.
W bazie wiedzy znajduje się  3966  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Kiedy może być wydana decyzja środowiskowa

Dziennik Gazeta Prawna (2016-12-13), autor: Leszek Jaworski, oprac.: GR

Wystąpiłem do gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Planuję budowę zakładu zbierania i odzysku odpadów. Wójt określił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Dokument przedłożyłem. Przyznaję, że nie czekając na wydanie decyzji środowiskowej, rozpocząłem realizację inwestycji, ale po kontroli nadzoru budowanego – przywróciłem stan pierwotny. Mimo to wójt odmówił wydania decyzji środowiskowej. Czy słusznie? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej
 
Jak odpowiada ekspert współpracujący z „DGP” - w sytuacji, gdy inwestor przystąpił wprawdzie do realizacji przedsięwzięcia, ale następnie przywrócił samowolę do stanu pierwotnego – nie ma podstaw do odmowy podjęcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pogląd ten potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 6 lipca 2016 r. (sygn. akt II SA/Gl 275/16). Wskazał on, że nie można odmówić wydania decyzji środowiskowej, gdy inwestor przed wydaniem takiego rozstrzygnięcia przystąpi do realizacji inwestycji, a jego działania zostały czy to zalegalizowane przez organy nadzoru budowlanego, czy też we własnym zakresie usunął on ich skutki i obecnie nie toczy się już postępowanie legalizacyjne.

Z orzecznictwa wynika, że w niektórych warunkach nie jest wykluczone wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w stosunku do inwestycji rozpoczętych w warunkach samowoli budowlanej czy już zrealizowanych (por. wyrok WSA w Gliwicach z 10 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 1998/13).

Podstawą takiego stanowiska jest brzmienie art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wynika z niego, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem nie tylko decyzji o pozwoleniu na budowę czy o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, ale także decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i rozstrzygnięciu o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (wydawanych na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; dalej u.p.b.).

Wydanie decyzji wskazanych w art. 49 ust. 4 u.p.b. poprzedza nałożenie przez organ na inwestora obowiązku złożenia dokumentów wskazanych w art. 33 ust. 2 pkt 1 u.p.b., do których należy zaliczyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (gdy obowiązek jej wydania wynika z przepisów).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 grudnia 2016 r.
dodano: 2016-12-14 11:32







Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.