.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Jak zmusić spółkę do wykreślenia prezesa z KRS

Dziennik Gazeta Prawna (2018-01-09), autor: Anna Borysewicz, oprac.: GR

Byłem prezesem zarządu jednoosobowej sp. z o.o. W połowie grudnia złożyłem rezygnację z tej funkcji. Od samoistnego prokurenta dowiedziałem się jednak, że zmiana w składzie zarządu nie zostanie ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdyż zgromadzenie wspólników nie zamierza ani nikogo powołać do tego gremium, ani podjąć uchwały o moim odwołaniu. Co mogę zrobić, aby moje dane zostały usunięte z rejestru? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej
 
Jak odpowiada ekspertka współpracująca z „DGP” - wszelkie zmiany w składzie zarządu sp. z o.o. powinny być zgłoszone do KRS w ciągu siedmiu dni od daty ich zaistnienia, tj. od dnia podjęcia stosownej uchwały (o powołaniu albo odwołaniu członka wyżej wymienionego organu) przez zgromadzenie wspólników, o ile umowa danej sp. z o.o. nie stanowi inaczej. Zazwyczaj nie ma problemu w złożeniu wniosku o zarejestrowanie omawianej zmiany, gdy zarząd sp. z o.o. jest wieloosobowy. W takim przypadku mianowicie składa go nowy, tj. poszerzony (gdy następuje powołanie kolejnej osoby) albo uszczuplony – (gdy dotychczasowy członek jest odwoływany) skład tego gremium. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy z pełnienia funkcji rezygnuje członek jednoosobowego zarządu. Nie jest on już wówczas uprawniony do reprezentowania sp. z o.o. (od dnia złożenia rezygnacji). W konsekwencji nie może zgłosić wniosku o wykreślenie jego danych z rejestru.

Nie oznacza to jednak, że eksczłonek zarządu jest w takim przypadku pozbawiony środków obrony. Powinien on niezwłocznie, ale nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od daty złożenia rezygnacji, wystosować pismo bądź e-mail do organu uprawnionego do powoływania i odwoływania obsady zarządu, z prośbą o udzielenie – w terminie np. trzech dni od daty jego odbioru – informacji, czy i ewentualnie kiedy został zgłoszony wniosek o jego wykreślenie z rejestru. Jeżeli zakreślony termin upłynie bezskutecznie albo gdy zainteresowany otrzyma odpowiedź, że komentowany wniosek nie został złożony, wówczas powinien zawiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rejestrowy właściwy dla siedziby spółki z o.o. (na piśmie). Do pisma do KRS należy załączyć oryginał (albo poświadczoną notarialnie kserokopię) oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu wraz z potwierdzeniem jego wpływu do organu właściwego do powoływania i odwoływania uczestników tego gremium, a ponadto wyżej wymienioną korespondencję między tym organem a zainteresowanym dotyczącą zgłoszenia jego odwołania do KRS.

W takim przypadku sąd wezwie spółkę do złożenia wniosku o wykreślenie danych byłego członka zarządu z rejestru, wyznaczając jej na to dodatkowy siedmiodniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (jest to tzw. postępowanie przymuszające). W razie niewykonania wskazanego obowiązku w zakreślonym terminie, sąd rejestrowy nałoży grzywnę na zobowiązanych. Zakazane jest wymierzenie w jednym postanowieniu grzywny przekraczającej 10 tys. zł, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne.

Jeżeli opisane środki nie przyniosą rezultatu, a w KRS nadal będzie zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, wtedy sąd rejestrowy dokona jego wykreślenia z urzędu. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może bowiem dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

Gdy zaś pomimo stosowania grzywien spółka z o.o. nadal pozostanie oporna – sąd rejestrowy ma możliwość fakultatywnie ustanowić dla niej kuratora – na okres generalnie nieprzekraczający roku.

Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie stosowania grzywny oraz ustanowienia kuratora, jego odwołania i odmowy odwołania przysługuje zażalenie.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 stycznia 2018 r.
dodano: 2018-01-10 11:33Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.