.
W bazie wiedzy znajduje się  3966  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Zakłady pracy chronionej pożyczą pieniądze z funduszu rehabilitacji

Rząd ułatwi firmom korzystanie ze środków zgromadzonych na zakładowych funduszach rehabilitacji. Pracodawcy chcą je pożyczać na preferencyjnych warunkach – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
zobacz więcej »


Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Opracowanie ZUS z 2 marca 2010 roku dotyczące: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego; zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami i niepracowników; zasad postępowania przy wypłacie zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego.
zobacz więcej »


Uprawnienia i obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w 2010 roku, w kontekście rozliczeń z pracownikami, ZUS i PFRON

Szkolenie w Katowicach w dniu 5 marca 2010 r.
zobacz więcej »


PFRON: zmiany numerów telefonów

Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 3 lutego 2010 roku o zmianie numerów telefonów do Oddziałów PFRON oraz Wydziałów: Kontroli, Programowania i Realizacji Zadań, Wdrażania Programów UE.
zobacz więcej »


Środki PFRON na adaptację pomieszczeń zakładu

Firma chce zatrudnić niepełnosprawnych pracowników. Czy ze środków PFRON może uzyskać pomoc na niezbędne zmiany w siedzibie firmy lub wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
zobacz więcej »


PIT: wdowa może rozliczyć się tak jak samotny rodzic

Podatniczka wychowująca dziecko, której w trakcie roku zmarł mąż, może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla samotnych rodziców.
zobacz więcej »


Jak ująć w księgach wykup samochodu z leasingu?

W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy pozostaje w aktywach finansującego. Korzystającemu przysługuje prawo nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy. Natomiast przedmiot umowy leasingu finansowego znajduje się w ewidencji środków trwałych korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W tej sytuacji część finansowa rat stanowi koszt uzyskania przychodu, a leasingobiorca ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności przedmiotu po zakończeniu umowy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
zobacz więcej »


Prawnik – manager. Jak wykorzystać dostępne na rynku systemy informatyczne by w elastyczny i przyjazny sposób zarządzać kancelarią

Bezpłatna konferencja w Krakowie – wtorek, 9 marca 2010 r.
zobacz więcej »


Nowa instrukcja kancelaryjna: kiedy będzie można przesłać pismo urzędowe w formie elektronicznej zamiast papierowej?

Jak czytamy we „Wspólnocie”, obecnie obowiązujące instrukcje kancelaryjne mające niewiele ponad 10 lat wkrótce zostaną zastąpione jednym rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów. Ma ono ustalać sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz zawierać instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, określającą w szczególności zasady i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum.
zobacz więcej »


Renty planistyczne: tylko do 16 marca można żądać zwrotu opłat

Gminy nie mogą pobierać renty planistycznej, jeżeli z opóźnieniem uchwaliły nowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
zobacz więcej »


Użytkowanie instalacji bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego

W sytuacji gdy wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdzi użytkowanie instalacji bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego, nie wstrzymuje go, jeśli prowadzący te instalacje złoży wniosek o ustalenie terminu na uzyskanie stosownego pozwolenia czy terminu na usunięcie naruszenia – czytamy w miesięczniku Wspólnota.
zobacz więcej »


Sponsoring: dostajesz wsparcie, płacisz daninę

Sponsor daje pieniądze na dane przedsięwzięcie, a sponsorowany świadczy mu usługę reklamową. Musi przy tym pamiętać o swoich obowiązkach podatkowych. Może być zobowiązany odprowadzić od niej VAT, nawet gdy na co dzień go nie płaci. Zapłata za usługę jest też przychodem w świetle ustawy o PIT i ustawy o CIT – czytamy w Rzeczpospolitej.
zobacz więcej »


dodano: 2010-03-03 11:18Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.