.
W bazie wiedzy znajduje się  3966  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Praktyczne aspekty zmian w ustawie o zatrudnieniu
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i rozporządzeniach wykonawczych po 1 stycznia 2015r.


W związku z wejściem w życie od 01.01.2015r zmian w ustawie o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i rozporządzeniach wykonawczych, pragniemy zaproponować Państwu szkolenie w trakcie którego uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę o nowych zasadach:
- zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- wypełniania dokumentacji PFRON,
- obsługi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR),
- uzyskiwania pomocy de minimis.

Celem szkolenia jest omówienie istotnych dla funkcjonowania Państwa firmy zmian w ustawie o rehabilitacji wchodzących w życie już od 01.01.2015r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy
wszystkich pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych, działających zarówno na tzw. otwartym rynku jak i w zakładach pracy chronionej, również ZPCHR, które utraciły status, ale mają zachowany ZFRON.
 

Kadra trenerska

EWA BROŻYNA - konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej, ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.


ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.Terminy i miejsca szkoleń

27 stycznia 2015r. - Warszawa
Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A - XV piętro

lokalizacja centrum

11 lutego 2015r. – Poznań (Uwaga zmiana terminu - 12 lutego 2015 r.)

Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu


13 lutego 2015r. - Katowice (Uwaga zmiana terminu - 24 lutego 2015 r.)
Hotel Katowice, al. Korfantego 9
lokalizacja hotelu

16
lutego 2015r. - Wrocław
Hotel Novotel, ul. Wyścigowa 35
lokalizacja hotelu

20 lutego 2015r. - Bydgoszcz
Hotel Brda, ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu


23
lutego 2015r. - Kraków
Hotel Atrium, ul. Krzywa 7
lokalizacja centrum

 

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 16.00 – zajęciaProgram szkolenia

I. Nowelizacje ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
1) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw,

2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw,

3) Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – 27 stycznia 2015 r. – skutki w zakresie orzecznictwa

II. Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych – art. 26 i n.

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2014, Poz. 1975) – art. 32

3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych(Dz. U. 2014, Poz. 1970) – art. 41

III. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 2015 r.
1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. 2014, Poz. 1988)

2) Skutki wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – wybrane aspekty badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców

3) Wyjaśnienia UOKiK i MPiPS dotyczące badania sytuacji ekonomicznej poszczególnych przedsiębiorców w zależności od wielkości (MŚP i inni) oraz formy prawnej (osoba fizyczna, spółdzielnia, spółki)

4) Nowy formularz wymagany przez PFRON przy ubieganiu się o dofinansowanie

5) Nowe zasady składania korekt – na co zwrócić uwagę aby nie stracić dofinansowania

6) Najnowsze orzecznictwo w sprawach dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

7) Na co zwrócić uwagę przy kontroli lub czynnościach sprawdzających PFRON ,

IV. Porównanie sytuacji prawnej zakładu pracy chronionej i zakładu po utracie statusu
1) Omówienie sytuacji prawnej funkcjonowania z uwzględnieniem różnić i podobieństw

2) Zwolnienie z oskładkowania pomocy z ZFRON w byłym ZPCH
 Koszt szkolenia
418,70 zł plus 23% VAT od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem - firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką". 

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać temat i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać najpóźniej trzy dni robocze przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Odwołanie szkolenia
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem z przyczyn organizacyjnych.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. (22) 888 16 97;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. (61) 640 23 20;
e-mail: biuro@info-baza.pl– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574

 


dodano: 2014-12-30 12:11Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.