.
W bazie wiedzy znajduje się  3966  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

ZFŚS – wspólny limit zwolnienia dla świadczeń rzeczowych i pieniężnych

Nowelizacja art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof spowodowała spore zamieszanie wśród podatników. Nowe brzmienie przepisu weszło bowiem w życie w trakcie roku podatkowego, tj. 22 sierpnia 2009 r., ale objęło swoim zakresem świadczenia rzeczowe oraz pieniężne udostępnione pracownikom lub wypłacone od początku 2009 r.
zobacz więcej »


VAT naliczony przy zakupie paliwa do samochodu

W listopadzie 2009 r. kupiłem na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy (środek trwały). Czy VAT naliczony przy zakupie paliwa do tego pojazdu jest kosztem? Czy takie faktury powinny być ujmowane w księdze przychodów i rozchodów?
zobacz więcej »


Podatki: VAT i CIT – zmiany na 2010 r., problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów

Szkolenia w Warszawie i Poznaniu
zobacz więcej »

 
Zatrudnienie na czas określony a prawo do zasiłku macierzyńskiego

Zatrudniliśmy pracownicę na trzy miesięczny okres próbny do 30 września 2009 r. W sierpniu dostarczyła nam zaświadczenie lekarskie, że jest w trzecim miesiącu ciąży. Umowa zatem przedłuży się do dnia porodu i zakończy się z tym dniem. Będzie on także ostatnim dniem pracowniczych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Czy ZUS będzie wówczas wypłacał pracownicy zasiłek macierzyński? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.
zobacz więcej »


Jak pracodawca powinien wykazać wystąpienie efektu zachęty?

Zatrudniamy 32 osoby w przeliczeniu na etaty. W listopadzie przyjęliśmy do pracy osobę niepełnosprawną (w miejsce zmarłego pracownika). W tym miesiącu nie mamy wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem. W listopadzie nie osiągaliśmy wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc., ale osiągniemy go w grudniu. Czy chcąc wykazać efekt zachęty dla tego pracownika, musimy wypełniać zerowy wniosek Wn-D za listopad? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
zobacz więcej »


Dotacja szkoleniowa – jak udowodnić wystąpienie efektu zachęty?

Udowodnienie wystąpienia tzw. efektu zachęty jest warunkiem przyznania unijnej dotacji szkoleniowej. Dlatego duże przedsiębiorstwo przed rozpoczęciem unijnego projektu musi dokonać analizy wykonalności działań szkoleniowych.
zobacz więcej »


Z jaką datą następuje utrata statusu zakładu pracy chronionej

Od 2005 roku posiadamy status zakładu pracy chronionej. Wskutek odejścia z pracy pięciu pracowników 17 grudnia 2009 r. przestaliśmy osiągać stan zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wojewoda zamierza nam uchylić status w nowym roku. Czy słusznie? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
zobacz więcej »

 
Rachunkowość: instrukcja obiegu i kontroli dokumentów

Czy ustawa o rachunkowości lub inne przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania instrukcji obiegu dokumentów w firmie?
zobacz więcej »


500 zł mandatu i odholowanie pojazdu na parking depozytowy za blokowanie miejsca dla inwalidów pod supermarketem

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna na ukończeniu są prace nad projektem ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mają jeszcze w 2010 r. być rozpatrzone przez rząd.
zobacz więcej »


Płatnik również może się starać o zwrot nadpłaty

Czy płatnik może zwrócić pobraną zaliczkę na podatek dochodowy za 2009 rok bez wcześniejszej decyzji organu podatkowego o wysokości nadpłaty?
zobacz więcej »


Certyfikat rezydencji może być bezterminowy

Z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 10 grudnia 2009 r. (nr IPP-B4/415-648/09-2/JK2) wynika, że zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedziby podatnika do celów podatkowych, na którym nie podano daty, jest aktualne, dopóki wskazany w nim stan faktyczny się nie zmieni.
zobacz więcej »


Warto się pozbyć ze stażu emerytalnego okresów bez zarobków

Osoby, które w podstawie wymiaru swojego świadczenia mają tzw. okresy zerowe, powinny wystąpić o jego przeliczenie do końca 2009 r.
zobacz więcej »


Uczestnicy projektów UE nie zapłacą podatku dochodowego

Osoby pozostające bez zatrudnienia, pracownicy zagrożeni zwolnieniem i szczególnie uzdolnieni uczniowie otrzymujący pomoc pieniężną z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie zapłacą podatku dochodowego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
zobacz więcej »

dodano: 2009-12-28 09:40Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.