.
W bazie wiedzy znajduje się  3961  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Rejestracja w PFRON

GAZETA PODATKOWA (2010-02-22), autor: Kinga Romas
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Od przyszłego miesiąca zatrudnienie w mojej firmie ulegnie zwiększeniu. W związku z tym będę zobowiązany do rejestracji w PFRON. Wiem, że muszę w tym celu wypełnić deklaracje, ale czy dokumenty dołączane do nich należy wysłać w oryginale, czy wystarczą kopie? Kto jest uprawniony do podpisania wysyłanych do Funduszu dokumentów?

Pracodawca, celem rejestracji w systemie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zobowiązany jest wypełnić:
– deklarację DEK-Z, gdy zobowiązany jest do dokonywania wpłat,
      
– informację INF-1-Z, w przypadku gdy jest zwolniony z dokonywania wpłat.
Wypełnione dokumenty należy ostemplować pieczątką firmową pracodawcy, opatrzyć imienną pieczątką oraz podpisem osoby umocowanej do reprezentowania pracodawcy. Będą to podpisy:
– członka zarządu, członków zarządu lub prokurentów (zgodnie z zasadami reprezentacji wymienionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym), w przypadku osób prawnych i spółek kapitałowych,
      
– właściciela, współwłaścicieli lub wspólników, w odniesieniu do osób fizycznych lub spółek osobowych,
      
– kierowników, dyrektorów, dowódców, w przypadku jednostek sfery budżetowej i instytucji publicznych.
W razie złożenia podpisu przez inną osobę niż wymienione, konieczne będzie dołączenie pełnomocnictwa dla czynności związanych z wpłatami obowiązkowymi (oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem). Dodatkowo należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu. Wynosi ona 17 zł.

Tak jak już wspomniano w pytaniu, do zgłoszenia należy dołączyć pewne dokumenty. Winny to być kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Będą to kopie:
– wypisu dokumentu potwierdzającego utworzenie firmy, czyli wypis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
      
– dokumentu nadania numeru REGON,
      
– dokumentu nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Gazeta Podatkowa nr 15 (639) z dn. 2010.02.22, strona 17
Autor: Kinga Romas
dodano: 2010-02-23 08:06Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.