.
W bazie wiedzy znajduje się  3964  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Zastępcza asygnata zasiłkowa

GAZETA PODATKOWA (2010-07-05), autor: Bożena Dziuba
www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Podstawą do ustalenia prawa do świadczeń chorobowych jest odpowiednio m.in. zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, decyzja organu rentowego o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego, odpis aktu urodzenia dziecka. Niekiedy jednak, aby dokonać wypłaty zasiłku po raz pierwszy lub za kolejny okres, konieczne jest sporządzenie asygnaty zastępczej.


Zwolnienie lekarskie

Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa i wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA. Stanowi o tym art. 53 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Jako dokument źródłowy powinno być ono dołączone do listy wypłat z miesiąca, w którym wypłacono odpowiednio całość lub część należnego świadczenia.


Asygnata zastępcza

Gdy jednak wypłaty zasiłku chorobowego lub opiekuńczego dokonuje się w dwóch (lub więcej) częściach na podstawie jednego zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, konieczne jest wystawienie asygnaty zastępczej. W takim przypadku to ona stanowi dowód do wypłaty, w oparciu o § 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków (...).

Sporządzenia asygnaty zastępczej wymaga się również w każdym przypadku, gdy podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest inny dokument niż zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA. Należy ją zatem wystawić do:

1) zasiłku chorobowego z tytułu choroby ubezpieczonego podczas pobytu za granicą,

2) świadczenia rehabilitacyjnego,

3) zasiłku macierzyńskiego,

4) zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

5) zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki:

– nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8,
 
w czasie pobytu za granicą.

Wzór zastępczej asygnaty zasiłkowej został określony w załączniku nr 6 wymienionego rozporządzenia. Formularz druku ZUS Z-7 dostępny jest w każdej jednostce organizacyjnej ZUS, a także na stronie internetowej naszego Wydawnictwa (www.gofin.pl).


Po wypłacie świadczenia

Jeżeli dane świadczenie przysługuje przez okres dłuższy niż miesiąc, wymagane jest sporządzenie asygnaty służącej do wypłaty zasiłku za każdy kolejny miesiąc. Można to zrobić w dwojaki sposób, tj.: wypełnić jednorazowo odpowiednią liczbę asygnat (osobno na każdy miesiąc) lub jedną asygnatę na cały pozostały okres zasiłku. W tym drugim przypadku jednak należy pilnować, aby po każdej wypłacie sporządzić nową asygnatę na pozostały, z każdym miesiącem coraz krótszy okres.

Asygnaty dołącza się do listy wypłat za każdy kolejny miesiąc, umieszczając na nich, podobnie jak na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA, adnotację "Wypłacono dnia…….".

Przykład wypełnienia asygnaty zastępczej
Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512),
 
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 65, poz. 742 ze zm.).


Gazeta Podatkowa nr 53 (677) z dn. 2010.07.05, strona 9
Autor: Bożena Dziuba

dodano: 2010-07-06 11:30Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.