.
W bazie wiedzy znajduje się  3966  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Świadczenie urlopowe a podatek dochodowy

Info Baza (2010-04-12), autor: Info Baza

Świadczenie urlopowe a podatek dochodowy
 
Jedną z form wspierania wypoczynku przewidzianą przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych jest świadczenie urlopowe. Dla osób uprawnionych do jego otrzymania stanowi ono przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, ale niekoniecznie oskładkowany. Z kolei dla pracodawcy, który wypłacił je zgodnie z przepisami o ZFŚS stanowi ono koszt podatkowy.
zobacz więcej »


Kondolencje Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Biura Pełnomocnika

Składamy najszczersze kondolencje Rodzinom i Przyjaciołom wszystkich Osób, które tragicznie zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
zobacz więcej »


Liczenie efektu zachęty metodą ilościową

Pracodawcy, którzy korzystają z dofinansowania do wynagrodzeń nowo zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników, mają obowiązek wykazywania efektu zachęty metodą ilościową lub jakościową. Metoda ilościowa powoduje jednak nadal trudności – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
zobacz więcej »


Samodzielny właściciel spółki na etacie bez prawa do świadczeń ZUS?

Etatowy prezes, który jest właścicielem spółki, nie ma prawa do świadczeń z ZUS, gdyż jego zatrudnienie jest nieważne z mocy prawa – uznał Sąd Najwyższy (sygn. II UZP 5/10).
zobacz więcej »


Nowy wzór informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w Systemie ZPCHR | OR PRO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dziennik Ustaw nr 53, poz. 311) informujemy, że firma INFO BAZA rozpoczęła prace w celu umożliwienia stworzenia tej informacji w Systemie ZPCHR | OR PRO.

Jednocześnie informujemy, że wystąpiliśmy do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w celu wyjaśnienia naszych wątpliwości dotyczących stosowania nowego rozporządzenia w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


Szef odpowie za niewydanie świadectwa pracy, a błędy w zaświadczeniu mogą wiązać się z sankcjami finansowymi

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 k.p.). Powinien to być ostatni dzień pracownika w firmie. Wydania świadectwa nie można uzależniać od uprzedniego jego rozliczenia się z pracodawcą – czytamy w Rzeczpospolitej.
zobacz więcej »


Rozliczenie ulgi na Internet

Ulga  na dostęp do sieci Internet, jest określona w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uprawnia do odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł – czytamy w Rzeczpospolitej.
zobacz więcej »


Rozliczenie PIT: na co uważać przy odpisie na dzieci

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, z odliczenia nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni dziecka, jeśli dzieci z nimi nie mieszkają.
zobacz więcej »


Świadczenie przedemerytalne nie chroni pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 k.p.) – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
zobacz więcej »


Od zlecenia dla osoby uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego nie trzeba płacić składek

Zdarza się, że pracodawcy zawierają umowy cywilnoprawne z pracownikami, którym udzielili urlopu bezpłatnego, wychowawczego czy macierzyńskiego. Umów tych nie traktuje się wówczas jak umów z własnym pracownikiem. Wszystkie wymienione wyżej urlopy występują w czasie trwania stosunku pracy, jednak okresy tych urlopów stanowią przerwy w opłacaniu składek z tytułu umowy o pracę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
zobacz więcej »


Jakie kary za naruszenie praw pracowniczych?

Nie ma jednolitych kar za niewykonywanie obowiązków wobec personelu. Najsurowsze – łącznie z pozbawieniem wolności do lat trzech – określa kodeks karny.
zobacz więcej »


Dwie listy płac – problemy praktyczne

Jak czytamy w Poradniku Dziennika Gazety Prawnej firmy często dzielą wypłatę wynagrodzenia na kilka list płac. W takim przypadku w jednym miesiącu dział płac przygotowuje np. 2 listy wypłat. Najczęściej wynagrodzenie zasadnicze i inne obligatoryjne składniki wynagrodzenia są wypłacane najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, a do 10 dnia następnego miesiąca pracodawca płaci np. premię lub prowizję za miesiąc poprzedni.
zobacz więcej »

dodano: 2010-04-12 11:59Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.