.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Emerytowani funkcjonariusze z prawem do pomocy

Dziennik Gazeta Prawna (2019-08-21), autor: Bożena Wiktorowska, oprac.: GR

Do konsultacji trafiły dwa projekty rozporządzeń ministra obrony narodowej dotyczące spraw emerytalnych – donosi Dziennik Gazeta Prawna.
 
Pierwsze z nich dotyczy trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin. Konieczność wydania wynikała z tego, że wcześniejsze rozporządzenie z 25 września 2006 r. w tej samej sprawie (Dz.U. poz. 1240 ze zm.) utraciło moc z powodu wejścia w życie ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… (Dz.U. poz. 1321).

Dokument ten jest ważny, bowiem to na podstawie nowego rozporządzenia funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego będą mieć przyznawane świadczenia emerytalno-rentowe przez dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie. Także w stolicy będą przyjmowane wnioski o wypłatę zasiłku pogrzebowego oraz wydawane specjalne legitymacje rencisty lub emeryta potwierdzające stan spoczynku.

Drugi dokument również opracowany przez ministra obrony narodowej dotyczy funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin. Także w tym przypadku konieczne było wydanie nowego rozporządzenia, bowiem poprzednie, z 25 września 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin (Dz.U. poz. 1254), przestało obowiązywać. Dokument ten określa sposób podziału środków funduszu socjalnego oraz sposób korzystania z takiej pomocy dla tej grupy emerytowanych mundurowych. I bez niego osoby uprawnione nie miałyby możliwości wystąpienia o wsparcie. Z tego bowiem funduszu wypłacane są zapomogi dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Uprawnieni mogą się także ubiegać o dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej. Emeryci i renciści z obu służb mogą również występować o dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach.

Projekt rozporządzenia zakłada, że świadczenia socjalne będą przyznawane na wniosek uprawnionego, złożony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów lub rencistów. A o przyznaniu wsparcia będzie decydować specjalna komisja.

Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia. Tylko w przypadku rozporządzenia określającego organ rentowy przepisy wejdą w życie z mocą wsteczną, poczynając od 1 stycznia 2019 r.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 sierpnia 2019 r.
dodano: 2019-08-21 10:21Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.