.
W bazie wiedzy znajduje się  3966  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Dlaczego zawieszenie wypłaty emerytury nie pomoże w uzyskaniu świadczenia rehabilitacyjnego

Dziennik Gazeta Prawna (2018-03-29), autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR

Przyznano mi emeryturę, jednak ciągle pracuję na tym samym etacie i ZUS zawiesił mi świadczenie. Miałem wypadek poza pracą i okazało się, że powrót do zdrowia potrwa dłużej niż sześć miesięcy. Dowiedziałem się, że po tych sześciu miesiącach nie dostanę już żadnych świadczeń z ZUS, mogę najwyżej zacząć pobierać emeryturę. Dlaczego tak jest? Przecież z mojej pensji pobierana jest składka chorobowa, tak jak innym pracownikom – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
 
Jak odpowiada ekspertka współpracująca z „DGP” - sytuacja osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę jest specyficzna. Z jednej strony pobierają one już świadczenie z ZUS, ale z drugiej, gdy pracują na etacie, muszą odprowadzać pełne składki na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie chorobowe. Mają więc prawo, tak jak pozostali ubezpieczeni, do zasiłku chorobowego wypłacanego za maksymalnie 182 dni niezdolności do pracy (270 w szczególnych przypadkach). Problem pojawia się, gdy wyczerpie się cały przysługujący okres zasiłkowy, a choroba nie ustąpi. Ubezpieczeni mogą się wówczas starać o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na maksymalnie 12 miesięcy. Jak jednak wprost stanowi art. 18 ust. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa), świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do:

- emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

- zasiłku dla bezrobotnych,

- zasiłku przedemerytalnego,

- świadczenia przedemerytalnego,

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

- urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Mimo opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe emeryt nie może więc otrzymać świadczenia rehabilitacyjnego.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy wypłata emerytury zostaje zawieszona z powodu nierozwiązania stosunku pracy. Pojawiały się wątpliwości, czy w takim przypadku również należy stosować art. 18 ust. 7 ustawy zasiłkowej. Twierdząco na to pytanie odpowiedział Sąd Najwyższy w wyroku z 26 kwietnia 2016 r., sygn. akt I UK 261/15. Stwierdził, że osobą uprawnioną w rozumieniu tego przepisu jest osoba, która spełnia wszystkie przesłanki nabycia prawa do tego świadczenia i której prawo do emerytury zostało ustalone decyzją organu rentowego, nawet jeśli prawo to uległo zawieszeniu z powodu kontynuowania zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy. Zakwestionowano także zgodność problematycznego przepisu z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt P 34/15 uznał, że art. 18 ust. 7 ustawy zasiłkowej w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego ubezpieczonemu mającemu ustalone decyzją organu rentowego prawo do emerytury, której wypłata została zawieszona z powodu kontynuowania zatrudnienia, jest zgodny z art. 67 ust. 1 (prawo do zabezpieczenia społecznego) oraz z art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawa) konstytucji.

Emeryt, jeśli nie wyzdrowieje w trakcie przysługujących mu 182 dni okresu zasiłkowego, musi się liczyć z tym, że nie zostanie dopuszczony do wykonywania pracy przez lekarza. A to może oznaczać rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 marca 2018 r.
dodano: 2018-03-30 10:57Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.