.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Jak zaewidencjonować przekazanie paczek dla dzieci na mikołajki

Dziennik Gazeta Prawna (2019-12-09), autor: Aneta Szwęch, oprac.: GR

Z okazji mikołajek przekazaliśmy dzieciom naszych pracowników paczki, których zakup został sfinansowany ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przyznawanie paczek było uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danego pracownika, wobec czego poszczególne paczki miały różną wartość, ale nie większą niż 200 zł. Jak ująć te wydatki w księgach rachunkowych? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP - sfinansowanie zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników ze środków ZFŚS powinno uwzględniać sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej do korzystania z jego środków. Z tego powodu nie jest zasadne przekazywanie wszystkim dzieciom pracowników paczek o jednakowej wartości. Jeśli zakup paczek został sfinansowany ze środków funduszu, to poszczególne paczki powinny mieć różną wartość, aby wyższe świadczenie skierowane zostało do osób najbardziej potrzebujących.

Prawidłowe ujęcie w ewidencji księgowej zakupu paczek i wydania ich dzieciom pracowników wymaga uwzględnienia skutków w VAT, podatku dochodowym oraz składkach ZUS.

Jeśli zakup paczek został sfinansowany ze środków ZFŚS, to przy nabyciu towarów i usług wykorzystanych do ich przygotowania podatnikowi (pracodawcy) nie przysługuje prawo do odliczenia VAT wykazanego na otrzymanej fakturze. Wynika to z tego, że pracodawca wykonujący czynności w ramach administrowania środkami ZFŚS nie działa w charakterze podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT. Dlatego w związku z wydaniem paczek dzieciom pracowników nie wystąpi podatek należny, a przy zakupie artykułów spożywczych czy zabawek służących do przygotowania tych paczek nie wystąpi podatek naliczony podlegający odliczeniu.

Z punktu widzenia PIT paczki przekazane dzieciom pracowników są świadczeniami uzyskanymi przez pracowników, co skutkuje powstaniem u nich przychodu ze stosunku pracy (a nie u dziecka jako np. przychodu z innych źródeł). Przychód uzyskany przez pracownika, po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, podlega jednak zwolnieniu z opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, m.in. rzeczowych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Jeżeli więc otrzymanie paczek przez pracownika nie skutkuje przekroczeniem rocznego limitu 1000 zł, to ich wręczenie nie skutkuje koniecznością pobrania przez zakład pracy (płatnika) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przekazanie dzieciom pracowników okolicznościowych paczek, sfinansowanych ze środków ZFŚS, nie zwiększa podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i to niezależnie od wartości tych paczek. Wynika to z par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wyłączenie przychodu z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne skutkuje tym, że nie będzie on też podlegał składce zdrowotnej. Przychód uzyskany przez pracownika w związku z otrzymaniem paczki dla dziecka z okazji mikołajek, sfinansowanej ze środków ZFŚS, jest wyłączony z oskładkowania niezależnie od wartości tej paczki.

Ewidencja księgowa zakupu artykułów spożywczych, zabawek i innych świadczeń rzeczowych sfinansowanych z ZFŚS oraz wydania paczek z okazji mikołajek może przebiegać następująco:

1. Faktura – zakup artykułów spożywczych i zabawek przeznaczonych do przygotowania paczek dla dzieci (wartość brutto):
• Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”,
• Ma konto 210 „Rozrachunki z dostawcami”;

2. WB – zapłata za fakturę z rachunku bankowego ZFŚŚ:
• Wn konto 210 „Rozrachunki z dostawcami”,
• Ma konto 131 „Rachunek bankowy ZFŚS”;

3. PK – przekazanie paczek dzieciom uprawnionych pracowników:
• Wn konto 850 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”,
• Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 grudnia 2019 r. 

dodano: 2019-12-09 10:42Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.