.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

W jakich przypadkach ZUS odstąpi od żądania zwrotu nienależnego świadczenia

Dziennik Gazeta Prawna (2018-06-14), autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR

Mimo przerwania studiów przez ostatni rok pobierałem rentę rodzinną. ZUS wydał decyzję, którą nakazał mi zwrot prawie 10 tys. złotych. Prawdę mówiąc, nie mam wolnych środków na spłatę, a zebranie ich jest nierealne, bo zarabiam bardzo mało. Czy ZUS może odstąpić od żądania jej zwrotu z tego powodu? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
 
Jak odpowiada ekspert współpracująca z DGP - zgodnie z ogólną zasadą osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczenia społecznego, obowiązana jest do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. A za takie nienależne świadczenie należy uznać pobraną w takiej sytuacji rentę rodzinną.

Spełnia ona bowiem warunki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie bowiem z art. 84 ust. 2 ustawy za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się:

- świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania;

- świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia.

W opisywanym przypadku renta rodzinna była pobierana nawet wtedy, gdy uprawniony przerwał studia. Stwierdzenie, że świadczenie było nienależnie pobrane, nie oznacza jednak definitywnie konieczności ich zwrotu.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak art. 84 ust. 8 ustawy, gdzie postanowiono, że ZUS może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na raty, jeżeli:

- zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności

lub

- kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Oznacza to, że ZUS ma prawne możliwości odstąpienia od żądania zwrotu nienależnego świadczenia. W praktyce nie jest jednak łatwo uzyskać takie zwolnienie. W orzecznictwie sądowym akcentuje się bowiem wyjątkowy charakter tej instytucji prawnej. Przykładowo, w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 18 lutego 2014 r., sygn. akt III AUa 943/13, podkreślono, że mając na względzie, że art. 84 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych posługuje się pojęciem okoliczności „szczególnie uzasadnionych”, należy uznać, że przypadki jego zastosowania winny mieć charakter wyjątkowy, a sam art. 84 ust. 8 cytowanej ustawy nie powinien być interpretowany rozszerzająco. W tym orzeczeniu wskazano także, że dokonując oceny występowania okoliczności, które uznaje się za szczególnie uzasadnione, należy kierować się stanem majątkowym i rodzinnym dłużnika, jak też realną możliwością zwrotu, w tym możliwością podjęcia pracy pozwalającej na zwrot świadczeń. Z kolei w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 października 2012 r. (sygn. akt III AUa 603/12) podkreślono, że szczególnie uzasadnione okoliczności to okoliczności dotyczące zarówno sytuacji rodzinnej, jak też zdrowotnej, przy czym muszą być one na tyle wyjątkowe, że uniemożliwiają terminowe regulowanie zadłużenia.

Argument przywołany w opisywanej sytuacji nie wydaje się być przekonujący. Biorąc pod uwagę rygorystyczne podejście i samego ZUS, i sądów, trudno uznać, że ubezpieczony zdoła uzyskać zwolnienie z obowiązku zwrotu renty.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 czerwca 2018 r.
dodano: 2018-06-15 11:19Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.