencje urzędów:
- organy kontrolujące podmioty za korzystanie ze środowiska,
- rodzaj dokumentów analizowanych podczas kontroli, na podstawie których ocenia się rzetelność przekazanych do urzędu sprawozdań,
- kiedy sprawozdania nie są sporządzone prawidłowo.

9. Prawidłowe sporządzanie korekt wykazów.

10. Instalacje wymagające „pozwolenia” oraz instalacje wymagające „zgłoszenia”.

11. Naliczanie opłaty podwyższonej z tytułu braku pozwolenia.

12. Nowe zasady w zakresie pozwoleń zintegrowanych.

13. Konsekwencje nie uiszczania opłat lub uiszczania opłat w wysokości nasuwającej zastrzeżenia:
- kiedy organ wymierza opłatę za korzystanie ze środowiska,
- przypadki naliczenia przez organ opłaty stanowiącej różnicę pomiędzy przekazanym przez przedsiębiorcę wykazem a naliczeniem urzędu.

14. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów.
Kary ewidencyjne związane z gospodarką odpadami:
- nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów,
- nowe rozporządzenie zawierające wzory dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów:
• karty ewidencji odpadów,
• karty ewidencji odpadów niebezpiecznych,
• karta przekazania odpadu,
- zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów.
Koszt szkolenia
418,70 zł plus 23% VAT od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem - firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką".


ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.


Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego


Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnacji można dokonywać najpóźniej trzy dni robocze przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Odwołanie szkolenia
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem z przyczyn organizacyjnych.
 

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:
Andrzej Jurczewski - tel. 22 888 16 97;
e-mail:
a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe - faktury i płatności:
Małgorzata Gawron - tel. 61 640 23 20 w. 4;
e-mail:
biuro@info-baza.pl- Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

- Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574

dodano: 2014-12-16 11:50Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.