.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Aby pracodawca mógł ustalić prawo do świadczeń chorobowych z tytułu niezdolności do pracy, odpowiednio wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, musi znać m.in. zasady obliczania okresu zasiłkowego. Konsekwencją przekroczenia określonej liczby dni przysługującego zasiłku jest bowiem nadpłata świadczenia, którą pracodawca musi pokryć z własnych środków.


Ogólna zasada

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Jeżeli jednak niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą (oznaczoną na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA kodem literowym "D") albo przypada na okres ciąży (kod literowy "B"), ten tzw. okres zasiłkowy jest dłuższy i wynosi maksymalnie 270 dni. Stanowi o tym art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, iż w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA, na pisemny wniosek ubezpieczonego, lekarz nie umieszcza kodu literowego "B" i "D" (art. 57 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Brak takiej informacji uniemożliwi jednak wypłatę zasiłku chorobowego za okres powyżej 182 dni. Chyba że zainteresowany uzupełni dokumentację zaświadczeniem lekarskim wystawionym na zwykłym druku, potwierdzającym gruźlicę lub ciążę.


W ciągłości, ale i po przerwie

Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy z powodu choroby, jak również okresy traktowane na równi z tą niezdolnością, określone w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Ponadto uwzględnia się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności nie przekraczała 60 dni.

Natomiast w razie wątpliwości, czy w przerwie w niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, trwającej ponad 60 dni, ubezpieczony odzyskał zdolność do pracy, należy zasięgnąć opinii lekarza leczącego. Jeśli bowiem okaże się, że między okresami orzeczonych niezdolności do pracy ubezpieczony nie odzyskał zdolności do pracy, okresy niezdolności przypadające przed przerwą i po przerwie trzeba zliczyć do jednego okresu zasiłkowego. Takie stanowisko zajął ZUS w pkt 38 swojego komentarza do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie internetowej tej instytucji (www.zus.pl).


Skąd wiadomo, że to ta sama choroba?

Fakt powstania po przerwie nieprzekraczającej 60 dni ponownej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą, odnotowuje się na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA. Czyni to lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie, wpisując w punkcie 13 formularza kod literowy "A" (art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej).

Gdy jednak na zaświadczeniu lekarskim brak odpowiedniego oznaczenia, a zachodzi prawdopodobieństwo, że jest to ta sama choroba należy wdrożyć postępowanie wyjaśniające.

Chodzi tu o sytuacje, gdy np. zaświadczenie ZUS ZLA wystawione jest przez tego samego lekarza lub tę samą poradnię specjalistyczną, albo powiadamia nas o tym sam ubezpieczony.

Stosowną informację można uzyskać bezpośrednio od lekarza leczącego, występując do niego z zapytaniem, czy obecna niezdolność do pracy spowodowana została tą samą chorobą co poprzednia. Można też wystąpić w tej sprawie do ZUS, który korzystając z posiadanych danych lub opinii lekarza orzecznika, pomoże płatnikowi świadczenia w ustaleniu okresu zasiłkowego.


Okresy choroby bez prawa do zasiłku

Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających na okres wyczekiwania na prawo do świadczenia.

Natomiast uwzględnia się okresy, w których ubezpieczony nie ma prawa do świadczeń chorobowych z przyczyn określonych w art. 14 - 17 ustawy zasiłkowej, a więc m.in. w przypadku gdy:

– niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu, w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego,
      
– w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem.


Przykład

Pracownica od 21 września 2009 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby i opieki nad dzieckiem. Z tego tytułu przysługują jej następujące świadczenia:
W trakcie pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego albo nie było przerwy, albo nie przekraczała ona 60 dni, przy niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą (kod literowy "A"). Dlatego też okres zasiłkowy należy liczyć od samego początku, tj. od 21 września 2009 r. (z pominięciem okresu pobierania zasiłku opiekuńczego). 2 maja br. wyniesie on 180 dni. Tym samym do wykorzystania pełnego okresu zasiłkowego (182 dni) pracownicy pozostaną jeszcze tylko 2 dni.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

Gazeta Podatkowa nr 33 (657) z dn. 2010.04.26, strona 9
Autor: Bożena Dziuba
Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Bydgoszczy (27 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja), Gdańsku (18 maja), Poznaniu (17 czerwca)
zobacz więcej »


dodano: 2010-04-27 12:07Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.