.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Zakup wyposażenia do budynku nieprzyjętego jeszcze do używania

GAZETA PODATKOWA (2016-09-15), autor: Dorota Przybyszewska, oprac.: GR
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość

Spółka z o.o. prowadzi budowę budynku, który będzie jej środkiem trwałym. Nie został on jeszcze przyjęty do użytkowania. Zakupiła wyposażenie, tj. składniki majątku spełniające warunki odrębnych środków trwałych o wartości poniżej 3.500 zł, które zgodnie z uproszczeniem przyjętym w polityce rachunkowości mają stanowić koszty. Czy można zaksięgować je w koszty od razu po zakupie? – pyta czytelnik Gazety Podatkowej
 
Jak odpowiada „GP” - wartość początkową składników majątku spełniających definicję środków trwałych, lecz odpisywanych w koszty ze względu na niską kwotę, księguje się w koszty w momencie przekazania ich do używania. Jeśli mają być używane w budynku, który jeszcze nie został przekazany do użytku, ich odpisanie powinno mieć miejsce w momencie oddania do używania tego budynku.

Zgodnie z art. 16d ust. 1 ustawy o pdop (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b ustawy (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Jednostki mogą przyjąć podobne uproszczenie dla celów bilansowych - na mocy art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047). Przepis ten stanowi, że można w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelnie i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, określoną w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł (lub innej przyjętej przez jednostkę za nieistotną), mogą więc być odpisywane w koszty działalności operacyjnej w momencie przekazania do używania. Kwestia ta powinna zostać opisana w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki.

Zapisy w ewidencji bilansowej dotyczące zakupu i przekazania do używania takich składników majątku mogą wyglądać następująco:

1. Faktura dokumentująca zakup składnika majątku i ewentualnie inne poniesione koszty bezpośrednio związane z nabyciem:

a) wartość netto

- Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu",

b) VAT naliczony do rozliczenia

- Wn konto 22-2 „VAT naliczony i jego rozliczenie",

c) wartość brutto

- Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki".

2. PK - zarachowanie wartości składnika w cenie nabycia w ciężar kosztów - jeżeli przekazanie do używania następuje bezpośrednio w momencie nabycia:

- Wn konto 40 „Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów i energii),

- Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu" oraz równolegle

- Wn odpowiednie konto w zespole 5,

- Ma konto 49 „Rozliczenie zakupu".

Z pytania wynika, że nabyte wyposażenie nie może zostać od razu przekazane do używania, gdyż będzie wykorzystywane w środku trwałym, który aktualnie nadal jest w budowie. Wartość takiego wyposażenia do czasu przekazania do używania budynku powinna zostać ujęta na koncie 31 „Materiały". Z tego konta zostanie odniesiona w koszty działalności operacyjnej w dacie przyjęcia do używania.

Więcej w Gazecie Podatkowej z 15 września 2016 r.
dodano: 2016-09-16 11:09Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.