.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość

Roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. będziemy sporządzać zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Co powinniśmy zaprezentować w nowej pozycji aktywów „Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy"? – pyta czytelnik Gazety Podatkowej
 
Jak odpowiada „GP” - Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy, które są ujmowane w bilansie po stronie aktywów, nie są nowym zagadnieniem wprowadzonym do bilansu. Jest to pozycja, która we wzorze bilansu obowiązującym do końca 2015 r., była wykazywana po stronie pasywów w wielkości ujemnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. Kapitał zakładowy spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, fundusz udziałowy spółdzielni wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału (art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości).

Według wzoru bilansu zawartego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości obowiązującego przed nowelizacją ustawy o rachunkowości, która miała miejsce w 2015 r. na mocy ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1333), należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy były ujmowane w bilansie po stronie pasywów jako składowa „Kapitału (funduszu) własnego"- w pozycji A.II w wielkości ujemnej. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór sprawozdania finansowego. W nowym wzorze bilansu należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy zostały przeniesione do aktywów i podlegają zaprezentowaniu - jako wielkość dodatnia - w nowej odrębnej pozycji C „Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy". Istotne jest, że taki sam sposób prezentacji (tj. pozycja C aktywów) obowiązuje od 2016 r. także we wzorach bilansu dla jednostek mikro i dla jednostek małych, stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 i nr 5 do ustawy o rachunkowości.

Na skutek przesunięcia pozycji „Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy" z pasywów (w wielkości ujemnej) do aktywów (w wielkości dodatniej) zwiększeniu uległa suma bilansowa. Zmiana ta może mieć również wpływ na analizę wskaźnikową. Chodzi tu m.in. o wskaźniki:

- wykorzystujące sumę bilansową - np. wskaźnik rentowności aktywów,

- ustalane na podstawie wielkości kapitałów własnych - np. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego.

Analogiczne zmiany nastąpiły przy prezentacji udziałów (akcji), własnych, które do końca 2015 r. były ujmowane w wielkości ujemnej w pozycji A.III pasywów bilansu (według załącznika nr 1). Od 1 stycznia 2016 r. udziały (akcje) własne są wykazywane w odrębnej pozycji aktywów D „Udziały (akcje) własne" jako wielkość dodatnia (zarówno według wzoru bilansu z załącznika nr 1, jak i nr 4 i 5).

Więcej w Gazecie Podatkowej z 12 września 2016 r.
dodano: 2016-09-14 11:41Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.