.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Na podstawie jakiego dokumentu księgować odpisy amortyzacyjne?

GAZETA PODATKOWA (2016-09-26), autor: Monika Kuźbińska, oprac.: GR
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość

W sierpniu 2016 r. zakupiliśmy samochód ciężarowy oraz zestaw komputerowy składający się z komputera, klawiatury, monitora i drukarki. Są to nasze jedyne środki trwałe. W sierpniu br. wprowadziliśmy je do używania i od września 2016 r. rozpoczęliśmy ich amortyzację. Na podstawie jakiego dokumentu oraz na jakich kontach księgowych powinniśmy ujmować odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych? – pyta czytelnik Gazety Podatkowej
 
Jak odpowiada „GP” - środki trwałe wprowadza się do ewidencji bilansowej w ich wartości początkowej. Wartość ta podlega zmniejszeniu poprzez odpisy amortyzacyjne, których dokonuje się w celu uwzględnienia utraty wartości środków trwałych. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych zostały określone w art. 32 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047). Są one przeprowadzane drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji. Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania ustala się okres oraz stawkę i metodę jego amortyzacji.

W ewidencji księgowej odpisy amortyzacyjne ujmowane są w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki. Drugostronnie ewidencjonuje się je na koncie 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych". W sytuacji gdy koszty działalności operacyjnej są księgowane wyłącznie w zespole 4, odpisy amortyzacyjne można ujmować zapisem:

- Wn konto 40 „Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja),

- Ma konto 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Jeżeli jednostka ewidencję kosztów prowadzi tylko na kontach zespołu 5, to odpisy amortyzacyjne może ujmować w następujący sposób:

- Wn odpowiednie konto zespołu 5,

- Ma konto 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Z kolei gdy jednostka prowadzi pełny rachunek kosztów, to odpisy amortyzacyjne może księgować zapisem:

- Wn konto 40 „Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja),

- Ma konto 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych" oraz równolegle

- Wn odpowiednie konto zespołu 5,

- Ma konto 49 „Rozliczenie kosztów"

Jeśli jednostka posiada różne grupy środków trwałych i ewidencjonuje je na oddzielnych kontach analitycznych w ramach konta 01 „Środki trwałe", może również w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych" wyodrębnić odpisy umorzeniowe poszczególnych grup środków trwałych. Powinno to wynikać z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Ustawa o rachunkowości nie określa, na podstawie jakiego dokumentu należy ewidencjonować w księgach rachunkowych odpisy amortyzacyjne od środków trwałych. Zgodnie z art. 20 ust. 2 tej ustawy, podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe. Można wśród nich wyróżnić m.in. dowody wewnętrzne, które dokumentują operacje dokonywane wewnątrz jednostki. Do dowodów wewnętrznych zalicza się m.in. dowód „PK – Polecenie księgowania". W praktyce na jego podstawie ujmuje się w księgach rachunkowych miesięczny odpis amortyzacyjny od środków trwałych.

Dowód PK jest to szczególny rodzaj dokumentu wewnętrznego, ponieważ podstawą jego wystawienia są inne dowody źródłowe, które dokumentują operacje gospodarcze. Wystawia się go wyłącznie w celu dokonania zapisu księgowego. Dokument ten sam w sobie nie odzwierciedla przeprowadzonej operacji gospodarczej.

Dokument PK jest wystawiany przez dział księgowości w jednym egzemplarzu. Podpisuje go wystawca oraz główny księgowy. W zależności od ustaleń w jednostce dowód ten może również podlegać akceptacji ze strony kierownika.

Więcej w Gazecie Podatkowej z 26 września 2016 r.
dodano: 2016-09-28 11:56Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.